Faktúry 2014

Číslo faktúry: 84047325
Dodávateľ: PORADCA, s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
Názov tovaru alebo služby: Poradca 2014, E-Poradca, Zákony 2014, Daňové priznania za rok 2013, Účtovná závierka za rok 2013 - publikácie
Suma: 24,90 € s DPH
Dátum: 20. 01. 2014
Číslo faktúry: 0757651874
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 32,54 € s DPH
Dátum: 20. 01. 2014
Podľa zmluvy: PDF, dodatok: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok: PDF
Číslo faktúry: 1300075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Náklad za dodávku tepla a TÚV 12/2013
Suma: 1 407,86 € s DPH
Dátum: 20. 01. 2014
Podľa zmluvy: PDF, Dohoda o výške zálohových platieb na rok 2013: PDF
Číslo faktúry: 70966655
Dodávateľ: KOMENSKY, s. r. o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Virtuálna knižnica
Suma: 119,52 € s DPH
Dátum: 20. 01. 2014
Podľa zmluvy: PDF, objednávka č: 1/2014
Číslo faktúry: 20138061
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - žiaci
Suma: 525,60 €
Dátum: 20. 01. 2014
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 20138062
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zamestnanci
Suma: 241,30 €
Dátum: 20. 01. 2014
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 5041306127
Dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
Názov tovaru alebo služby: Finančný spravodajca
Suma: 14,21 € s DPH
Dátum: 20. 01. 2014
Číslo faktúry: 2220023388
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny - 01/2013 - 12/2013 (vyúčtovanie)
Suma: - 28,38 € s DPH
Dátum: 27. 01. 2014
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 7400482080
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 13,07 € s DPH
Dátum: 31. 01. 2014
Podľa zmluvy: PDF, dodatok: PDF, zmena: PDF
Číslo faktúry: 2220023388
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny - 01/2014 - 02/2014
Suma: 413,00 € s DPH
Dátum: 10. 02. 2014
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 1488503
Dodávateľ: JurisDat - M. Medlen, Redakcia Škola - MEL, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2
Názov tovaru alebo služby: Predplatné časopisu Škola 2014
Suma: 22,00 € s DPH
Dátum: 10. 02. 2014
Podľa objednávky č.: 2/2014
Číslo faktúry: 301410156
Dodávateľ: BADOCO, s. r. o., Rumunská 11, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 111,14 € s DPH
Dátum: 10. 02. 2014
Podľa objednávky č.: 03/2014
Číslo faktúry: 2140205
Dodávateľ: V O S P, spol. s r. o., Levočská 24, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 73,42 € s DPH
Dátum: 10. 02. 2014
Podľa objednávky č. 4/2014
Číslo faktúry: 01/2014
Dodávateľ: Anton Badáň - TOBA, Ľudová 10, 040 11 Košice
Názov tovaru alebo služby: Inštalácia zásuviek a ističov
Suma: 250,00 €, dodávateľ nie je platcom DPH
Dátum: 10. 02. 2014
Podľa objednávky č. 5/2014
Číslo faktúry: 6811479120
Dodávateľ: KOMUNÁNLNA poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group, Regionálne centrum prevádzky Banská Bystrica, Horná 25, 974 01 Banská Bystrica
Názov tovaru alebo služby: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Suma: 72,24 € s DPH
Dátum: 10. 02. 2014
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 5758633872
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 34,98 € s DPH
Dátum: 13. 02. 2014
Podľa zmluvy: PDF, dodatok: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok: PDF
Číslo faktúry: 140704
Dodávateľ: PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s. r. o., Na stanicu 16, 010 09 Žilina
Názov tovaru alebo služby: Pracovné odevy
Suma: 134,36 € s DPH
Dátum: 13. 02. 2014
Podľa objednávky č.: 6/2014
Číslo faktúry: 20148003
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - žiaci
Suma: 715,50 €
Dátum: 13. 02. 2014
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 20148004
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zamestnanci
Suma: 346,71 €
Dátum: 13. 02. 2014
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 1300075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Náklad za dodávku tepla a TÚV 01/2014
Suma: 2 291,83 € s DPH
Dátum: 18. 02. 2014
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 2118189010
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice
Názov tovaru alebo služby: Vodné, stočné
Suma: 492,18 € s DPH
Dátum: 19. 02. 2014
Číslo faktúry: 20140096
