Faktúry 2017

Číslo faktúry: 9792100477
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 28,31 € s DPH
Dátum: 09. 01. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 70966655
Dodávateľ: Komensky, s. r. o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Virtuálna knižnica
Suma: 119,52 € s DPH
Dátum: 09. 01. 2017
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 20168053
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - žiaci
Suma: 495,00 
Dátum: 11. 01. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 20168054
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zamestnanci
Suma: 261,36 €
Dátum: 09. 01. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 2170073
Dodávateľ: V O S P, spol. s r. o., Budovateľská 48, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky podľa výberu
Suma: 142,78 € s DPH
Dátum: 12. 01. 2017
Podľa objednávky č.: 1/2017
Číslo faktúry: 1172200241
Dodávateľ: ŠEVT, a. s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Školské tlačivá
Suma: 15,70 € s DPH
Dátum: 17. 01. 2017
Podľa objednávky č.: 2/2017
Číslo faktúry: 5041604397
Dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
Názov tovaru alebo služby: Finančný spravodajca
Suma: 13,67 € s DPH
Dátum: 17. 01. 2017
Podľa objednávky č.: 3/2017
Číslo faktúry: 1600075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Náklad za dodávku tepla a TÚV 12/2016
Suma: 1 969,03 € s DPH
Dátum: 17. 01. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF, dodatok č. 1/2016: PDF
Číslo faktúry: 2017001
Dodávateľ: Štefan Strachan, Za vodou 8, 064 01 Stará Ľubovňa
Názov tovaru alebo služby: Ubytovanie, strava pre žiakov, strava pre pedagógov, požičanie lyžiarského kompletu, lyžiarsky lístok, doprava pre žiakov a pedagógov
Suma: 2 250,00 € s DPH 
Dátum: 26. 01. 2017 
Podľa objednávky č.: 43/2016
Číslo faktúry: 3411930862
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 19,61 € s DPH
Dátum: 26. 01. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 1717503
Dodávateľ: JurisDat - M. Medlen, Redakcia škola - MEL, Ondavská 8, 821 08 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Predplatné časopisu Škola 2017
Suma: 25,00 € s DPH 
Dátum: 26. 01. 2017 
Podľa objednávky č.: 5/2017
Číslo faktúry: 21700430
Dodávateľ: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Manažment školy - september 2016
Suma: 41,45 € s DPH
Dátum: 26. 01. 2017
Podľa objednávky č.: 6/2017
Číslo faktúry: 11712110
Dodávateľ: Websupport, s. r. o., Staré grunty 12, 841 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Webhosting, doména .sk (www.szsrovnikova.sk)
Suma: 81,16 € s DPH
Dátum: 30. 01. 2017
Podľa objednávky č.: 7/2017
Číslo faktúry: 170047
Dodávateľ: LAVERNA SLOVAKIA, s. r. o., Baltická 12, 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: Pracovný odev
Suma: 69,07 € s DPH
Dátum: 26. 01. 2017
Podľa objednávky č.: 12/2017
Číslo faktúry: 20178004
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - žiaci
Suma:485,10 
Dátum: 07. 02. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 20178005
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zamestnanci
Suma: 303,60 €
Dátum: 07. 02. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 00117
Dodávateľ: PRAKTIK MARKET, Rovníková 1458/8, 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: Náradie pre školské dielne - pílky
Suma: 26,30 € s DPH
Dátum: 07. 02. 2017
Podľa objednávky č.: 8/2017
Číslo faktúry: 201722567
Dodávateľ: SILCOM Multimedia SK, s. r. o., Jánošikova 1, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Výukové programy - multilicencie 20+1 PC
Suma: 399,80 € s DPH
Dátum: 07. 02. 2017
Podľa objednávky č.: 9/2017
Číslo faktúry: 84125254
Dodávateľ: PORADCA, s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
Názov tovaru alebo služby: Poradca 2017, zákony
Suma: 26,90 € s DPH
Dátum: 07. 02. 2017
Podľa objednávky č.: 4/2017
Číslo faktúry: 10170249
Dodávateľ: GASTROLUX, s. r. o., Bytčická 2830/2 010 01 Žilina
Názov tovaru alebo služby: Termoport COP s vložkou, termoizolačná nádoba TFB/200, gastronádoby (1/1 200 s vekom, 1/3 200 s vekom, 1/1 100 dierovaná), sklenené misky ´12, doprava
Suma: 466,45 € s DPH 
Dátum: 07. 02. 2017 
Podľa objednávky č.: 10/2017
Číslo faktúry: 2793054206
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 28,70 € s DPH
