Čo je zelená škola?

Program Zelená škola
… pre ľudí a školy, ktorí…

dokážu vnímať … krásu a prepojenosť všetkého živého,
chcú rozumieť …tvorivo a kriticky,
a vedia konať …v prospech zachovania života na Zemi,

…pretože len slová nestačia.

… je najväčší certifikačno-vzdelávací ekoprogram na svete. Vznikol v roku 1994 s podporou Európskej komisie v 4 krajinách. Celosvetovo je zapojených viac ako 40 000 škôl z 53 krajín. Od roku 2004 pomáha aj slovenským školám realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi. Tie vedú žiakov a celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu.