ŠTUMPáci

Záujmový útvar – ŠTUMPÁCI  sa v školskom roku 2016/2017 zapája už tretí rok do environmentálneho projektu STROM ŽIVOTA. Strom života ponúka programy environmentálnej výchovy, ktoré sú založené na systémových (holistických) základoch a zameriavajú sa na tému čistoty ovzdušia, na tému vodného a odpadového hospodárenia, biodiverzitu, na tému globálneho otepľovania a spotreby energie a na tému ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva vrátane záchrany technických pamiatok. V programoch okrem zaujímavých informácii riešime so žiakmi rôzne úlohy, pomocou ktorých sa snažíme v deťoch  prebudiť skryté schopnosti a rozvinúť zručnosti potrebné na to, aby dokázali chrániť a zveľaďovať hodnoty a prostredie, ktorého sú súčasťou. Všetky programy sa dajú využiť ako doplnok mnohých vyučovacích predmetov. Počas školského  roka sú spojené so súťažami a inými sprievodnými aktivitami. Spoznávame rodné mesto a jeho okolie.  Pozorujeme a chránime prírodu.

Mgr. Magdaléna Koniarová