Dokumentácia ZŠ

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2022/2023
 Dátum: 28. 11. 2023
 Správa: PDF
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2021/2022
 Dátum: 30. 12. 2022
 Správa: PDF