Oznámenie

Na základe rozhodnutia riaditeľky bude v ŠZŠ Rovníková 11, Košice
obnovené prezenčné vyučovanie pre žiakov všetkých ročníkov
od stredy 7. apríla 2021.

 • V prevádzke bude aj ŠKD a výdajná školská jedáleň.
 • Škola sa riadi aktuálne platnými usmerneniami MŠVVaŠ SR a ÚVZ:
 • Podmienky nástupu do školy:
 • Upozornenie:
  • V zmysle vyhlášky č. 111/2021 ÚVZ SR z 11. 03. 2021 s účinnosťou od 15. 03. 2021 sú za účelom prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) povinní používať preventívnu ochrannú pomôcku v priestoroch školy:
   • žiaci 1. stupňa – rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál alebo šatku,
   • žiaci 2. stupňa – respirátor alebo obdobný prostriedok vždy bez výdychového ventilu,
   • zamestnanci školy – respirátor alebo obdobný prostriedok vždy bez výdychového ventilu,
   • zákonný zástupca žiaka – respirátor alebo obdobný prostriedok vždy bez výdychového ventilu.

Bližšie informácie:
0911 380 241 – riaditeľka školy
0911 373 221 – zástupkyňa RŠ

Mgr. Jana Valenčáková
riaditeľka školy