Objednávky 2016

Číslo objednávky: 1/2016
Dodávateľ: Soft-Tech, s. r. o., Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov
Názov tovaru alebo služby: Tonery, USB AData C906 8 GB
Suma: 93,39 € s DPH
Dátum: 18. 01. 2016
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 02/2016
Dodávateľ: Regionálne vzdelávacie centrum Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Školenie
Suma: 18,00 € s DPH
Dátum: 08. 01. 2016
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 3/2016
Dodávateľ: Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Názov tovaru alebo služby: Časopisy
Suma: 9,00 € s DPH
Dátum: 19. 01. 2016
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 4/2016
Dodávateľ: BADOCO, s. r. o., Rumunská 11, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky, ochrnanné pracovné pomôcky, pomôcky na upratovanie
Suma: 397,69 € s DPH
Dátum: 22. 01. 2016
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 5/2016
Dodávateľ: JurisDat - M. Medlen, Redakcia škola - MEL, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2
Názov tovaru alebo služby: Predplatné časipisu Škola 2016
Suma: 23,00 € s DPH
Dátum: 22. 01. 2016
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 6/2016
Dodávateľ: V O S P, spol s r. o., Levočská 24, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Toaletný papier, čistiace prostriedky
Suma: 106,99 € s DPH
Dátum: 22. 01. 2016
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 7/2016
Dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
Názov tovaru alebo služby: Finančný spravodajca
Suma: 12,46 € s DPH
Dátum: 22. 01. 2016
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 8/2016
Dodávateľ: SOFT-GL, s. r. o., Rampová 4, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Toaletný papier
Suma: 30,00 € s DPH
Dátum: 08. 02. 2016
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 9/2016
Dodávateľ: MarDur, s. r. o., Klemensova 15, 811 09 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Interaktívne knihy s perom
Suma: 80,87 € s DPH
Dátum: 08. 02. 2016
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 10/2016
Dodávateľ: Škola v prírode Kysak, Kysak 324, 044 81 Kysak
Názov tovaru alebo služby: Škola v prírode
Suma: 800,00 € s DPH
Dátum: 21. 03. 2016
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 11/2016
Dodávateľ: Reštaurácia Cassovia - HS Servis, s. r. o., Trieda SNP 339/88, 040 11 Košice
Názov tovaru alebo služby: Občerstvenie - deň učiteľov
Suma: 266,20 € s DPH
Dátum: 30. 03. 2016
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 12/2016
Dodávateľ: ASANARATES, s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Deraztizácia
Suma: 24,00 € s DPH
Dátum: 04. 04. 2016
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 13/2016
Dodávateľ: PRESTO CO, s. r. o., Jahodná 4, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Školské potreby - dotácia
Suma: 1328,00 € s DPH
Dátum: 21. 03. 2016
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Podľa žiadosti o poskytnutie dotácie na podpory výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
Číslo objednávky: 14/2016
Dodávateľ: Websupport, s. r. o., Staré grunty 12, 841 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Webhosting, domená .sk (www.szsrovnikova.sk)
Suma: 58,52 € s DPH
Dátum: 22. 03. 2016
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 15/2016
Dodávateľ: Soft-Tech, s. r. o., Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov
Názov tovaru alebo služby: Tonery, USB AData C906 8 GB
Suma: 128,83 € s DPH
Dátum: 26. 04. 2016
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 15/2016
Dodávateľ: Soft-Tech, s. r. o., Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov
Názov tovaru alebo služby: Tonery, USB AData C906 8 GB
Suma: 128,83 € s DPH
Dátum: 26. 04. 2016
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 16/2016
Dodávateľ: CityBUS - Ing. Radovan Štefko, Wurmova 1122/17, 040 23 Košice
Názov tovaru alebo služby: Doprava žiakov do ŠvP Kysak a zo ŠvP Kysak (23. 05. 2016, 27. 05. 2016)
Suma: 80,00 €
Dátum: 04. 05. 2016
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 17/2016
Dodávateľ: Herbia, a. s., Online lekáreň Pilulka24, Podunajská 27, 821 06 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Vybavenie lekárničiek 
Suma: 97,06 €
Dátum: 04. 05. 2016