Dátum: 08. 02. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 170294
Dodávateľ: ESPIK Group, s. r. o., Orlov 133, 065 43 Orlov
Názov tovaru alebo služby: Odvoz odpadu
Suma: 22,80 €
Dátum: 08. 02. 2017
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 1700075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Náklad za dodávku tepla a TÚV 01/2017
Suma: 2 688,11 € s DPH
Dátum: 14. 02. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF, dodatok č. 1/2016: PDF
Číslo faktúry: 121700321
Dodávateľ: DATALAN, a . s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Prenájom zariadení
Suma: 13,20 € s DPH
Dátum: 14. 02. 2017
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 7610926006
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 14,94 € s DPH
Dátum: 17. 02. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PD
Číslo faktúry: 81082
Dodávateľ: Indícia, n. o., Karloveská 6C, 841 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Školenie - Comenia Script
Suma: 55,00 € s DPH
Dátum: 21. 02. 2017
Podľa objednávky č.: 13/2017
Číslo faktúry: 2122080321
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice
Názov tovaru alebo služby: Vodné, stočné
Suma: 681,70 € s DPH
Dátum: 23. 02. 2017
Číslo faktúry: 2290107836
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny
Suma: 495,43 € s DPH
Dátum: 23. 02. 2017
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 3412911549
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 39,53 € s DPH
Dátum: 24. 02. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 1700075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Náklad za dodávku tepla a TÚV 02/2017
Suma: 2 189,64 € s DPH
Dátum: 21. 03. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF, dodatok č. 1/2016: PDF
Číslo faktúry: 2290107836
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny
Suma: 327,47 € s DPH
Dátum: 21. 03. 2017
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 20178010
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - žiaci
Suma: 704,70 
Dátum: 21. 03. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 20178011
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zamestnanci
Suma: 341,88 €
Dátum: 21. 03. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 2290107836
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny
Suma: 191,48 € s DPH
Dátum: 24. 03. 2017
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 170100546
Dodávateľ: FOCUS-computer, s. r. o., Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Multifunkčné zariadenie HP LaserJet Pro MFP M125nw
Suma: 149,00 € s DPH
Dátum: 24. 03. 2017
Podľa objednávky č.: 16/2017
Číslo faktúry: 11759729
Dodávateľ: Websupport, s. r. o., Staré grunty 12, 841 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Webhosting 06. 04. 2017 - 06. 04. 2018
Suma: 14,28 € s DPH
Dátum: 24. 03. 2017
Podľa objednávky č.: 7/2017
Číslo faktúry: 170768
Dodávateľ: ESPIK Group, s. r. o., Orlov 133, 065 43 Orlov
Názov tovaru alebo služby: Odvoz odpadu
Suma: 22,80 €
Dátum: 24. 03. 2017
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 3413868413
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 14,08 € s DPH
Dátum: 24. 03. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 3412911549
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 28,81 € s DPH
Dátum: 24. 03. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 170793
Dodávateľ: OLHA TRADE, s. r. o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce
Názov tovaru alebo služby: Kancelárske potreby
Suma: 28,81 € s DPH
Dátum: 24. 03. 2017
Podľa objednávky č.: 15/2017
Číslo faktúry: 1700075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber tepla 02/2017
Suma: 1 891,07 € s DPH
Dátum: 27. 04. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF, dodatok č. 1/2016: PDF, dodatok č. 1/2017: PDF
Číslo faktúry: 0794987886
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 28,10 € s DPH
Dátum: 11. 04. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 20170168
Dodávateľ: ASANARATES, s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Deratizácia objektu školy
Suma: 24,00 € s DPH
Dátum: 11. 04. 2017
Podľa objednávky č.: 14/2017
Číslo faktúry: 20178016
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - žiaci
