Faktúry 2013

Číslo faktúry: 7212827213
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 11,93 € s DPH
Dátum: 11. 01. 2013
Podľa zmluvy: PDF, dodatok: PDF, zmena: PDF
Číslo faktúry: 2745983435
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 33,77 € s DPH
Dátum: 11. 01. 2013
Podľa zmluvy: PDF, dodatok: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok: PDF
Číslo faktúry: 5041203708
Dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
Názov tovaru alebo služby: Finančný spravodajca
Suma: 11,30 € s DPH
Dátum: 18. 01. 2013
Číslo faktúry: 5041203708
Dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
Názov tovaru alebo služby: Finančný spravodajca
Suma: 19,98 € s DPH
Dátum: 18. 01. 2013
Číslo faktúry: 20128066
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - žiaci
Suma: 664,20 €
Dátum: 18. 01. 2013
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 20128065
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zamestnanci
Suma: 214,63 €
Dátum: 18. 01. 2013
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 2220023388
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Názov tovaru alebo služby: Vysporiadanie 01/2012-12/2012
Suma: 275,75 € s DPH
Dátum: 21. 01. 2013
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 1200075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Náklad za dodávku tepla a TÚV 12/2012
Suma: 2 755,09 € s DPH
Dátum: 21. 01. 2013
Podľa zmluvy: PDF, príloha č. 6 PDF
Číslo faktúry: 
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Náklad za dodávku tepla a TÚV 01/2013
Suma: 3 163,00 € s DPH
Dátum: 21. 01. 2013
Podľa zmluvy: PDF, Dohoda o výške zálohových platieb na rok 2013: PDF
Číslo faktúry: 2130132
Dodávateľ: V O S P, spol. s r. o., Levočská 24, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 76,09 € s DPH
Dátum: 22. 01. 2013
Podľa objednávky č. 2/2013
Číslo faktúry: 1300002
Dodávateľ: Tomimax, s. r. o., Mierová 26, 040 15 Košice - Šaca
Názov tovaru alebo služby: Výmena kuren. ventilov
Suma: 362,40 € s DPH
Dátum: 01. 02. 2013
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 13KVF0065
Dodávateľ: Hygotrend SK, s. r. o., M. R. Štefánika 22, 010 01 Žilina
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 175,24 € s DPH
Dátum: 01. 02. 2013
Podľa objednávky č. 3/2013
Číslo faktúry: 7300447506
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 11,93 € s DPH
Dátum: 01. 02. 2013
Podľa zmluvy: PDF, dodatok: PDF, zmena: PDF
Číslo faktúry: 02/2013
Dodávateľ: Gunár Václav - CHEMCRAC, Olšovany 67, 044 19
Názov tovaru alebo služby: Montáž a demontáž ohrievacieho pultu v kuchyni
Suma: 96,00 € s DPH
Dátum: 01. 02. 2013
Podľa objednávky č. 4/2013
Číslo faktúry: 1399503
Dodávateľ: JurisDat - M. Medlen, Redakcia Škola - MEL, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2
Názov tovaru alebo služby: Predplatné časopisu Škola 2013
Suma: 22,00 € s DPH
Dátum: 06. 02. 2013
Číslo faktúry: 3/FK/2/2013
Dodávateľ: MERKURY MARKET SLOVAKIA, s. r. o., Duklianska 11, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Plávajúca podlaha 72 m2, materiál
Suma: 435,62 € s DPH
Dátum: 06. 02. 2013
Podľa objednávky č. 24/2012
Číslo faktúry: 20138007
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - žiaci
Suma: 900,90 €
Dátum: 07. 02. 2013
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 20138008
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zamestnanci
Suma: 283,21 €
Dátum: 07. 02. 2013
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 6811479120
Dodávateľ: KOMUNÁNLNA poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group, Regionálne centrum prevádzky Banská Bystrica, Horná 25, 974 01 Banská Bystrica
Názov tovaru alebo služby: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Suma: 72,24 € s DPH
