Objednávky 2013

Číslo objednávky: 2/2013
Dodávateľ: V O S P, spol. s r. o., Levočská 24, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 76,09 € s DPH
Dátum: 16. 01. 2013
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 3/2013
Dodávateľ: Hygotrend SK, s. r. o., M. R. Štefánika 22, 010 01 Žilina
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 175,24 € s DPH
Dátum: 24. 01. 2013
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 4/2013
Dodávateľ: Gunár Václav - CHEMCRAX, Olšovany 67, 044 19
Názov tovaru alebo služby: Montáž a demontáž ohrievacieho pultu v kuchyni
Suma: 96,00 € s DPH
Dátum: 17. 01. 2013
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 5/2013
Dodávateľ: MERKURY MARKET SLOVAKIA, s. r. o., Duklianska 11, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Plávajúca podlaha 72 m2, materiál
Suma: 435,62 € s DPH
Dátum: 04. 02. 2013
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 6/2013
Dodávateľ: MONTANEX SK, s. r. o., Trenčianska 691, 040 01 Púchov
Názov tovaru alebo služby: Potraviny - CD, metodika
Suma: 40,40 € s DPH
Dátum: 31. 01. 2013
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 7/2013
Dodávateľ: Lotex, s. r. o., Golianova 14, 040 18 Košice
Názov tovaru alebo služby: Občerstvenie - deň učiteľov (sociálny fond)
Suma: 125,50 € s DPH
Dátum: 21. 03. 2013
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 8/2013
Dodávateľ: Tomimax, s. r. o., Mierová 26, 040 15 Košice - Šaca
Názov tovaru alebo služby: Výroba, dodávka a osadenie čistiaceho kusu medzi potrubie v suteréne
Suma: 222,00 € s DPH
Dátum: 20. 02. 2013
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 9/2013
Dodávateľ: EDOS-Pem, s. r. o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Vzdelávacie služby
Suma: 57,00 € s DPH
Dátum: 25. 02. 2013
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 10/2013
Dodávateľ: NÚ CŽV, Regionálne pracovisko, Zádielska 1, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Školenie - Zákon o sťažnostiach v školách a školských zariadeniach
Suma: 20,00 €
Dátum: 11. 03. 2013
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 11/2013
Dodávateľ: ASANARATES, s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Deratizácia
Suma: 24,00 € s DPH
Dátum: 09. 04. 2013
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 13/2013
Dodávateľ: CORA Ing. Jozef Šifra, Traktorová 1, 058 01 Poprad
Názov tovaru alebo služby: Termos, tesnenie
Suma: 124,93 € s DPH
Dátum: 25. 04. 2013
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 14/2013
Dodávateľ: Natália Ulanovská - TROLKA, Baltická 16, 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: Repas tonerov
Suma: 122,68 € s DPH
Dátum: 16. 04. 2013
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 15/2013
Dodávateľ: Anton Badáň - TOBA, Ľudová 10, 040 11 Košice
Názov tovaru alebo služby: Demontáž a montáž svietidiel
Suma: 340,00 €, dodávateľ nie je platcom DPH
Dátum: 16. 04. 2013
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 16/2013
Dodávateľ: PRESTO CO, s. r. o., Jahodná 4, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Školské potreby - dotácia
Suma: 1 328,00 € s DPH
Dátum: 26. 03. 2013
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Pozn.: Podľa žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k plneniu povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
Číslo objednávky: 17/2013
Dodávateľ: V O S P, spol. s r. o., Levočská 24, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 123,43 € s DPH
Dátum: 29. 04. 2013
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 18/2013
Dodávateľ: Hygotrend SK, s. r. o., M. R. Štefánika 22, 010 01 Žilina
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 179,97 € s DPH
Dátum: 29. 04. 2013
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 19/2013
Dodávateľ: OLHA TRADE, s. r. o., Krivá 23, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 69,84 € s DPH
Dátum: 02. 05. 2013
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 20/2013
Dodávateľ: Riviera, s. r. o., Popradská 90, 040 11 Košice
Názov tovaru alebo služby: Občerstvenie - metodický deň (sociálny fond)
Suma: 250,01 € s DPH
Dátum: 17. 06. 2013
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 21/2013
