Kros

V rámci Európskeho mesta športu organizovala naša škola 3. júna v spolupráci OZ „Zober loptu, nie drogy“ už 22. ročník Športovo – branného preteku v KROSE.
Na trať sa postavilo 48 žiakov z 5 špeciálnych základných škôl z Košíc a okolia. Športovci sa snažili zo všetkých síl – popasovali sa s prírodnými, ale aj umelými prekážkami. Reprezentovali seba, ale aj svoje družstvo a školu. Športovali v duchu fair play. Za svoje výkony boli odmenení tričkom, diplomom, medailou, darčekom a sladkosťou. Družstvo starších žiakov sa umiestnilo na 5. mieste a družstvo mladších žiakov na 4. mieste. Najlepší výkon z našich športovcov podala Simona Horváthová (7.A), ktorá získala zlatú medailu. Najväčšou odmenou pre všetkých bola dobrá nálada, radosť z pohybu a zážitok z podávania výkonov. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

Koniarová