Dátum: 14. 02. 2013
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 2220023388
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny - 01/2013, 02/2013
Suma: 437,00 € s DPH
Dátum: 18. 02. 2013
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 6746961469
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 41,20 € s DPH
Dátum: 18. 02. 2013
Podľa zmluvy: PDF, dodatok: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok: PDF
Číslo faktúry: 13023
Dodávateľ: MONTANEX SK, s. r. o., Trenčianska 691, 020 01 Púchov
Názov tovaru alebo služby: Potraviny - CD, metodika
Suma: 40,40 € s DPH
Dátum: 18. 02. 2013
Podľa objednávky č. 6/2013
Číslo faktúry: 3007500101
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Vrátenie rozdielu nákladu za dodávku tepla a TÚV 01/2013
Suma: 3 163,00 € s DPH
Dátum: 26. 02. 2013
Podľa zmluvy: PDF, Dohoda o výške zálohových platieb na rok 2013: PDF
Číslo faktúry: 2116888057
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice
Názov tovaru alebo služby: Vodné, stočné
Suma: 708,59 € s DPH
Dátum: 04. 03. 2013
Číslo faktúry: 7301572549
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 25,08 € s DPH
Dátum: 04. 03. 2013
Podľa zmluvy: PDF, dodatok: PDF, zmena: PDF
Číslo faktúry: 1300006
Dodávateľ: Tomimax, s. r. o., Mierová 26, 040 15 Košice - Šaca
Názov tovaru alebo služby: Výroba, dodávka a osadenie čistiaceho kusu medzi potrubie v suteréne
Suma: 222,00 € s DPH
Dátum: 04. 03. 2013
Podľa objednávky č. 8/2013
Číslo faktúry: 4130500
Dodávateľ: EDOS-PEM, s. r. o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Vzdelávacie služby
Suma: 57,00 € s DPH
Dátum: 04. 03. 2013
Podľa objednávky č. 9/2013
Číslo faktúry: 4747944566
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 32,26 € s DPH
Dátum: 14. 03. 2013
Podľa zmluvy: PDF, dodatok: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok: PDF
Číslo faktúry: 
Dodávateľ: NÚ CŽV, Regionálne pracovisko, Zádielska 1, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Školenie - Zákon o sťažnostiach v školách a školských zariadeniach
Suma: 20,00 €
Dátum: 14. 03. 2013
Podľa objednávky č. 10/2013
Číslo faktúry: 113018582
Dodávateľ: Websupport, s. r. o., Staré grunty 12, 841 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Webhosting, doména .sk (www.szsrovnikova.sk)
Suma: 48,18 € s DPH
Dátum: 21. 03. 2013
Číslo faktúry: 2007500113
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Preplatok z roku 2012
Suma: - 99,08 € s DPH
Dátum: 25. 03. 2013
Podľa zmluvy: PDF, príloha č. 6 PDF
Číslo faktúry: 7302699827
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 12,84 € s DPH
Dátum: 25. 03. 2013
Podľa zmluvy: PDF, dodatok: PDF, zmena: PDF
Číslo faktúry: 1300075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Náklad za dodávku tepla a TÚV 02/2013
Suma: 2 474,95 € s DPH
Dátum: 25. 03. 2013
Podľa zmluvy: PDF, Dohoda o výške zálohových platieb na rok 2013: PDF
Číslo faktúry: 20138014
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - žiaci
Suma: 799,20 €
Dátum: 25. 03. 2013
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 20138015
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zamestnanci
Suma: 245,11 €
Dátum: 25. 03. 2013
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 13001
Dodávateľ: Lotex, s. r. o., Golianova 14, 040 18 Košice
Názov tovaru alebo služby: Občerstvenie - deň učiteľov (sociálny fond)
Suma: 125,50 € s DPH
Dátum: 27. 03. 2013
Podľa objednávky č.: 7/2013
Číslo faktúry: 13050184
Dodávateľ: LIVONEC, s. r. o., Hraničná 13, Poprad
Názov tovaru alebo služby: Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 1. štvrťrok 2013
Suma: 83,65 s DPH
Dátum: 09. 04. 2013
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 5748924364