Dodávateľ: Pavljuk Štefan Praktik Market, Urbankova 30, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Materiál na údržbu
Suma: 189,16 € s DPH
Dátum: 29. 07. 2013
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 22/2013
Dodávateľ: Anton Badáň - TOBA, Ľudová 10, 040 11 Košice
Názov tovaru alebo služby: Demontáž a montáž svietidiel (pavilón A, B, D)
Suma: 340,00 €, dodávateľ nie je platcom DPH
Dátum: 11. 09. 2013
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 23/2013
Dodávateľ: Anton Badáň - TOBA, Ľudová 10, 040 11 Košice
Názov tovaru alebo služby: Revízia elektrospotrebičov - 59 ks
Suma: 118,00 €, dodávateľ nie je platcom DPH
Dátum: 11. 09. 2013
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 24/2013
Dodávateľ: ŠEVT, a. s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica
Názov tovaru alebo služby: Tlačivá
Suma: 27,64 € s DPH
Dátum: 27. 08. 2013
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 25/2013
Dodávateľ: V O S P, spol. s r. o., Levočská 24, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 39,42 € s DPH
Dátum: 03. 09. 2013
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 26/2013
Dodávateľ: Hygotrend SK, s. r. o., M. R. Štefánika 22, 010 01 Žilina
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 145,32 € s DPH
Dátum: 09. 09. 2013
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 27/2013
Dodávateľ: ASANARATES, s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Deratizácia
Suma: 24,00 € s DPH
Dátum: 14. 10. 2013
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 28/2013
Dodávateľ: Mountfield SK, s. r. o., Červenej armády 1, 036 01 Martin
Názov tovaru alebo služby: Servis kosačky
Suma: 22,10 € s DPH
Dátum: 15. 10. 2013
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 29/2013
Dodávateľ: PRESTO CO, s. r. o., Jahodná 4, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Školské potreby - dotácia
Suma: 1 543,80 € s DPH
Dátum: 17. 10. 2013
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Pozn.: Podľa žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
Číslo objednávky: 30/2013
Dodávateľ: PORADCA, s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
Názov tovaru alebo služby: Poradca 2014, E-Poradca, Zákony 2014, Daňové priznania za rok 2013, Účtovná závierka za rok 2013 - publikácie
Suma: 24,90 € s DPH
Dátum: 29. 10. 2013
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 31/2013
Dodávateľ: Duvlan, s. r. o., Textilná 5/897, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Názov tovaru alebo služby: Trampolína, poštovné
Suma: 122,90 € s DPH
Dátum: 11. 11. 2013
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 32/2013
Dodávateľ: DOR-Plast, Ladislav Baran, Teslová ul., 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: Výmena výplne dier a okien
Suma: 141,13 € s DPH
Dátum: 19. 12. 2013
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 33/2013
Dodávateľ: ATECH.NET, s. r. o., Česká 20, 946 03 Kolárovo
Názov tovaru alebo služby: Balík 20 ks PC + monitory a príslušenstvo
Suma: 3 936,00 € s DPH
Dátum: 20. 12. 2013
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 34/2013
Dodávateľ: Mobelix SK, s. r. o., Rožňavská 32, 821 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Nábytok
Suma: 1 719,20 € s DPH
Dátum: 20. 12. 2013
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 35/2013
Dodávateľ: Ing. Ivana Pitoňáková, Rosná 1, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Pavelčákovci - učebné pomôcky
Suma: 37,00 €, dodávateľ nie je platcom DPH
Dátum: 20. 06. 2013
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 36/2013
Dodávateľ: V O S P, spol. s r. o., Levočská 24, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 63,89 € s DPH
Dátum: 04. 12. 2013
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 37/2013
Dodávateľ: FOCUS-computer, s. r. o., Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Router, tlačiareň, dátový kábel, príslušenstvo
Suma: 275,50 € s DPH
Dátum: 16. 12. 2013
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 38/2013
Dodávateľ: Mobelix SK, s. r. o., Rožňavská 32, 821 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Nábytok
Suma: 339,30 € s DPH
Dátum: 20. 12. 2013
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy