Rozprávkové jazero

Po niekoľkých koronových rokoch sme sa vrátili k tradičnému podujatiu „Rozprávkové jazero“. Ide o prehliadku dramatizovaných rozprávok a tohto roku 16. mája sa konal jubilejný 25. ročník. Prišla ho pozdraviť aj zakladateľka, bývalá p. učiteľka našej školy Mgr. Regina Liptáková.
Podujatie je určené žiakom špeciálnych škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach. Cieľom projektu je podporovať sociálny rozvoj osobnosti dieťaťa cez zážitkové učenie, prostredníctvom dramatickej výchovy.
Na podujatí vystúpili žiaci týchto škôl:

  • Špeciálna základná škola, Rovníková 11, Košice – muzikál „Nebojsa“
  • Spojená škola Vojenská, Košice – rozprávka „Domček a jeho obyvatelia“
  • Špeciálna základná škola, Inžinierska, Košice – rozprávka „Ako chlapec prekabátil medveďa“
  • Spojená škola, Odborárska, Košice – rozprávka „Koza rohatá a jež“

Všetky rozprávky deti zahrali s veľkým citom a nadšením.

Fujdalová
Pokračovať v čítaní

Rozprávkové jazero

Každý rok v máji sa žiaci Špeciálnej základnej školy na Rovníkovej ulici v Košiciach tešili na prehliadku dramatizácií pod názvom „Rozprávkové jazero“. Tohto roku sa táto akcia nemohla uskutočniť, ale žiaci si rozprávku nedali vziať. V triednych kolektívoch si rozprávky čítali, dramatizovali, kreslili, vyrábali rozprávkové bytosti, vypĺňali pracovné listy, zostavili rozprávkové leporelo.
Rozprávkové jazero tak stále žije.

Fujdalová
Pokračovať v čítaní

Rozprávkové jazero

29. mája sa v Kultúrnom stredisku Jazero konal 24. ročník prehliadky dramatizácií pod názvom „Rozprávkové jazero“ Zúčastnili sa jej žiaci špeciálnych základných škôl. ŠZŠ Rovníková vystúpila s muzikálom Šípková Ruženka, ŠZŠ Inžinierska s hudobnou rozprávkou „Štyri ročné obdobia“ a Spojená škola Vojenská s rozprávkou „Domček, domček, kto v tebe býva“. Podujatie ukončilo vystúpenie divadla Portál s názvom „Rozprávkový hrniec“. Projekt podporila MČ Košice – Nad jazerom.
Deťom sa všetky rozprávky páčili a tešia sa už na 25. ročník obľúbeného podujatia.

Fujdalová

Rozprávkové jazero

16. mája sa uskutočnil 23. ročník prehliadky dramatizácií „Rozprávkové jazero“. Žiaci zo špeciálnych základných škôl vystúpili so svojim rozprávkami. Špeciálna ZŠ Odborárska s dramatizáciou Me som Rom, ŠZŠ Inžinierska s rozprávkou Polepetko. Organizátorská ŠZŠ Rovníková zaujala rozprávkou Včielky vychovávajú. Záver patril milej rozprávke detí zo Spojenej školy Vojenská Vlk a prasiatka. Všetky predstavenia boli milé, plné hudby a tanca. Prejavil sa tak talent detí. Celé podujatie sprevádzala čarodejnica z rozprávkovej krajiny Fantázia. Už dnes sa tešíme na ďalší ročník tohto prekrásneho podujatia.

Fujdalová

Pokračovať v čítaní

Rozprávkové jazero

11. mája 2017sme zorganizovali už 22. ročník prehliadky dramatizovaných rozprávok „Rozprávkové jazero“.
Podujatie bolo určené žiakom špeciálnych základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu Košice – Odbor školstva.
Cieľom projektu bolo podporovať sociálny rozvoj osobnosti dieťaťa cez zážitkové učenie, ktorého jedným z prostriedkov je dramatická výchova. Poskytuje príležitosť rozvinúť často skryté nadanie a schopnosti detí.
Prehliadka bola vyvrcholením celoročnej práce pedagógov v tejto oblasti s deťmi so zdravotným znevýhodnením, z ktorých väčšina pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia.
V divadelných predstaveniach spolu vystúpilo 50 detí. Hosťami prehliadky bola pani starostka Lenka Kovačevičová a vedúca kultúrneho strediska pani Szegediová. Od pani starostky dostal každý malý herec čokoládu. Diplomy a ceny účinkujúcim odovzdala riaditeľka ŠZŠ Rovníková Mgr. Jana Valenčáková.
Vystúpilo 5 škôl so šiestimi divadielkami. ŠZŠ Rovníková predviedla hru „Lenivý Buco“ pod vedením p. učiteľky Gabriely Leškovej. ŠZŠ Odborárska vystúpila s hrou „Rozprávka o lienke Lenke“. Hru režírovala p. učiteľka Zuzana Réveszová a Jana Balogová. Disco rytmy predviedli deti zo ŠZŠ Inžinierska v hre „Disco domček“ pod taktovkou p. učiteľa Miroslava Blaška. Spojená škola Vojenská vystúpila až s dvomi hrami. Divadielko „Spiaci trpaslík“ predviedli deti pod vedením p. učiteľky Stašovej a Barinkovej a hru „Batoh strachu“ pod vedením p. učiteľky Farkašovej a p. učiteľa Lehockého.
Záver podujatia patril Spojenej škole Opatovskej. Ich deti zahrali milé divadielko s názvom „Príbehy ježka Separka“.
Divákom sa všetky predstavenia páčili a tešia sa na ďalší, už 23. ročník.

Článok o Rozprávkovom jazere na stránke Mestskej časti Košice – Nad jazerom si môžete prečítať TU.

Fujdalová

Pokračovať v čítaní

Rozprávkové jazero

V tomto školskom roku sa často ozývali našou školou povzbudzujúce výkriky: „My to dáme, my to dokážeme.“ Kto to hovoril? Bola to nezvyčajná zostava 18 žiakov. Spojili sa štvrtáci, tretiaci, nepočujúci, prváci a pripravkári. O čo šlo? Bola to skvelá príprav na naše „Rozprávkové jazero“. Žiaci sa menila na hercov. Učieteľky na režisérky, scenáristky, krajčírky, rekvizitátorky. Cvičili, trénovali, potili sa. Oplatilo sa! Vytvorili krásnu rozprávku: „Strapúšik a jeho kamaráti“. 6. mája 2016 zaviedli divákov v Kultúrnom stredisku Jazero do krásnej prírody. Poletovali tam motýle, lienky. Tvrdo pracoval krtko Rýľček. Kamarátky veveričky podporili zatúlané vajíčko. Noční duchova ho trocha naľakali. Všetci tancovali, lietali, pracovali, spievali, tešili sa, pomáhali a chránilo slabšieho. Privítali do života malého „Strapúšika“., vtáčika, ktorý sa vykľul z vajíčka. Ukázal poriadnu dávku empatie, kamarátstva. Výsledky práce sa v plnej paráde ukázali na prehliadke dramatizovaných rozprávok Rozprávkové jazero. Tento ročník bol pre našu školu zvlášť významný. Zorganizovali sme už 21. ročník, ktorý sa stal súčasťou osláv Dňa mesta Košice. Ďakujeme našej pani riaditeľke Valenčákovej, pani starostke našej mestskej časti Ing. Lenke Kovačevičovej. Povzbudzujú nás. Sú našimi fanúšičkami. Morálnu a finančnú podporu sme dostali od OZ ŠTUMP. Vďaka za ceny. OZ ŠTUMP vedelo, že budeme smädní a hladní. Vďaka!
Podobné zážitky z práce majú aj žiaci ďalších škôl: SŠ na Opatovskej ceste v Košiciach, SŠ na Vojenskej ulici v Košiciach, ŠZŠ na Odborárskej ulici v Košiciach a ŠZŠ na Inžinierskej ulici v Košiciach. Všetci sa dobre pripravili a predviedli. V siedmych predstaveniach účinkovalo 80 žiakov, čo bol dvojnásobok oproti predošlým rokom. Za predošlých 20 rokov sme odohrali 100 rozprávok. 6. mája 2016 pribudlo ďalších sedem. Ukázali sme, že sme skvelí obyvatelia nášho mesta.

Liptáková Pokračovať v čítaní