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 33,02 € s DPH
Dátum: 18. 04. 2013
Podľa zmluvy: PDF, dodatok: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok: PDF
Číslo faktúry: 201300313
Dodávateľ: Natália Ulanovská - TROLKA, Baltická 16, 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: Repas tonerov
Suma: 122,68 € s DPH
Dátum: 19. 04. 2013
Podľa objednávky č.14/2013
Číslo faktúry: 20130487
Dodávateľ: ASANARATES, s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Deratizácia
Suma: 24,00 € s DPH
Dátum: 19. 04. 2012
Podľa objednávky č. 11/2013
Číslo faktúry: 03/2013
Dodávateľ: Anton Badáň - TOBA, Ľudová 10, 040 11 Košice
Názov tovaru alebo služby: Demontáž a montáž svietidiel
Suma: 340,00 €, dodávateľ nie je platcom DPH
Dátum: 19. 04. 2012
Podľa objednávky č. 15/2013
Číslo faktúry: 1300075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Náklad za dodávku tepla a TÚV 03/2013
Suma: 2 359,39 € s DPH
Dátum: 25. 04. 2013
Podľa zmluvy: PDF, Dohoda o výške zálohových platieb na rok 2013: PDF
Číslo faktúry: 20138020
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - žiaci
Suma: 963,00 €
Dátum: 23. 04. 2013
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 20138021
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zamestnanci
Suma: 283,21 €
Dátum: 23. 04. 2013
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 7303827122
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 12,78 € s DPH
Dátum: 25. 04. 2013
Podľa zmluvy: PDF, dodatok: PDF, zmena: PDF
Číslo faktúry: 120894
Dodávateľ: PRESTO CO, s. r. o., Jahodná 4, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Školské potreby - dotácia
Suma: 1 328,00 € s DPH
Dátum: 25. 04. 2013
Podľa žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
Číslo faktúry: 2130987
Dodávateľ: V O S P, spol. s r. o., Levočská 24, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 123,43 € s DPH
Dátum: 02. 05. 2013
Podľa objednávky č. 17/2013
Číslo faktúry: 13KVF0389
Dodávateľ: Hygotrend SK, s. r. o., M. R. Štefánika 22, 010 01 Žilina
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 179,97 € s DPH
Dátum: 02. 05. 2013
Podľa objednávky č. 18/2013
Číslo faktúry: 130200444
Dodávateľ: CORA Ing. Jozef Šifra, Traktorová 1, 058 01 Poprad
Názov tovaru alebo služby: Termos, tesnenie
Suma: 124,93 € s DPH
Dátum: 02. 05. 2013
Podľa objednávky č. 13/2013
Číslo faktúry: 131249
Dodávateľ: OLHA TRADE, s. r. o., Krivá 23, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 69,84 € s DPH
Dátum: 06. 05. 2013
Podľa objednávky č. 19/2013
Číslo faktúry: 2220023388
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny - 03/2013 - 05/2013
Suma: 437,00 € s DPH
Dátum: 07. 05. 2013
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 3749910764
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 34,22 € s DPH
Dátum: 16. 05. 2013
Podľa zmluvy: PDF, dodatok: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok: PDF
Číslo faktúry: 1300075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Náklad za dodávku tepla a TÚV 04/2013
Suma: 1 844,28 € s DPH
Dátum: 20. 05. 2013
Podľa zmluvy: PDF, Dohoda o výške zálohových platieb na rok 2013: PDF
Číslo faktúry: 
Dodávateľ: Union poisťovňa, a. s., Bajkalská 19/A, 813 60 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Poistenie majetku
Suma: 385,91 € s DPH
Dátum: 20. 05. 2013
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 20138025
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - žiaci
Suma: 1 160,10 €
Dátum: 20. 05. 2013
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 20138026
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zamestnanci
Suma: 358,14 €
Dátum: 20. 05. 2013
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 2117212473