Dodávateľ: LAVERNA SLOVAKIA, s. r. o., Baltická 12, 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: LUX SABINA nohavice na traky
Suma: 33,54 € s DPH
Dátum: 20. 02. 2014
Podľa objednávky č.: 7/2014
Číslo faktúry: 7401638836
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 13,15 € s DPH
Dátum: 27. 02. 2014
Podľa zmluvy: PDF, dodatok: PDF, zmena: PDF
Číslo faktúry: 20148008
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - žiaci
Suma: 943,20 €
Dátum: 14. 03. 2014
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 7759624211
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 35,64 € s DPH
Dátum: 14. 03. 2014
Podľa zmluvy: PDF, dodatok: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok: PDF
Číslo faktúry: 20148004
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zamestnanci
Suma: 354,33 €
Dátum: 20. 03. 2014
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 140109
Dodávateľ: PhDr. Marta Samova - MASA, Važecká 2, 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: Materiál - maľovanie
Suma: 722,54 € s DPH
Dátum: 20. 03. 2014
Podľa objednávky č.: 8/2014
Číslo faktúry: 1490079
Dodávateľ: WESTech, s. r. o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Kábel k iPadom
Suma: 78,50 € s DPH
Dátum: 21. 03. 2014
Podľa objednávky č.: 9/2014
Číslo faktúry: 1300075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Náklad za dodávku tepla a TÚV 02/2014
Suma: 2 198,81 € s DPH
Dátum: 21. 03. 2014
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 1300075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Rozdiel nákladu za dodávku tepla a TÚV 02/2014
Suma: - 104,90 € s DPH
Dátum: 24. 03. 2014
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 14010035
Dodávateľ: Natália Ulanovská - TROLKA, Baltická 16, 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: Repas tonerov
Suma: 112,81 € s DPH
Dátum: 27. 03. 2014
Podľa objednávky č.10/2014
Číslo faktúry: 7402713191
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 12,91 € s DPH
Dátum: 27. 03. 2014
Podľa zmluvy: PDF, dodatok: PDF, zmena: PDF
Číslo faktúry: 14010035
Dodávateľ: FOCUS-computer, s. r. o., Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: HP multifunkčná tlačiareň, router
Suma: 100,40 € s DPH
Dátum: 27. 03. 2014
Podľa objednávky č. 11/2014
Číslo faktúry: 11436232
Dodávateľ: Websupport, s. r. o., Staré grunty 12, 841 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Webhosting, doména .sk (www.szsrovnikova.sk)
Suma: 48,18 € s DPH
Dátum: 01. 04. 2014
Podľa objednávky č. 13/2014
Číslo faktúry: 10042014
Dodávateľ: Ing. Monika Ihnatová - EKONA, Madridská 2, 040 13 Košice
Názov tovaru alebo služby: Školenie - kyberšikanovanie
Suma: 64,00 € s DPH
Dátum: 07. 04. 2014
Podľa objednávky č. 14/2014
Číslo faktúry: 14030
Dodávateľ: S.E.M.I., s. r. o., Čingovská 8, 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: Deň učiteľov - obedové menu
Suma: 135,60 € s DPH
Dátum: 08. 04. 2014
Podľa objednávky č. 15/2014
Číslo faktúry: 14050207
Dodávateľ: LIVONEC, s. r. o., Hraničná 13, Poprad
Názov tovaru alebo služby: Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 1. štvrťrok 2014
Suma: 83,65 s DPH
Dátum: 07. 04. 2014
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 20148013
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - žiaci
Suma: 666,00 €
Dátum: 07. 04. 2014
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 20148014
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zamestnanci
Suma: 262,89 €
Dátum: 07. 04. 2014
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 131160
Dodávateľ: PRESTO CO, s. r. o., Jahodná 4, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Školské potreby - dotácia
Suma: 1 510,60 € s DPH
Dátum: 07. 04. 2014
Podľa objednávky č. 16/2014
Podľa žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
Číslo faktúry: 20140515
Dodávateľ: ASANARATES, s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Deratizácia
Suma: 24,00 € s DPH
Dátum: 17. 04. 2014
Podľa objednávky č. 12/2014
Číslo faktúry: 1760618047
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 32,26 € s DPH
Dátum: 17. 04. 2014
Podľa zmluvy: PDF, dodatok: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok: PDF
Číslo faktúry: 1400075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Náklad za dodávku tepla a TÚV 03/2014
Suma: 1 848,24 € s DPH