Suma: 635,40 
Dátum: 11. 04. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 20178017
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zamestnanci
Suma: 295,67 €
Dátum: 11. 04. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 3414845901
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 14,23 € s DPH
Dátum: 27. 04. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 1700075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber tepla - vyúčtovanie 2016
Suma: 604,30 € s DPH
Dátum: 04. 04. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF, dodatok č. 1/2016: PDF
Číslo faktúry: 21707713
Dodávateľ: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Manažment školy 04/2017
Suma: 41,45 € s DPH
Dátum: 27. 04. 2017
Podľa objednávky č.: 19/2017
Číslo faktúry: 2290107836
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny
Suma: 309,23 € s DPH
Dátum: 27. 04. 2017
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 171310
Dodávateľ: ESPIK Group, s. r. o., Orlov 133, 065 43 Orlov
Názov tovaru alebo služby: Odvoz kuchynského odpadu
Suma: 11,40 €
Dátum: 27. 04. 2017
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 301710374
Dodávateľ: BADOCO, s. r. o., Rumunská 11, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 284,88 € s DPH
Dátum: 27. 04. 2017
Podľa objednávky č.: 21/2017
Číslo faktúry: 217050220
Dodávateľ: LIVONEC, s. r. o., Hraničná 13, Poprad
Názov tovaru alebo služby: Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 1. štvrťrok 2017
Suma: 83,65 s DPH
Dátum: 05. 05. 2017
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 20178022
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - žiaci
Suma: 559,80 
Dátum: 05. 05. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 20178023
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zamestnanci
Suma: 297,00 
Dátum: 05. 05. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 9795963051
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 28,01 € s DPH
Dátum: 10. 05. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 2290107836
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice
Názov tovaru alebo služby: Vodné, stočné
Suma: 314,23 € s DPH
Dátum: 10. 05. 2017
Číslo faktúry: 171608
Dodávateľ: ESPIK Group, s. r. o., Orlov 133, 065 43 Orlov
Názov tovaru alebo služby: Odvoz kuchynského odpadu
Suma: 11,40 €
Dátum: 10. 05. 2017
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 2122289404
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice
Názov tovaru alebo služby: Vodné, stočné (25. 11. 2016 - 15. 02. 2017)
Suma: 5,82 € s DPH
Dátum: 05. 05. 2017
Číslo faktúry: 1700075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber tepla 04/2017
Suma: 1 587,73 € s DPH
Dátum: 15. 05. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF, dodatok č. 1/2016: PDF, dodatok č. 1/2017: PDF
Číslo faktúry: 2171408
Dodávateľ: V O S P, spol. s r. o., Budovateľská 48, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky podľa výberu
Suma: 83,75 € s DPH
Dátum: 18. 05. 2017
Podľa objednávky č.: 23/2017
Číslo faktúry: 2290107836
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny
Suma: 305,98 € s DPH
Dátum: 18. 05. 2017
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 3415799839
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 14,08 € s DPH
Dátum: 23. 05. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 140170175
Dodávateľ: AGEMSOFT, a. s., Rigeleho 7300/1, 811 02 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Výučbový materiál Kozmix
Suma: 20,00  € s DPH
Dátum: 23. 05. 2017
Podľa objednávky č.: 24/2017
Číslo faktúry: 172017
Dodávateľ: Škola v prírode Kysak, Kysak 324, 044 81 Kysak
Názov tovaru alebo služby: Škola v prírode - ubytovanie a stravné
Suma: 800,00 € s DPH
Dátum: 23. 05. 2017
Podľa objednávky č.: 25/2017
Číslo faktúry: 17011
Dodávateľ: Osibus - Oskár Kravec, Trieda SNP 1675/34, 040 11 Košice
Názov tovaru alebo služby: Preprava do Školy v prírode Kysak minibusom - 10 žiakov + 3 pedagógovia a späť
Suma: 60,00 € s DPH
Dátum: 26. 05. 2017
Podľa objednávky č.: 25/2017
Číslo faktúry: 4117
Dodávateľ: OZ Slavonic Dance Theater, Bencúrova 137, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Interaktívny výchovný koncert
Suma: 60,00 € s DPH
Dátum: 15. 05. 2017
Podľa objednávky č.: 18/2017