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice
Názov tovaru alebo služby: Vodné, stočné
Suma: 852,40 € s DPH
Dátum: 11. 06. 2013
Číslo faktúry: 3750874002
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 32,26 € s DPH
Dátum: 11. 06. 2013
Podľa zmluvy: PDF, dodatok: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok: PDF
Číslo faktúry: 7304966204
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 14,89 € s DPH
Dátum: 11. 06. 2013
Podľa zmluvy: PDF, dodatok: PDF, zmena: PDF
Číslo faktúry: 20138032
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - žiaci
Suma: 943,20 €
Dátum: 11. 06. 2013
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 20138033
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zamestnanci
Suma: 328,93 €
Dátum: 11. 06. 2013
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 300150628
Dodávateľ: Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Názov tovaru alebo služby: Predplatné - Zvonček, Vychovávateľ SK
Suma: 8,50 € s DPH
Dátum: 17. 06. 2013
Číslo faktúry: 1300075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Náklad za dodávku tepla a TÚV 05/2013
Suma: 1 031,96 € s DPH
Dátum: 01. 07. 2013
Podľa zmluvy: PDF, Dohoda o výške zálohových platieb na rok 2013: PDF
Číslo faktúry: 5570012452
Dodávateľ: IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice
Názov tovaru alebo služby: WinPAM, WinIBEU 2013-2014
Suma: 155,35 €
Dátum: 01. 07. 2013
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 13/0266
Dodávateľ: Ing. Ivana Pitoňáková, Rosná 1, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Pavelčákovci - učebné pomôcky
Suma: 37,00 €, dodávateľ nie je platcom DPH
Dátum: 09. 07. 2013
Podľa objednávky č.: 35/2013
Číslo faktúry: 10130251
Dodávateľ: CAMEO, s. r. o., Študentská 1, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Renovácia podláh
Suma: 2 459,00 s DPH
Dátum: 01. 07. 2013
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 13050650
Dodávateľ: LIVONEC, s. r. o., Hraničná 13, Poprad
Názov tovaru alebo služby: Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 2. štvrťrok 2013
Suma: 83,65 s DPH
Dátum: 12. 07. 2013
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 20138040
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - žiaci
Suma: 686,70 €
Dátum: 12. 07. 2013
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 20138041
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zamestnanci
Suma: 316,23 €
Dátum: 12. 07. 2013
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 009291
Dodávateľ: Riviera, s. r. o., Popradská 90, 040 11 Košice
Názov tovaru alebo služby: Občerstvenie - metodický deň (sociálny fond)
Suma: 250,01 € s DPH
Dátum: 12. 07. 2013
Podľa objednávky č.: 20/2013
Číslo faktúry: 0751812547
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 32,52 € s DPH
Dátum: 23. 07. 2013
Podľa zmluvy: PDF, dodatok: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok: PDF
Číslo faktúry: 3007500106
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Náklad za dodávku tepla a TÚV 06, 07/2013
Suma: 2 047,40 € s DPH
Dátum: 23. 07. 2013
Podľa zmluvy: PDF, Dohoda o výške zálohových platieb na rok 2013: PDF
Číslo faktúry: 
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Vrátenie rozdielu nákladu za dodávku tepla a TÚV 06/2013
Suma: - 1 031,96 € s DPH
Dátum: 26. 07. 2013
Podľa zmluvy: PDF, Dohoda o výške zálohových platieb na rok 2013: PDF
Číslo faktúry: 7307267476
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 13,02 € s DPH
Dátum: 31. 07. 2013
Podľa zmluvy: PDF, dodatok: PDF, zmena: PDF
Číslo faktúry: 2220023388
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny - 06/2013, 08/2013
Suma: 437,00 € s DPH
Dátum: 08. 08. 2013
