Faktúry – 01/2011

Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
 Dátum vystavenia: 05. 01. 2011
 Názov tovaru alebo služby: Faktúra za elektrinu
 Suma: 485,70 €
 Podľa zmluvy: PDF
 Faktúra: PDF
Dodávateľ: TIPETEL, s. r. o., Watsonova 53, 040 01 Košice
 Dátum vystavenia: 06. 01. 2011
 Názov tovaru alebo služby: Servis bezpečnostnej signalizácie
 Suma: 78,34 €
 Podľa objednávky: PDF
 Faktúra: PDF
Dodávateľ: Poradca podnikateľa, s. r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
 Dátum vystavenia: 10. 01. 2011
 Názov tovaru alebo služby: Vyúčtovanie predplatného za rok 2010
 Suma: 1,23 €
 Podľa objednávky: PDF
 Faktúra: PDF
Dodávateľ: ŠJ pri Obchodnej akadémii, Polárna 1, 040 12 Košice
 Dátum vystavenia: 11. 01. 2011
 Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady zam. (12/2010)
 Suma: 221,40 €
 Podľa zmluvy: PDF
 Faktúra: PDF
Dodávateľ: ŠJ pri Obchodnej akadémii, Polárna 1, 040 12 Košice
 Dátum vystavenia: 11. 01. 2011
 Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady žiaci (12/2010)
 Suma: 751,50 €
 Podľa zmluvy: PDF
 Faktúra: PDF
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o., Komenského 7, 040 01 Košice
 Dátum vystavenia: 14. 01. 2011
 Názov tovaru alebo služby: Dodávka tepla, TÚV (12/2010)
 Suma: 2 278,91 €
 Podľa zmluvy: PDF
 Faktúra: PDF
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
 Dátum vystavenia: 15. 01. 2011
 Názov tovaru alebo služby: Bezpečnostná signalizácia
 Suma: 1,46 €
 Podľa zmluvy: PDF
 Faktúra: PDF
Dodávateľ: OLHA TRADE, s. r. o., Krivá 23, 040 01 Košice
 Dátum vystavenia: 18. 01. 2011
 Názov tovaru alebo služby: Čistiace a kancelárske potreby
 Suma: 171,17 €
 Podľa objednávky: PDF
 Faktúra: PDF
Dodávateľ: ŠEVT, a. s., Cementárska 16, 974 72 Banská Bystrica
 Dátum vystavenia: 18. 01. 2011
 Názov tovaru alebo služby: Bianko vysvedčenia, poštovné
 Suma: 25,72 €
 Podľa objednávky: PDF
 Faktúra: PDF
Dodávateľ: OLHA TRADE, s. r. o., Krivá 23, 040 01 Košice
 Dátum vystavenia: 20. 01. 2011
 Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
 Suma: 14,78 €
 Podľa objednávky: PDF
 Faktúra: PDF
Dodávateľ: AGADEX, s. r. o., Južná trieda 74, 040 01 Košice
 Dátum vystavenia: 24. 01. 2011
 Názov tovaru alebo služby: Toner HP 1010
 Suma: 82,56 €
 Podľa objednávky: PDF
 Faktúra: PDF
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
 Dátum vystavenia: 25. 01. 2011
 Názov tovaru alebo služby: Elektrina
 Suma: 658,00 €
 Podľa zmluvy: PDF
 Faktúra: PDF
Dodávateľ: JurisDat - M. Medlen, Ondavnská 8, 821 08 Bratislava
 Dátum vystavenia: 29. 01. 2011
 Názov tovaru alebo služby: Predplatné časopisu Škola 2011
 Suma: 20,00 €
 Podľa objednávky: PDF
 Faktúra: PDF
Dodávateľ: KOMENSKY, s. r. o., Park mládeže 1, 040 01 Košice
 Dátum vystavenia: 31. 01. 2011
 Názov tovaru alebo služby: Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice
 Suma: 9,96 €
 Podľa zmluvy: PDF
 Faktúra: PDF
Dodávateľ: ŠJ pri Obchodnej akadémii, Polárna 1, 040 12 Košice
 Dátum vystavenia: 31. 01. 2011
 Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady zam. (01/2011)
 Suma: 254,61 €
 Podľa zmluvy: PDF
 Faktúra: PDF
Dodávateľ: ŠJ pri Obchodnej akadémii, Polárna 1, 040 12 Košice
 Dátum vystavenia: 31. 01. 2011
 Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady žiaci (01/2011)
 Suma: 1 014,30 €
 Podľa zmluvy: PDF
 Faktúra: PDF