Faktúry – 04/2011

Dodávateľ: ŠJ pri Obchodnej akadémii, Polárna 1, 040 12 Košice
 Dátum vystavenia: 01. 04. 2011
 Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zam. (03/2011)
 Suma: 357,93 €
 Podľa zmluvy: PDF
 Faktúra: PDF
Dodávateľ: ŠJ pri Obchodnej akadémii, Polárna 1, 040 12 Košice
 Dátum vystavenia: 01. 04. 2011
 Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - žiaci (03/2011)
 Suma: 1 188,00 €
 Podľa zmluvy: PDF
 Faktúra: PDF
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
 Dátum vystavenia: 03. 04. 2011
 Názov tovaru alebo služby: Hlasové služby - pevné linky
 Suma: 29,96 €
 Podľa zmluvy: PDF
 Faktúra: PDF
Dodávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
 Dátum vystavenia: 05. 04. 2011
 Názov tovaru alebo služby: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 Suma: 720,72 €
 Podľa rozhodnutia: PDF
Dodávateľ: SZM.com, s. r. o., Dénešová 27, 040 23 Košice
 Dátum vystavenia: 07. 04. 2011
 Názov tovaru alebo služby: Doména - szsrovnikova.sk a webhosting
 Suma: 48,95 €
 Podľa objednávky: PDF
 Faktúra: PDF
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o., Komenského 7, 040 01 Košice
 Dátum vystavenia: 11. 04. 2011
 Názov tovaru alebo služby: Dodávka tepla, TÚV (03/2011)
 Suma: 242,26 €
 Podľa zmluvy: PDF
 Faktúra: PDF
Dodávateľ: HS Servis, s. r. o. Košice, Tr. SNP 88, 040 11 Košice
 Dátum vystavenia: 13. 04. 2011
 Názov tovaru alebo služby: Občerstvenie ku dňu učiteľov
 Suma: 168,00 €
 Podľa objdenávky: PDF
 Faktúra: PDF
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
 Dátum vystavenia: 15. 04. 2011
 Názov tovaru alebo služby: Bezpečnostná signalizácia
 Suma: 0,60 €
 Podľa zmluvy: PDF
 Faktúra: PDF
Dodávateľ: OLHA TRADE, s. r. o., Krivá 23, 040 01 Košice
 Dátum vystavenia: 19. 04. 2011
 Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
 Suma: 167,34 €
 Podľa objednávky: PDF
 Faktúra: PDF
Dodávateľ: OLHA TRADE, s. r. o., Krivá 23, 040 01 Košice
 Dátum vystavenia: 26. 04. 2011
 Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
 Suma: 22,46 €
 Podľa objednávky: PDF
 Faktúra: PDF