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 6752800693
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 32,48 € s DPH
Dátum: 13. 08. 2013
Podľa zmluvy: PDF, dodatok: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok: PDF
Číslo faktúry: Fa058/13
Dodávateľ: Pavljuk Štefan Praktik Market, Urbankova 30, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Materiál na údržbu
Suma: 189,16 € s DPH
Dátum: 13. 08. 2012
Podľa objednávky č. 21/2013
Číslo objednávky: 20/2013
Dodávateľ: Riviera, s. r. o., Popradská 90, 040 11 Košice
Názov tovaru alebo služby: Občerstvenie - metodický deň (sociálny fond)
Suma: 250,01 € s DPH
Dátum: 17. 06. 2013
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo faktúry: 7308434443
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 12,91 € s DPH
Dátum: 28. 28. 2013
Podľa zmluvy: PDF, dodatok: PDF, zmena: PDF
Číslo faktúry: 1300075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Náklad za dodávku tepla a TÚV 07/2013
Suma: 1 019,86 € s DPH
Dátum: 28. 08. 2013
Podľa zmluvy: PDF, Dohoda o výške zálohových platieb na rok 2013: PDF
Číslo faktúry: 1132209055
Dodávateľ: ŠEVT, a. s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica
Názov tovaru alebo služby: Tlačivá
Suma: 27,64 € s DPH
Dátum: 02. 09. 2013
Podľa objednávky č. 24/2013
Číslo faktúry: 10130314
Dodávateľ: CAMEO, s. r. o., Študentská 1, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Renovácia podláh
Suma: 2 549,55 s DPH
Dátum: 04. 09. 2013
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 2132093
Dodávateľ: V O S P, spol. s r. o., Levočská 24, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 39,42 € s DPH
Dátum: 09. 09. 2013
Podľa objednávky č. 25/2013
Číslo faktúry: 13KVF0938
Dodávateľ: Hygotrend SK, s. r. o., M. R. Štefánika 22, 010 01 Žilina
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 145,32 € s DPH
Dátum: 09. 09. 2013
Podľa objednávky č. 26/2013
Číslo faktúry: 2117632616
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice
Názov tovaru alebo služby: Vodné, stočné
Suma: 684,32 € s DPH
Dátum: 09. 09. 2013
Číslo faktúry: 4753758052
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 32,53 € s DPH
Dátum: 12. 09. 2013
Podľa zmluvy: PDF, dodatok: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok: PDF
Číslo faktúry: 2131127023
Dodávateľ: Slovenský ochranný zväz autorských pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Autorská licencia na verejné použitie hudobných diel podľa platného sadzobníka SOZA
Suma: 48,00 s DPH
Dátum: 18. 09. 2013
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 1300075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Náklad za dodávku tepla a TÚV 08/2013
Suma: 994,24 € s DPH
Dátum: 18. 09. 2013
Podľa zmluvy: PDF, Dohoda o výške zálohových platieb na rok 2013: PDF
Číslo faktúry: 91-3-0003449
Dodávateľ: ASC Applied Software Consultants, s. r. o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: ASC Agenda - upgrade
Suma: 129,00 € s DPH
Dátum: 20. 09. 2013
Číslo faktúry: 1303788900
Dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
Názov tovaru alebo služby: Finančný spravodajca
Suma: 19,98 € s DPH
Dátum: 20. 09. 2013
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 7309623188
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 12,72 € s DPH
Dátum: 01. 10. 2013
Podľa zmluvy: PDF, dodatok: PDF, zmena: PDF
Číslo faktúry: 05/2013
Dodávateľ: Anton Badáň - TOBA, Ľudová 10, 040 11 Košice
Názov tovaru alebo služby: Revízia elektrospotrebičov - 59 ks
Suma: 118,00 €, dodávateľ nie je platcom DPH
Dátum: 01. 10. 2012
Podľa objednávky č. 23/2013
Číslo faktúry: 04/2013
Dodávateľ: Anton Badáň - TOBA, Ľudová 10, 040 11 Košice
Názov tovaru alebo služby: Demontáž a montáž svietidiel (pavilón A, B, D)
