Kontakty ŠZŠ

Špeciálna základná škola
Rovníková 11
040 12 Košice

e-mail:
rovnikova@centrum.sk

0911 380 241
Mgr. Jana Valenčáková
riaditeľka školy

0908 994 138
Mgr. Zuzana Špaková
zástupkyňa riaditeľky školy, personalistika a mzdy

0911 290 112
Ing. Lucia Martinčková
hospodárka školy 

Kontakty na vychovávateľov v ŠKD:

  • 0910 696 742
    Ľubica Nagyová
  • 0949 270 428
    Michal Jano, DiS
  • 0949 294 715
    Anna Halušková, DiS

Kontakt na osobu zodpovednú za zabezpečenie dohľadu nad ochranou osobných údajov:

  • Eva Oravcová, 0905 485 473

Internetová stránka:
www.szsrovnikova.sk