Kolégium zelenej školy

Užšie kolégium zelenej školy:

Pedagogickí zamestnanci:
Mgr. Eva Oravcová, Michal Jano, Mgr. Anna Forgáčová, Mgr. Magdaléna Koniarová, Ing. Lucia Martinčková, Mgr. Zuzana Nagyová, Mgr. Jana Valenčáková, Mgr. Zuzana Špaková, Oľga Dzurňáková, Ľubica Nagyová, Ildikó Tomičová

Žiaci:
Gabriela Balogová, Alexandra Gažiková, Dominika Horváthová, Dáša Mižigárová, Vanesa Pohlodková, Sára Zubková, Gabriela Žigová, Dávid Horváth, Sára Horváthová, Viktória Horváthová, Monika Gažiková, Monika Gézová, Adela Mižigárová

Širšie kolégium zelenej školy:

Zamestnanci školy:
Mgr. Anna Bubelínyová, PaedDr. Gabriela Lešková, Mgr. Erika Hricová, PaedDr. Júlia Fujdalová, Mgr. Mária Valentová-Petkovová, PaedDr. Michal Helemik, Mgr. Kvetoslava Strelková, Mgr. Eva Urbanová, Silvia Gadžorová, Tatiana Kalejová, Helena Schürgerová

+

všetci žiaci našej školy s rodičmi