Suma: 340,00 €, dodávateľ nie je platcom DPH
Dátum: 01. 10. 2013
Podľa objednávky č. 15/2013
Číslo faktúry: 13050986
Dodávateľ: LIVONEC, s. r. o., Hraničná 13, Poprad
Názov tovaru alebo služby: Revízia prenosných hasiacich prístrojov, oprava hasiaceho prístroja, kontrola hydrantov, tlaková skúška požiarnej hadice
Suma: 133,80 s DPH
Dátum: 01. 10. 2013
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 13051124
Dodávateľ: LIVONEC, s. r. o., Hraničná 13, Poprad
Názov tovaru alebo služby: Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 3. štvrťrok 2013
Suma: 83,65 s DPH
Dátum: 08. 10. 2013
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 20138046
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - žiaci
Suma: 1 278,00 €
Dátum: 08. 10. 2013
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 20138047
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zamestnanci
Suma: 384,81 €
Dátum: 08. 10. 2013
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 84026032
Dodávateľ: PORADCA, s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
Názov tovaru alebo služby: Poradca 2013, E-Poradca, Zákony 2013, Daňové priznania za rok 2012, Účtovná závierka za rok 2013 - publikácie
Suma: 18,00 € s DPH
Dátum: 10. 10. 2013
Číslo faktúry: 1754715327
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 32,64 € s DPH
Dátum: 15. 10. 2013
Podľa zmluvy: PDF, dodatok: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok: PDF
Číslo faktúry: 1300075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Náklad za dodávku tepla a TÚV 09/2013
Suma: 1 165,90 € s DPH
Dátum: 21. 10. 2013
Podľa zmluvy: PDF, Dohoda o výške zálohových platieb na rok 2013: PDF
Číslo faktúry: FVT13/108/41/0045
Dodávateľ: Mountfield SK, s. r. o., Červenej armády 1, 036 01 Martin
Názov tovaru alebo služby: Servis kosačky
Suma: 22,10 € s DPH
Dátum: 21. 10. 2013
Podľa objednávky č. 28/2013
Číslo faktúry: 20131604
Dodávateľ: ASANARATES, s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Deratizácia
Suma: 24,00 € s DPH
Dátum: 22. 10. 2013
Podľa objednávky č. 17/2013
Číslo faktúry: 7310804115
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 12,84 € s DPH
Dátum: 25. 10. 2013
Podľa zmluvy: PDF, dodatok: PDF, zmena: PDF
Číslo faktúry: 130707
Dodávateľ: PRESTO CO, s. r. o., Jahodná 4, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Školské potreby - dotácia
Suma: 1 543,80 € s DPH
Dátum: 29. 10. 2013
Podľa žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
Číslo faktúry: 
Dodávateľ: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Štúrova 7, 040 70 Košice
Názov tovaru alebo služby: Poistenie hnuteľných vecí/Poistenie zodpovednosti za škodu
Suma: 66,39 € s DPH
Dátum: 03. 11. 2013
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 84047325
Dodávateľ: PORADCA, s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
Názov tovaru alebo služby: Poradca 2014, E-Poradca, Zákony 2014, Daňové priznania za rok 2013, Účtovná závierka za rok 2013 - publikácie
Suma: 24,90 € s DPH
Dátum: 07. 11. 2013
Podľa objednávky č.: 30/2013
Číslo faktúry: 2220023388
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny - 09/2013 - 11/2013
Suma: 437,00 € s DPH
Dátum: 07. 11. 2013
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 20138052
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - žiaci
Suma: 1 082,70 €
Dátum: 08. 11. 2013
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 20138053
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zamestnanci
Suma: 386,08 €
Dátum: 08. 11. 2013
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 1755965745
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 37,84 € s DPH
Dátum: 11. 11. 2013