Číslo faktúry: 2122513245
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice
Názov tovaru alebo služby: Vodné, stočné
Suma: 913,12 € s DPH
Dátum: 06. 06. 2017
Číslo faktúry: 20178028
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - žiaci
Suma: 598,50 
Dátum: 06. 06. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 20178029
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zamestnanci
Suma: 347,16 
Dátum: 06. 06. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 7992591265
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Názov tovaru alebo služby: Preplatok
Suma: - 4,12 €
Dátum: 09. 06. 2017
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 6796940934
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 28,01 € s DPH
Dátum: 13. 06. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 5590025288
Dodávateľ: IVES, Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice
Názov tovaru alebo služby: Služby STP AVP - k softwaru WinIBEU, VinPAM
Suma: 155,35 € s DPH
Dátum: 13. 06. 2017
Podľa objednávky č.: 26/2017
Číslo faktúry: 172243
Dodávateľ: ESPIK Group, s. r. o., Orlov 133, 065 43 Orlov
Názov tovaru alebo služby: Odvoz kuchynského odpadu
Suma: 22,80 €
Dátum: 14. 06. 2017
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 2017064
Dodávateľ: CEEV Živica, Vysoká 4280/18, 811 06 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Registrácia do programu "Zelená škola" na školský rok 2017/2018
Suma: 61,00 € s DPH
Dátum: 15. 06. 2017
Podľa objednávky č.: 27/2017
Číslo faktúry: 1772204668
Dodávateľ: ŠEVT, a. s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Školské tlačivá - bianco vysvedčenia
Suma: 33,00 € s DPH
Dátum: 16. 06. 2017
Podľa objednávky č.: 30/2017
Číslo faktúry: 21712402
Dodávateľ: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Manažment školy - 06/2017
Suma: 42,09 € s DPH
Dátum: 19. 06. 2017
Podľa objednávky č.: 28/2017
Číslo faktúry: 1700075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber tepla 05/2017
Suma: 1 197,06 € s DPH
Dátum: 20. 06. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF, dodatok č. 1/2016: PDF, dodatok č. 1/2017: PDF
Číslo faktúry: 3416786770
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 14,44 € s DPH
Dátum: 26. 06. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 2171759
Dodávateľ: V O S P, spol. s r. o., Budovateľská 48, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky podľa výberu
Suma: 117,08 € s DPH
Dátum: 26. 06. 2017
Podľa objednávky č.: 29/2017
Číslo faktúry: 20178034
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - žiaci
Suma: 556,20 
Dátum: 30. 06. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 20178035
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zamestnanci
Suma: 349,80 
Dátum: 30. 06. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 9170001653
Dodávateľ: ASC Applied Software Consultants, s. r. o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: ASC Agenda - upgrade z 2017 na 2018
Suma: 159,00 € s DPH
Dátum: 05. 07. 2017
Podľa objednávky č.: 31/2017
Číslo faktúry: 217050742
Dodávateľ: LIVONEC, s. r. o., Hraničná 13, Poprad
Názov tovaru alebo služby: Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 2. štvrťrok 2017
Suma: 83,65 s DPH
Dátum: 14. 07. 2017
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 4797922356
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 28,01 € s DPH
Dátum: 14. 07. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 170549
Dodávateľ: ESPIK Group, s. r. o., Orlov 133, 065 43 Orlov
Názov tovaru alebo služby: Odvoz kuchynského odpadu
Suma: 22,80 €
Dátum: 14. 07. 2017
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 1700075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber tepla 06/2017
Suma: 1 066,84 € s DPH
Dátum: 14. 07. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF, dodatok č. 1/2016: PDF, dodatok č. 1/2017: PDF
Číslo faktúry: 84144601
Dodávateľ: PORADCA, s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
Názov tovaru alebo služby: Poradca 2018, zákony
Suma: 26,90 € s DPH
Dátum: 14. 07. 2017
Podľa objednávky č.: 32/2017
Číslo faktúry: 170101132
Dodávateľ: FOCUS-computer, s. r. o., Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Výpočtový materiál
Suma: 53,45 € s DPH
