Zahájenie projektu „Školský Eurovláčik“

Projekt sme zahájili 8. septembra, kedy i pripomíname Deň finančnej gramotnosti. Žiaci boli oboznámení s cieľmi a priebehom projektu, ako aj s úlohami, ktoré budú postupne plniť. 12. októbra sa uskutočnilo druhé tematické vyučovanie – Euro – naša mena, kde sa žiaci oboznámili s históriou Eura, spoznávali bankovky a mince. V druhej časti plnili kvízové otázky a praktické úlohy v skupinách. Žiaci prejavili aktivitu a záujem o danú tému a získali zábavnou formou nové vedomosti o Eure.

Nagyová Z.

Pokračovať v čítaní