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 18/2016
Dodávateľ: Websupport, s. r. o., Staré grunty 12, 841 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Webhosting (www.szsrovnikova.sk)
Suma: 21,01 € s DPH
Dátum: 06. 05. 2016
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 19/2016
Dodávateľ: BADOCO, s. r. o., Rumunská 11, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky, pomôcky na upratovanie
Suma: 132,87 € s DPH
Dátum: 06. 05. 2016
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 20/2016
Dodávateľ: Dr. M. Šamova - MAŠA, Važecká 2, 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 108,82 € s DPH
Dátum: 11. 05. 2016
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 21/2016
Dodávateľ: Dr. M. Šamova - MAŠA, Važecká 2, 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: Farby, laky
Suma: 357,22 € s DPH
Dátum: 11. 05. 2016
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 22/2016
Dodávateľ: NÚ CŽV, Regionálne pracovisko, Zádielska 1, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Školenie - Odmeňovanie zamestnancov v školstve
Suma: 20,00 € s DPH
Dátum: 27. 05. 2016
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy 
Číslo objednávky: 23/2016
Dodávateľ: Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Názov tovaru alebo služby: Časopis - Vychovávateľ 2016
Suma: 6,00 € s DPH
Dátum: 02. 06. 2016
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 24/2016
Dodávateľ: IVES, Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice
Názov tovaru alebo služby: WinPAM, WinIBEU 2016-2017
Suma: 155,35 € s DPH
Dátum: 03. 06. 2016
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 25/2016
Dodávateľ: Junior Achievement Slovensko, n. o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Registrácia programu Ja a peniaze, školenie
Suma: 80,00 € s DPH
Dátum: 29. 06. 2016
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 26/2016
Dodávateľ: Mobelix SK, s. r. o., Rožňavská 32, 821 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Policová skrinka
Suma: 89,90 € s DPH
Dátum: 08. 07. 2016
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 27/2016
Dodávateľ: JYSK, s. r. o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Kancelárska stolička, držiaky na toaletný papier
Suma: 50,00 € s DPH
Dátum: 08. 07. 2016
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 28/2016
Dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
Názov tovaru alebo služby: Finančný spravodajca
Suma: 26,40 € s DPH
Dátum: 20. 07. 2016
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 29/2016
Dodávateľ: ŠEVT, a. s., Plynárenská 6, 821 09 Bratisalva
Názov tovaru alebo služby: Pedagogické tlačivá
Suma: 107,44 € s DPH
Dátum: 05. 08. 2016
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 30/2016
Dodávateľ: PORADCA, s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
Názov tovaru alebo služby: Poradca 2017
Suma: 24,90 € s DPH
Dátum: 08. 08. 2016
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 31/2016
Dodávateľ: V O S P, spol s r. o., Levočská 24, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 99,98 € s DPH
Dátum: 10. 08. 2016
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 32/2016
Dodávateľ: ASC Applied Software Consultants, s. r. o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: ASC Agenda - upgrade
Suma: 129,00 € s DPH
Dátum: 26. 08. 2016
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 33/2016
Dodávateľ: ASANARATES, s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Deraztizácia
Suma: 24,00 € s DPH
Dátum: 06. 09. 2016
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 34/2016
Dodávateľ: Indícia, n. o., Karloveská 6C, 841 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Comenia Script
Suma: 67,40 € s DPH
Dátum: 08. 09. 2016
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 35/2016
Dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
Názov tovaru alebo služby: Ročný prístup na portál VSSR
Suma: 84,00 € s DPH
Dátum: 09. 09. 2016
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 36/2016
Dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
Názov tovaru alebo služby: Ročný prístup na portál VSSR
Suma: 84,00 € s DPH
Dátum: 09. 09. 2016
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 37/2016
Dodávateľ: Škola v prírode Kysak, Kysak 324, 044 81 Kysak