Dátum: 17. 04. 2014
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 7403704839
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 12,95 € s DPH
Dátum: 02. 05. 2014
Podľa zmluvy: PDF, dodatok: PDF, zmena: PDF
Číslo faktúry: 2141000
Dodávateľ: V O S P, spol. s r. o., Levočská 24, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 101,32 € s DPH
Dátum: 09. 05. 2014
Podľa objednávky č. 17/2014
Číslo faktúry: 2220023388
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny
Suma: 413,00 € s DPH
Dátum: 09. 05. 2014
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 2014035
Dodávateľ: Július Bodnár KOVOMONT, Jarmočná 2, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Oprava oplotenia
Suma: 2 107,20 € s DPH
Dátum: 21. 05. 2014
Podľa objednávky č.  18/2014
Číslo faktúry: 1400075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Náklad za dodávku tepla a TÚV 04/2014
Suma: 1 452,47 € s DPH
Dátum: 21. 05. 2014
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 20148018
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - žiaci
Suma: 739,80 €
Dátum: 21. 05. 2014
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 20148019
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zamestnanci
Suma: 339,09
Dátum: 21. 05. 2014
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 3761618790
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 33,31 € s DPH
Dátum: 22. 05. 2014
Podľa zmluvy: PDF, dodatok: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok: PDF
Číslo faktúry: 7400482080
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 13,75 € s DPH
Dátum: 26. 05. 2014
Podľa zmluvy: PDF, dodatok: PDF, zmena: PDF
Číslo faktúry: 1080514
Dodávateľ: DOR-Plast, Ladislav Baran, Teslová ul., 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: Oprava pántov na stredných vchodových dverách
Suma: 61,80 € s DPH
Dátum: 27. 05. 2014
Podľa objednávky č. 19/2014
Číslo faktúry: 201400409
Dodávateľ: Natália Ulanovská - TROLKA, Baltická 16, 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: Tonery
Suma: 80,70 € s DPH
Dátum: 27. 05. 2014
Podľa objednávky č. 20/2014
Číslo faktúry: 307
Dodávateľ: Národný ústav celoživotného vzdelávania, Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Školenie - zákon o správnom konaní
Suma: 20,00 € s DPH
Dátum: 27. 05. 2014
Podľa objednávky č. 21/2014
Číslo faktúry: 31263178
Dodávateľ: Asociácia správcov registratúry, M. R. Štefánika 310, 972 71 Nováky
Názov tovaru alebo služby: Školenie - registratúra
Suma: 39,00 € s DPH
Dátum: 27. 05. 2014
Podľa objednávky č. 22/2014
Číslo faktúry: 2118525348
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice
Názov tovaru alebo služby: Vodné, stočné
Suma: 704,56 € s DPH
Dátum: 03. 06. 2014
Číslo faktúry: 20148025
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - žiaci
Suma: 683,10 €
Dátum: 09. 06. 2014
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 20148027
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zamestnanci
Suma: 339,09
Dátum: 09. 06. 2014
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 5762625577
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 32,54 € s DPH
Dátum: 12. 06. 2014
Podľa zmluvy: PDF, dodatok: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok: PDF
Číslo faktúry: 3414090287
Dodávateľ: Magistrát mesta Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
Názov tovaru alebo služby: Miestny odpad, 1. splátka 2014
Suma: 727,65
Dátum: 12. 06. 2014
Rozhodnutie: PDF
Číslo faktúry: Fa03814
Dodávateľ: Pavljuk Štefan Praktik Market, Urbankova 30, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Zámky na skrine, materiál na údržbu
Suma: 97,64 € s DPH
Dátum: 12. 06. 2014
Podľa objednávky č. 23/2012
Číslo faktúry: 400150628
Dodávateľ: Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Názov tovaru alebo služby: Časopisy
Suma: 8,50 € s DPH
Dátum: 12. 06. 2014
Číslo faktúry: 1400075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Náklad za dodávku tepla a TÚV 05/2014
Suma: 1 233,47 € s DPH
Dátum: 16. 06. 2014
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 1400075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Nedoplatok
Suma: 0,30 € s DPH
Dátum: 16. 06. 2014
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 301410822
Dodávateľ: BADOCO, s. r. o., Rumunská 11, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 254,78 € s DPH
Dátum: 18. 02. 2014
Podľa objednávky č.: 25/2014
Číslo faktúry: 7405675687
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 16,70 € s DPH
Dátum: 25. 06. 2014
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 1403441
Dodávateľ: WESTech, s. r. o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: iPad, HDMI to DVI redukcia, Apple TV
Suma: 400,20 € s DPH
Dátum: 30. 06. 2014
Podľa objednávky č.: 26/2014
Číslo faktúry: 5590016560
Dodávateľ: IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice
Názov tovaru alebo služby: WinPAM, WinIBEU 2014-2015
Suma: 155,35 €
Dátum: 07. 07. 2014
Podľa zmluvy: PDF, objednávky č.: 28/2014
Číslo faktúry: 141814
Dodávateľ: OLHA TRADE, s. r. o., Krivá 23, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 71,44 € s DPH
Dátum: 07. 07. 2014
Podľa objednávky č. 27/2014
Číslo faktúry: 20148030
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - žiaci
Suma: 614,70 €
Dátum: 07. 07. 2014
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 20148031
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zamestnanci
Suma: 345,44 €
Dátum: 07. 07. 2014
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 14050666
Dodávateľ: LIVONEC, s. r. o., Hraničná 13, Poprad
Názov tovaru alebo služby: Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 2. štvrťrok 2014
Suma: 83,65 s DPH
Dátum: 07. 07. 2014
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 140100824
Dodávateľ: FOCUS-computer, s. r. o., Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Spotrebný materiál
Suma: 34,45 € s DPH
Dátum: 11. 07. 2014
Podľa objednávky č. 29/2014
Číslo faktúry: 2014107
Dodávateľ: Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Vysoká 18, 811 06 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Zelená škola - registrácia
Suma: 82,70 € s DPH
Dátum: 15. 07. 2014
Podľa objednávky č. 30/2014
Číslo faktúry: 2220023388
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny
Suma: 413,00 € s DPH
Dátum: 07. 08. 2014
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 7406660449
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 12,72 € s DPH
Dátum: 07. 08. 2014
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 1763635797
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 22,52 € s DPH
Dátum: 07. 08. 2014
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 11422206368
Dodávateľ: ŠEVT, a. s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica
Názov tovaru alebo služby: Tlačivá
Suma: 153,78 € s DPH
Dátum: 07. 08. 2014
Podľa objednávky č. 33/2014
Číslo faktúry: 1400075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber tepla
Suma: 1010,69 € s DPH
Dátum: 07. 08. 2014
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: Fa06314
Dodávateľ: Pavljuk Štefan Praktik Market, Urbankova 30, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Materiál na údržbu
Suma: 193,78€ s DPH
Dátum: 08. 08. 2014
Podľa objednávky č. 31/2012
Číslo faktúry: 6764780598
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 28,99 € s DPH
Dátum: 08. 08. 2014
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 84076208
Dodávateľ: PORADCA, s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
Názov tovaru alebo služby: Časopisy - Zákony "Poradca 2015"
Suma: 24,90 € s DPH
Dátum: 28. 08. 2014
Podľa objednávky č.: 34/2014
Číslo faktúry: 7407636449
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 13,07 € s DPH
Dátum: 28. 08. 2014
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 1400075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber tepla
Suma: 950,86 € s DPH
Dátum: 28. 08. 2014
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 2145059
Dodávateľ: V O S P, spol. s r. o., Levočská 24, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 84,02 € s DPH
Dátum: 05. 09. 2014
Podľa objednávky č. 38/2014
Číslo faktúry: 301411186
Dodávateľ: BADOCO, s. r. o., Rumunská 11, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 179,58 € s DPH
Dátum: 05. 09. 2014
Podľa objednávky č.: 39/2014
Číslo faktúry: 9140003062
Dodávateľ: ASC Applied Software Consultants, s. r. o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: ASC Agenda - upgrade
Suma: 129,00 € s DPH
Dátum: 11. 09. 2014
Podľa objednávky č.: 40/2014
Číslo faktúry: 2118956299
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice
