Športový krúžok

Cieľom športového krúžku je rozvíjať všeobecné pohybové schopnosti, zvyšovať telesnú zdatnosť, posilňovať záujem o športové aktivity a viesť deti k tomu, aby pochopili význam pohybu pre vlastné zdravie. Pri pohybových aktivitách ich vedieme k účelnému, zdravému a aj zábavnému využívaniu voľného času.

Mgr. Anna Forgáčová