Rozprávkové jazero

V tomto školskom roku sa často ozývali našou školou povzbudzujúce výkriky: „My to dáme, my to dokážeme.“ Kto to hovoril? Bola to nezvyčajná zostava 18 žiakov. Spojili sa štvrtáci, tretiaci, nepočujúci, prváci a pripravkári. O čo šlo? Bola to skvelá príprav na naše „Rozprávkové jazero“. Žiaci sa menila na hercov. Učieteľky na režisérky, scenáristky, krajčírky, rekvizitátorky. Cvičili, trénovali, potili sa. Oplatilo sa! Vytvorili krásnu rozprávku: „Strapúšik a jeho kamaráti“. 6. mája 2016 zaviedli divákov v Kultúrnom stredisku Jazero do krásnej prírody. Poletovali tam motýle, lienky. Tvrdo pracoval krtko Rýľček. Kamarátky veveričky podporili zatúlané vajíčko. Noční duchova ho trocha naľakali. Všetci tancovali, lietali, pracovali, spievali, tešili sa, pomáhali a chránilo slabšieho. Privítali do života malého „Strapúšika“., vtáčika, ktorý sa vykľul z vajíčka. Ukázal poriadnu dávku empatie, kamarátstva. Výsledky práce sa v plnej paráde ukázali na prehliadke dramatizovaných rozprávok Rozprávkové jazero. Tento ročník bol pre našu školu zvlášť významný. Zorganizovali sme už 21. ročník, ktorý sa stal súčasťou osláv Dňa mesta Košice. Ďakujeme našej pani riaditeľke Valenčákovej, pani starostke našej mestskej časti Ing. Lenke Kovačevičovej. Povzbudzujú nás. Sú našimi fanúšičkami. Morálnu a finančnú podporu sme dostali od OZ ŠTUMP. Vďaka za ceny. OZ ŠTUMP vedelo, že budeme smädní a hladní. Vďaka!
Podobné zážitky z práce majú aj žiaci ďalších škôl: SŠ na Opatovskej ceste v Košiciach, SŠ na Vojenskej ulici v Košiciach, ŠZŠ na Odborárskej ulici v Košiciach a ŠZŠ na Inžinierskej ulici v Košiciach. Všetci sa dobre pripravili a predviedli. V siedmych predstaveniach účinkovalo 80 žiakov, čo bol dvojnásobok oproti predošlým rokom. Za predošlých 20 rokov sme odohrali 100 rozprávok. 6. mája 2016 pribudlo ďalších sedem. Ukázali sme, že sme skvelí obyvatelia nášho mesta.

Liptáková