Názov tovaru alebo služby: Škola v prírode
Suma: 800,00 € s DPH
Dátum: 10. 10. 2016
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 38/2016
Dodávateľ: Tomimax, a. s., Mierová 26, 040 15 Košice - Šaca
Názov tovaru alebo služby: Oprava rozvodov odpadu v učebni č. 27
Suma: 594,00 € s DPH
Dátum: 10. 10. 2016
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 39/2016
Dodávateľ: Dr. M. Šamova - MAŠA, Važecká 2, 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: Farby na maľovanie pomôcok
Suma: 39,45 € s DPH
Dátum: 12. 10. 2016
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 40/2016
Dodávateľ: Vzdelávacie a regeneračné centrum Kežmarské žľaby 12, 059 60 Vysoké Tatry
Názov tovaru alebo služby: Regenerácia zamestnancov (sociálny fond)
Suma: 951,40 € s DPH
Dátum: 14. 10. 2016
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 41/2016
Dodávateľ: BADOCO, s. r. o., Rumunská 11, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky, ochrnanné pracovné pomôcky, pomôcky na upratovanie
Suma: 187,39 € s DPH
Dátum: 02. 11. 2016
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 42/2016
Dodávateľ: PRESTO CO, s. r. o., Jahodná 4, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Školské potreby - dotácia
Suma: 614,20 € s DPH
Dátum: 03. 11. 2016
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Podľa žiadosti o poskytnutie dotácie na podpory výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
Číslo objednávky: 43/2016
Dodávateľ: Štefan Strachan, Za vodou 8, 064 01 Stará Ľubovňa
Názov tovaru alebo služby: Ubytovanie, strava pre žiakov, strava pre pedagógov, požičanie lyžiarského kompletu, lyžiarsky lístok, doprava pre žiakov a pedagógov
Suma: 2 250,00 € s DPH
Dátum: 01. 12. 2016
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 44/2016
Dodávateľ: Interaktívna trieda.sk, s. r. o., Hurbanovská 386/23, 946 5 Imeľ
Názov tovaru alebo služby: Interaktívna tabuľa TL Elite 82'' + projektor BENQ MX806ST + držiak
Suma: 1 357,00 € s DPH
Dátum: 01. 12. 2016
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 45/2016
Dodávateľ: ENERCOM, s. r. o., Novozámocká 80/102, 949 05 Nitra - Horné Krškany
Názov tovaru alebo služby: Šplhacia zostava 902D - 5 modulov
Suma: 1 080,00 € s DPH
Dátum: 01. 12. 2016
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 46/2016
Dodávateľ: BADOCO, s. r. o., Rumunská 11, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 228,67 € s DPH
Dátum: 01. 12. 2016
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 47/2016
Dodávateľ: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r .o., Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Manažment školy
Suma: 70,55 € s DPH
Dátum: 01. 12. 2016
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 48/2016
Dodávateľ: Soft-Tech, s. r. o., Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov
Názov tovaru alebo služby: Tonery
Suma: 286,28 € s DPH
Dátum: 01. 12. 2016
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 49/2016
Dodávateľ: IVES, Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice
Názov tovaru alebo služby: Školenie
Suma: 20,00 € s DPH
Dátum: 01. 12. 2016
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 50/2016
Dodávateľ: LIVONEC, s. r. o., Hraničná 13, Poprad
Názov tovaru alebo služby: Kontrola, revízia
Suma: 64,80 € s DPH
Dátum: 01. 12. 2016
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 51/2016
Dodávateľ: LAVERNA SLOVAKIA, s. r. o., Baltická 12, 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: Pracovná obuv a odev
Suma: 132,14 € s DPH
Dátum: 21. 12. 2016
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 52/2016
Dodávateľ: KOMENSKY, s. r. o., Park mládeže 1, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Virtuálna knižnica
Suma: 119,52 € s DPH
Dátum: 27. 12. 2016
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 53/2016
Dodávateľ: ENERCOM, s. r. o., Novozámocká 80/102, 949 05 Nitra - Horné Krškany
Názov tovaru alebo služby: Šplhacia zostava 902D - 4 modulov, montáž
Suma: 1 445,04 € s DPH
Dátum: 28. 12. 2016
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 54/2016
Dodávateľ: FOCUS-computer, s. r. o., Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Spotrebný materiál, výpočtová technika, mikrofón, reproduktor
Suma: 213,20 € s DPH
Dátum: 28. 12. 2016
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy