Faktúry – 02/2011

Dodávateľ: PAPIER SERVIS, s. r. o., Južná trieda 66, 040 01 Košice
 Dátum vystavenia: 03. 02. 2011
 Názov tovaru alebo služby: Školské a kancelárske potreby
 Suma: 122,18 €
 Podľa objednávky: PDF
 Faktúra: PDF
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
 Dátum vystavenia: 04. 02. 2011
 Názov tovaru alebo služby: Hlasové služby - pevné linky
 Suma: 68,23 €
 Podľa zmluvy: PDF
 Faktúra: PDF
Dodávateľ: TESCO STORES SR, a. s., Kamenné nám. 1/A, Bratislava
 Dátum vystavenia: 08. 02. 2011
 Názov tovaru alebo služby: LCD Televízor
 Suma: 209,30 €
 Podľa objednávky: PDF
 Faktúra: PDF
Dodávateľ: ŠEVT, a. s., Cementárska 16, 974 72 Banská Bystrica
 Dátum vystavenia: 09. 02. 2011
 Názov tovaru alebo služby: Kanceláske potreby
 Suma: 52,01 €
 Podľa objednávky: PDF
 Faktúra: PDF
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o., Komenského 7, 040 01 Košice
 Dátum vystavenia: 11. 02. 2011
 Názov tovaru alebo služby: Dodávka tepla, TÚV (01/2011)
 Suma: 437,84 €
 Podľa zmluvy: PDF
 Faktúra: PDF
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
 Dátum vystavenia: 15. 02. 2011
 Názov tovaru alebo služby: Bezpečnostná signalizácia
 Suma: 0,07 €
 Podľa zmluvy: PDF
 Faktúra: PDF
Dodávateľ: OLHA Trade, s. r. o., Krivá 23, 040 01 Košice
 Dátum vystavenia: 22. 02. 2011
 Názov tovaru alebo služby: Čistiace a kancelárske potreby
 Suma: 155,58 €
 Podľa objednávky: PDF
 Faktúra: PDF
Dodávateľ: Východoslovenská vodáresnká spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice
 Dátum vystavenia: 24. 02. 2011
 Názov tovaru alebo služby: Vodné a stočné
 Suma: 506,65 €
 Podľa zmluvy: PDF
 Faktúra: PDF
Dodávateľ: ŠJ pri Obchodnej akadémii, Polárna 1, 040 12 Košice
 Dátum vystavenia: 25. 02. 2011
 Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zam. (02/2011)
 Suma: 355,47 €
 Podľa zmluvy: PDF
 Faktúra: PDF
Dodávateľ: KOMENSKY, s. r. o., Park mládeže 1, 040 01 Košice
 Dátum vystavenia: 28. 02. 2011
 Názov tovaru alebo služby: Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice
 Suma: 9,96 €
 Podľa zmluvy: PDF
 Faktúra: PDF