Dátum: 19. 07. 2017
Podľa objednávky č.: 33/2017
Číslo faktúry: 91182947
Dodávateľ: HORNBACH Baumarkt SK, spol. s r. o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Materiál na údržbu
Suma: 267,34 € s DPH
Dátum: 19. 07. 2017
Podľa objednávky č.: 34/2017
Číslo faktúry: 1172207953
Dodávateľ: ŠEVT, a. s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Školské tlačivá - pedagogická dokumentácia
Suma: 213,38 € s DPH
Dátum: 19. 07. 2017
Podľa objednávky č.: 35/2017
Číslo faktúry: 2290107836
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny
Suma: 300,70 € s DPH
Dátum: 19. 07. 2017
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 3417733363
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 14,21 € s DPH
Dátum: 31. 07. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 5220006507
Dodávateľ: NAY Elektrodom, Tuhovská 10179/15, 830 06 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Práčka Samsung WWW60J406LW/ZE
Suma: 299,00 € s DPH
Dátum: 09. 08. 2017
Podľa objednávky č.: 36/2017
Číslo faktúry: 2290107836
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny
Suma: 213,34 € s DPH
Dátum: 16. 08. 2017
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 1700075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber tepla 07/2017
Suma: 1 021,00 € s DPH
Dátum: 16. 08. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF, dodatok č. 1/2016: PDF, dodatok č. 1/2017: PDF
Číslo faktúry: 3798907632
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 28,01 € s DPH
Dátum: 28. 08. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 21716072
Dodávateľ: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Manažment školy - august 2017
Suma: 41,45 € s DPH
Dátum: 28. 08. 2017
Podľa objednávky č.: 38/2017
Číslo faktúry: 3418739119
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 14,40 € s DPH
Dátum: 28. 08. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 2171127583
Dodávateľ: Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA), Rastislavova 914/3, 821 08 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie diel od 04. 09. 2017 do 30. 06. 2018
Suma: 48,00 € s DPH
Dátum: 11. 09. 2017
Podľa zmluvy: PDF, podľa objednávky č.: 39/2017
Číslo faktúry: 217019981
Dodávateľ: PAPERA, s. r. o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 353,10 € s DPH
Dátum: 13. 09. 2017
Podľa objednávky č.: 40/2017
Číslo faktúry: 2799894161
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 28,01 € s DPH
Dátum: 14. 09. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 5917024273
Dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
Názov tovaru alebo služby: VSSR - ročný prístup na portál
Suma: 96,00 € s DPH
Dátum: 14. 09. 2017
Podľa objednávky č.: 49/2017
Číslo faktúry: 1700075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber tepla 08/2017
Suma: 1 036,94 € s DPH
Dátum: 18. 09. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF, dodatok č. 1/2016: PDF, dodatok č. 1/2017: PDF
Číslo faktúry: 2290107836
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny
Suma: 216,88 € s DPH
Dátum: 18. 09. 2017
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 170321
Dodávateľ: Interaktívna škola, s. r. o., Vajanského 5688/29, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Animuj svoj svet 1 - set: vizualizér, licencia k 6 PC, 2 knihy
Suma: 369,00 € s DPH
Dátum: 21. 09. 2017
Podľa objednávky č.: 42/2017
Číslo faktúry: 1172209595
Dodávateľ: ŠEVT, a. s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Školské tlačivá
Suma: 19,86 € s DPH
Dátum: 22. 09. 2017
Podľa objednávky č.: 41/2017
Číslo faktúry: 217051049
Dodávateľ: LIVONEC, s. r. o., Hraničná 13, Poprad
Názov tovaru alebo služby: Kontrola hasiacich prístrojov
Suma: 81,60 s DPH
Dátum: 26. 09. 2017
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 17469
Dodávateľ: JA SLovensko, n. o., Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Registračný poplatok - Ja a peniaze 2017/2018
Suma: 30,00 € s DPH
Dátum: 02. 10. 2017
Podľa objednávky č.: 47/2017
Číslo faktúry: 3419713570
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 14,08 € s DPH
Dátum: 03. 10. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 20178044
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Strava 09/2017
Suma: 374,00 
Dátum: 03. 10. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 20178043
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Strava 09/2017
Suma: 365,40 
Dátum: 03. 10. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 2290107836
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny
Suma: 313,33 € s DPH
Dátum: 13. 10. 2017
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 8414461
Dodávateľ: PORADCA, s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
Názov tovaru alebo služby: Poradca 2017, zákony
Suma: 26,40 € s DPH
Dátum: 17. 10. 2017
Podľa objednávky č.: 48/2017
Číslo faktúry: 171805
Dodávateľ: ESPIK Group, s. r. o., Orlov 133, 065 43 Orlov
Názov tovaru alebo služby: Odvoz kuchynského odpadu
Suma: 22,80 €
Dátum: 17. 10. 2017
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 1700075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber tepla 09/2017
Suma: 1 126,70 € s DPH
Dátum: 17. 10. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF, dodatok č. 1/2016: PDF, dodatok č. 1/2017: PDF
Číslo faktúry: 201709
Dodávateľ: Martina Kočinská, IČO: 5024998, Štúrova 582/34, Spišská Stará Ves
Názov tovaru alebo služby: Ubytovanie zamestnancov od 06. 10. 2017 do 08. 10. 2017
Suma: 360,00 € s DPH
Dátum: 17. 10. 2017
Podľa objednávky č.: 43/2017
Číslo faktúry: 1142017
Dodávateľ: Jaroslav Kočinský, IČO: 35214970, SNP 504/99, 061 01 Spišská Stará Ves
Názov tovaru alebo služby: Polpenzia zamestnancov od 06. 10. 2017 do 08. 10. 2017
Suma: 322,00 € s DPH
Dátum: 17. 10. 2017
Podľa objednávky č.: 43/2017
Číslo faktúry: 2017069
Dodávateľ: MG Travel, s. r. o., Kuzmányho 33, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Preprava 30 miestnym autobusom: Spišská Stará Ves, Penzión Nova (06. 10. 2017) a späť (08. 10. 2017)
Suma: 500,00 € s DPH
Dátum: 17. 10. 2017
Podľa objednávky č.: 45/2017
Číslo faktúry: 217051097
Dodávateľ: LIVONEC, s. r. o., Hraničná 13, Poprad
Názov tovaru alebo služby: Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 3. štvrťrok 2017
Suma: 83,65 s DPH
Dátum: 26. 10. 2017
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 217051086
Dodávateľ: LIVONEC, s. r. o., Hraničná 13, Poprad
Názov tovaru alebo služby: Revízia elektrozariadení a elektrospotrebičov
Suma: 655,70 s DPH
Dátum: 26. 10. 2017
Podľa objednávky č.: 50/2017
Číslo faktúry: 170101726
Dodávateľ: FOCUS-computer, s. r. o., Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Notebook Asus, HDD - externý, príslušenstvo k PC
Suma: 572,10 € s DPH
Dátum: 26. 10. 2017
Podľa objednávky č.: 51/2017
Číslo faktúry: 21722734
Dodávateľ: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Tajomstvá sveta PZ pre 2. - 4. ročník
Suma: 22,00 € s DPH
Dátum: 26. 10. 2017
Podľa objednávky č.: 52/2017
Číslo faktúry: 5102194156
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 14,66 € s DPH
Dátum: 26. 11. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 5100930783
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 28,01 € s DPH
Dátum: 26. 10. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 710682
Dodávateľ: PRESTO CO, s. r. o., Ipeľská 156/1, 040 11 Košice
Názov tovaru alebo služby: Školské potreby pre žiakov v HN - dotácia
Suma: 464,80 € s DPH
Dátum: 26. 10. 2017
Podľa objednávky č.: 53/2017
Podľa žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
Číslo faktúry: 152170013
Dodávateľ: AGEMSOFT, a. s., Rigeleho 7300/1, 811 02 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Časopis Kozmix
Suma: 20,00  € s DPH
Dátum: 08. 11. 2017
Podľa objednávky č.: 54/2017
Číslo faktúry: 21722927
Dodávateľ: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Technika PZ 9. roč. + metodická príručka, Dejepis PZ 9. roč. + metodická príručka
Suma: 55,00 € s DPH
Dátum: 08. 11. 2017
Podľa objednávky č.: 55/2017
Číslo faktúry: 9102794291
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 28,01 € s DPH
Dátum: 08. 11. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 20178049
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Strava 10/2017
Suma: 324,00 
Dátum: 08. 11. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 20178050
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Strava 10/2017
Suma: 371,28 
Dátum: 08. 11. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 46754768
Dodávateľ: ESPIK Group, s. r. o., Orlov 133, 065 43 Orlov
