Kros

Projekt, ktorého prvý ročník sa uskutočnil v roku 1995, je určený žiakom špeciálnych základných škôl – deťom so zdravotným znevýhodnením a deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Súťaží sa v kategórii jednotlivcov a v kategórii družstiev. Družstvo tvorí 8 pretekárov – 4 chlapci a 4 dievčatá. Športovo-branný pretek pozostáva z vytrvalostného behu (dievčatá 350 m, chlapci 550 m), hodu granátom na cieľ a z prekonávania prírodných a umelých prekážok.
Súťaž poskytuje deťom radosť z pohybu a športovania, vedie ich k zdravému životnému štýlu, fair play hre a k športovému súťaženiu.
Cieľom športového podujatia je podpora telesnej výchovy, ktorej dôležitou úlohou na všetkých typoch škôl je dostať deti z uzavretých priestorov a z ulíc späť do prírody, na ihriská, vypestovať v nich trvalý záujem o cvičenie, telesný pohyb a tým prispieť k zvyšovaniu ich telesnej zdatnosti, kondície a zdravého spôsobu života.

Mgr. Magdaléna Koniarová