Podľa zmluvy: PDF, dodatok: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok: PDF
Číslo faktúry: 1300075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Náklad za dodávku tepla a TÚV 10/2013
Suma: 1 640,15 € s DPH
Dátum: 21. 11. 2013
Podľa zmluvy: PDF, Dohoda o výške zálohových platieb na rok 2013: PDF
Číslo faktúry: 130112731
Dodávateľ: Duvlan, s. r. o., Textilná 5/897, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Názov tovaru alebo služby: Trampolína, poštovné
Suma: 122,90 € s DPH
Dátum: 21. 11. 2013
Podľa objednávky č. 31/2013
Číslo faktúry: 7312007970
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 12,78 € s DPH
Dátum: 29. 11. 2013
Podľa zmluvy: PDF, dodatok: PDF, zmena: PDF
Číslo faktúry: 20138054
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - žiaci
Suma: 916,20 €
Dátum: 05. 12. 2013
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 20138055
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zamestnanci
Suma: 358,14 €
Dátum: 05. 12. 2013
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 2117963999
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice
Názov tovaru alebo služby: Vodné, stočné
Suma: 757,92 € s DPH
Dátum: 09. 12. 2013
Číslo faktúry: 301150628
Dodávateľ: Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Názov tovaru alebo služby: Efeta, Zvesti MS a MK SR, Vychovávateľ, Zvonček
Suma: 29,50 € s DPH
Dátum: 11. 12. 2013
Číslo faktúry: 2132987
Dodávateľ: V O S P, spol. s r. o., Levočská 24, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 63,89 € s DPH
Dátum: 11. 12. 2013
Podľa objednávky č. 36/2013
Číslo faktúry: 13050184
Dodávateľ: LIVONEC, s. r. o., Hraničná 13, Poprad
Názov tovaru alebo služby: Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 4. štvrťrok 2013
Suma: 83,65 s DPH
Dátum: 17. 12. 2013
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 4756673866
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 32,34 € s DPH
Dátum: 17. 12. 2013
Podľa zmluvy: PDF, dodatok: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok: PDF
Číslo faktúry: 1300075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Náklad za dodávku tepla a TÚV 11/2013
Suma: 1 859,30 € s DPH
Dátum: 18. 12. 2013
Podľa zmluvy: PDF, Dohoda o výške zálohových platieb na rok 2013: PDF
Číslo faktúry: 130101577
Dodávateľ: FOCUS-computer, s. r. o., Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Router, tlačiareň, dátový kábel, príslušenstvo
Suma: 275,50 € s DPH
Dátum: 23. 12. 2013
Podľa objednávky č. 37/2013
Číslo faktúry: 3581213
Dodávateľ: DOR-Plast, Ladislav Baran, Teslová ul., 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: Výmena výplne dvier a okien
Suma: 141,13 € s DPH
Dátum: 27. 12. 2013
Podľa objednávky č. 32/2013
Číslo faktúry: 7313226342
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 12,82 € s DPH
Dátum: 27. 12. 2013
Podľa zmluvy: PDF, dodatok: PDF, zmena: PDF
Číslo faktútry: 2020131369
Dodávateľ: ATECH.NET, s. r. o., Česká 20, 946 03 Kolárovo
Názov tovaru alebo služby: Balík 20 ks PC + monitory a príslušenstvo
Suma: 3 936,00 € s DPH
Dátum: 31. 12. 2013
Podľa objednávky č. 33/2013
Číslo kúpnej zmluvy: XCUH01
Dodávateľ: Mobelix SK, s. r. o., Rožňavská 32, 821 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Nábytok
Suma: 1 719,20 € s DPH
Dátum: 31. 12. 2012
Podľa objednávky č. 34/2012
Číslo kúpnej zmluvy: XCUHAD
Dodávateľ: Mobelix SK, s. r. o., Rožňavská 32, 821 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Nábytok
Suma: 339,30 € s DPH
Dátum: 31. 12. 2012
Podľa objednávky č. 38/2012
Číslo faktúry: 
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Náklad za dodávku tepla a TÚV 12/2013
Suma: 993,00 € s DPH
Dátum: 31. 12. 2013
Podľa zmluvy: PDF, Dohoda o výške zálohových platieb na rok 2013: PDF