Názov tovaru alebo služby: Odvoz kuchynského odpadu
Suma: 22,80 €
Dátum: 13. 11. 2017
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 20171827
Dodávateľ: ASANARATES, s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Deratizácia objektu školy
Suma: 24,00 € s DPH
Dátum: 13. 11. 2017
Podľa objednávky č.: 46/2017
Číslo faktúry: 21723830
Dodávateľ: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Manažment školy - november 2017
Suma: 41,45 € s DPH
Dátum: 21. 11. 2017
Podľa objednávky č.: 56/2017
Číslo faktúry: 1700075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber tepla 10/2017
Suma: 1 613,95 € s DPH
Dátum: 21. 11. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF, dodatok č. 1/2016: PDF, dodatok č. 1/2017: PDF
Číslo faktúry: 2290107836
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny
Suma: 327,76 € s DPH
Dátum: 21. 11. 2017
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 2104069189
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 13,46 € s DPH
Dátum: 28. 11. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 201718774
Dodávateľ: Soft-Tech, s. r. o., Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov
Názov tovaru alebo služby: Tonery
Suma: 279,66 € s DPH
Dátum: 28. 11. 2017
Podľa objednávky č.: 57/2017
Číslo faktúry: 5104679576
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 28,01 € s DPH
Dátum: 07. 12. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 2123169843
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice
Názov tovaru alebo služby: Vodné, stočné
Suma: 1 072,36 € s DPH
Dátum: 07. 12. 2017
Číslo faktúry: 20178056
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Strava 11/2017
Suma: 382,16 
Dátum: 07. 12. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 20178055
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Strava 11/2017
Suma: 378,00 
Dátum: 07. 12. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 21809912
Dodávateľ: NOMIland, s. r. o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice
Názov tovaru alebo služby: Školské pomôcky pre ŠKD podľa výberu
Suma: 52,80 € s DPH
Dátum: 12. 12. 2017
Podľa objednávky č.: 59/2017
Číslo faktúry: 2382017
Dodávateľ: Európska vzdelávacia agentúra Meridián, s. r. o., Sabinovská 63/12, 821 02 Bratislava 
Názov tovaru alebo služby: Skupinové vzdelávanie pedagógov
Suma: 450,00 € s DPH
Dátum: 12. 12. 2017
Podľa objednávky č.: 60/2017
Číslo faktúry: 1700075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber tepla 11/2017
Suma: 1 983,76 € s DPH
Dátum: 18. 12. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF, dodatok č. 1/2016: PDF, dodatok č. 1/2017: PDF
Číslo faktúry: 2290107836
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny
Suma: 340,69 € s DPH
Dátum: 18. 12. 2017
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 172965
Dodávateľ: ESPIK Group, s. r. o., Orlov 133, 065 43 Orlov
Názov tovaru alebo služby: Odvoz kuchynského odpadu
Suma: 22,80 €
Dátum: 18. 12. 2017
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 217051523
Dodávateľ: LIVONEC, s. r. o., Hraničná 13, Poprad
Názov tovaru alebo služby: Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 4. štvrťrok 2017
Suma: 83,65 s DPH
Dátum: 18. 12. 2017
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 36187402
Dodávateľ: EK plast, s. r. o., Palackého 21, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Výmena PVC krytiny v 2 triedach a chodbe podľa cenovej ponuky č. 2017/156
Suma: 1 922,58 € s DPH
Dátum: 20. 12. 2017
Podľa objednávky č.: 58/2017
Číslo faktúry: 20178061
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Strava 12/2017
Suma: 239,36 
Dátum: 20. 12. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 20178060
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Strava 12/2017
Suma: 289,80 
Dátum: 20. 12. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 21782632
Dodávateľ: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Metodické orgány školy
Suma: 11,70 € s DPH
Dátum: 21. 12. 2017
Podľa objednávky č.: 61/2017
Číslo faktúry: 1700075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber tepla 12/2017
Suma: 425,08 € s DPH
Dátum: 21. 12. 2017
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF, dodatok č. 1/2016: PDF, dodatok č. 1/2017: PDF