Zmluvy ZŠ

Zmluvná strana: Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky, záujmové združenie právnických osôb, Mlynské nivy 18890/5, 821 09 Bratislava
 Predmet zmluvy: Zmluva o spolupráci na projekte Digitálny žiak
 Dátum: 26. 04. 2023
 Zmluva: PDF
 Zmluva o spracúvaní osobných údajov: PDF
Zmluvná strana: Kaufland Slovenská republika, v. o. s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava
 Predmet zmluvy: Zmluva o spolupráci
 Dátum: 29. 06. 2022
 Zmluva: PDF
Zmluvná strana: Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
 Predmet zmluvy: Zamestnávateľská zmluva
 Dátum: 07. 10. 2021
 Zmluva: PDF
Zmluvná strana: NN Tatry - Sympatia, d. d. s., a. s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava
 Predmet zmluvy: Zamestnávateľská zmluva uzatvorená podľa ust. § 58 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 Dátum: 05. 10. 2021
 Zmluva: PDF
Zmluvná strana: Obchodná akadémia, Polárna 11, Košice
 Predmet zmluvy: Dohoda o poskytovaní stravy uzavretá v zmysle Občianskeho zákonníka
 Dátum: 29. 09. 2021
 Zmluva: PDF
 Dodatok č. 1: PDF
 Dodatok č. 2: PDF