Dokumentácia ŠZŠ

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2022/2023
 Dátum: 28. 11. 2023
 Správa: PDF
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2021/2022
 Dátum: 30. 12. 2022
 Správa: PDF
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2020/2021
 Dátum: 14. 09. 2021
 Správa: PDF
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2019/2020
 Dátum: 14. 09. 2020
 Správa: PDF
Rozhodnutie o miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za zdaňovacie obdobie 2017
 Dátum: 15. 05. 2017
 Správa: PDF
Rozhodnutie o miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za zdaňovacie obdobie 2016
 Dátum: 13. 05. 2016
 Správa: PDF
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy v školskom roku 2013/2014
 Dátum: 11. 12. 2014
 Správa: PDF
Rozhodnutie o miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za zdaňovacie obdobie 2014
 Dátum: 03. 06. 2014
 Správa: PDF
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy v školskom roku 2012/2013
 Dátum: 16. 10. 2013
 Správa: PDF
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy v školskom roku 2011/2012
 Dátum: 15. 09. 2012
 Správa: PDF
Rozhodnutie o miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za zdaňovacie obdobie 2012
 Dátum: 03. 04. 2012
 Správa: PDF
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy v školskom roku 2010/2011
 Dátum: 15. 09. 2011
 Správa: PDF