Verejné obstarávanie – SŠ

Názov: Príprava stravy pre žiakov a zamestnancov Spojenej školy, Rovníková 11, Košice na obdobie od 7. januára 2024 do 31. augusta 2024
Číslo: 1
Výzva: Príprava stravy pre žiakov a zamestnancov Spojenej školy, Rovníková 11, Košice na obdobie od 7. januára 2024 do 31. augusta 2024 - PDF
Celková maximálna predpokladaná hodnota: 37 500,00 € bez DPH
Dátum zverejnenia: 30. november 2023
Lehota na predkladanie ponúk: do 2. januára 2024, 09:59
Termín dodania plnenia: od 8. januára 2024 do 31. augusta 2024
Objednávateľ: Spojená škola, Rovníková 11, Košice