Objednávky – 01/2011

Dodávateľ: ŠJ pri Obchodnej akadémii, Polárna 1, 040 12 Košice
 Dátum vyhotovenia: 01. 01. 2011
 Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - žiaci (12/2010)
 Suma: 751,50 €
 Objednávka: PDF
Dodávateľ: ŠJ pri Obchodnej akadémii, Polárna 1, 040 12 Košice
 Dátum vyhotovenia: 01. 01. 2011
 Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zam. (12/2010)
 Suma: 221,40 €
 Objednávka: PDF
Dodávateľ: ŠJ pri Obchodnej akadémii, Polárna 1, 040 12 Košice
 Dátum vyhotovenia: 01. 01. 2011
 Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zam. (01/2011)
 Suma: 254,61 €
 Objednávka: PDF
Dodávateľ: ŠJ pri Obchodnej akadémii, Polárna 1, 040 12 Košice
 Dátum vyhotovenia: 01. 01. 2011
 Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - žiaci (01/2011)
 Suma: 1 014,30 €
 Objednávka: PDF
Dodávateľ: TIPETEL, s. r. o., Watsonova 53, 040 01 Košice
 Dátum vyhotovenia: 05. 01. 2011
 Názov tovaru alebo služby: Servis bezp. signalizácie
 Suma: 78,34 €
 Objednávka: PDF
Dodávateľ: ŠEVT, a. s., Cementárska 16, 974 72 Banská Bystrica
 Dátum vyhotovenia: 12. 01. 2011
 Názov tovaru alebo služby: Bianko vysvedčenia, poštovné
 Suma: 25,72 €
 Objednávka: PDF
Dodávateľ: OLHA Trade, s. r. o., Krivá 23, 040 01 Košice
 Dátum vyhotovenia: 18. 01. 2011
 Názov tovaru alebo služby: Čistiace a kancelárske potreby
 Suma: 171,17 €
 Objednávka: PDF
Dodávateľ: OLHA Trade, s. r. o., Krivá 23, 040 01 Košice
 Dátum vyhotovenia: 19. 01. 2011
 Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
 Suma: 14,78 €
 Objednávka: PDF
Dodávateľ: AGADEX, s. r. o., Južná trieda 74, 040 01 Košice
 Dátum vyhotovenia: 24. 01. 2011
 Názov tovaru alebo služby: Toner HP 1010
 Suma: 82,56 €
 Objednávka: PDF
Dodávateľ: JurisDat - M. Medlen, Ondavnská 8, 821 08 Bratislava
 Dátum vyhotovenia: 29. 01. 2011
 Názov tovaru alebo služby: Predplatné časopisu Škola 2011
 Suma: 20,00 €
 Objednávka: PDF