Kontakty

Špeciálna základná škola
Rovníková 11
040 12 Košice

e-mail:
rovnikova@centrum.sk

0911 380 241
Mgr. Jana Valenčáková
riaditeľka školy

0911 373 221, 0908 994 138
Mgr. Zuzana Špaková
zástupkyňa riaditeľky školy, personalistika a mzdy

rovnikova@centrum.sk
Ing. Lucia Martinčková
hospodárka školy 

internetová stránka:
www.szsrovnikova.sk