KROS 2022

Dňa 2. 6. 2022 sa na našej škole uskutočnil športovo-branný pretek – KROS o putovný pohár RŠ. Víťazom sa stala Spojená škola na Odborárskej ulici v Košiciach.
Našu školu reprezentovali:
Dušan Miko – 2. miesto
Milan Makuňa – 4. miesto
Nikola Balogová – 2. miesto
Adriana Horváthová – 3. miesto

Celkovo sme sa umiestnili na 2. mieste.

Gratulujeme

Koniarová
Pokračovať v čítaní

Kros

V rámci Európskeho mesta športu organizovala naša škola 3. júna v spolupráci OZ „Zober loptu, nie drogy“ už 22. ročník Športovo – branného preteku v KROSE.
Na trať sa postavilo 48 žiakov z 5 špeciálnych základných škôl z Košíc a okolia. Športovci sa snažili zo všetkých síl – popasovali sa s prírodnými, ale aj umelými prekážkami. Reprezentovali seba, ale aj svoje družstvo a školu. Športovali v duchu fair play. Za svoje výkony boli odmenení tričkom, diplomom, medailou, darčekom a sladkosťou. Družstvo starších žiakov sa umiestnilo na 5. mieste a družstvo mladších žiakov na 4. mieste. Najlepší výkon z našich športovcov podala Simona Horváthová (7.A), ktorá získala zlatú medailu. Najväčšou odmenou pre všetkých bola dobrá nálada, radosť z pohybu a zážitok z podávania výkonov. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

Koniarová Pokračovať v čítaní