Zmluvy ZŠ

Zmluvná strana: Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
 Predmet zmluvy: Zamestnávateľská zmluva
 Dátum: 07. 10. 2021
 Zmluva: PDF
Zmluvná strana: NN Tatry - Sympatia, d. d. s., a. s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava
 Predmet zmluvy: Zamestnávateľská zmluva uzatvorená podľa ust. § 58 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 Dátum: 05. 10. 2021
 Zmluva: PDF