Názov tovaru alebo služby: Vodné, stočné
Suma: 579,83 € s DPH
Dátum: 05. 09. 2014
Číslo faktúry: 5765756474
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 24,00 € s DPH
Dátum: 11. 09. 2014
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 1400075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber tepla
Suma: 934,90 € s DPH
Dátum: 19. 09. 2014
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 20141226
Dodávateľ: ASANARATES, s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Deratizácia, dezinsekcia
Suma: 60,00 € s DPH
Dátum: 17. 09. 2014
Podľa objednávky č. 39/2014
Číslo faktúry: 7408601256
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 13,09 € s DPH
Dátum: 24. 09. 2014
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 140101192
Dodávateľ: FOCUS-computer, s. r. o., Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Kabeláž, VGA rozbočovač
Suma: 12,84 € s DPH
Dátum: 26. 09. 2014
Podľa objednávky č. 43/2014
Číslo faktúry: 1400019
Dodávateľ: Tomimax, s. r. o., Mierová 26, 040 15 Košice - Šaca
Názov tovaru alebo služby: Oprava prípojky a ventilu TÚV
Suma: 540,00 € s DPH
Dátum: 26. 09. 2014
Podľa objednávky č. 41/2014
Číslo faktúry: 112014
Dodávateľ: Ján Ulanovský - ULCO, Jesenná 6, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Oprava akumulátora
Suma: 30,00 €
Dátum: 29. 09. 2014
Podľa objednávky č. 42/2014
Číslo faktúry: 2141126934
Dodávateľ: Slovenský ochranný zväz autorských pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Autorská licencia na verejné použitie hudobných diel podľa platného sadzobníka SOZA
Suma: 48,00 s DPH
Dátum: 29. 09. 2014
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 14051079
Dodávateľ: LIVONEC, s. r. o., Hraničná 13, Poprad
Názov tovaru alebo služby: Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 3. štvrťrok 2014
Suma: 83,65 s DPH
Dátum: 08. 10. 2014
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 20148036
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - žiaci
Suma: 1 056,60 €
Dátum: 09. 10. 2014
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 20148037
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zamestnanci
Suma: 355,60
Dátum: 09. 10. 2014
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 9766699756
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 34,94 € s DPH
Dátum: 16. 10. 2014
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 2142457
Dodávateľ: V O S P, spol. s r. o., Levočská 24, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 58,86 € s DPH
Dátum: 16. 10. 2014
Podľa objednávky č. 44/2014
Číslo faktúry: 14485
Dodávateľ: Vzdelávacie a regeneračné centrum Kežmarské žľaby, Kežmarské žľaby 12, 059 60 Vysoké Tatry
Názov tovaru alebo služby: Metodický deň spojený s regeneráciou zamestnancov (sociálny fond)
Suma: 978,60 € s DPH
Dátum: 17. 10. 2014
Podľa objednávky č. 45/2014
Číslo faktúry: 20141543
Dodávateľ: ASANARATES, s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Deratizácia
Suma: 24,00 € s DPH
Dátum: 17. 10. 2014
Podľa objednávky č. 46/2014
Číslo faktúry: 140075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Náklad za dodávku tepla a TÚV 09/2014
Suma: 1 118,86 € s DPH
Dátum: 21. 10. 2014
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 14051057
Dodávateľ: LIVONEC, s. r. o., Hraničná 13, Poprad
Názov tovaru alebo služby: Kontrola a oprava hasiacich prístrojov
Suma: 100,20 s DPH
Dátum: 21. 10. 2014
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 511031910
Dodávateľ: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Štúrova 7, 040 70 Košice
Názov tovaru alebo služby: Poistenie hnuteľných vecí/Poistenie zodpovednosti za škodu
Suma: 66,39 € s DPH
Dátum: 21. 10. 2014
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 131659
Dodávateľ: PRESTO CO, s. r. o., Jahodná 4, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Školské potreby - dotácia
Suma: 1 278,20 € s DPH
Dátum: 27. 10. 2014
Podľa objednávky č. 47/2014
Podľa žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
Číslo faktúry: 05/2014
Dodávateľ: Anton Badáň - TOBA, Ľudová 10, 040 11 Košice
Názov tovaru alebo služby: Revízia bleskozvodu
Suma: 300,00 €, dodávateľ nie je platcom DPH
Dátum: 27. 10. 2014
Podľa objednávky č. 35/2014
Číslo faktúry: 06/2014
Dodávateľ: Anton Badáň - TOBA, Ľudová 10, 040 11 Košice
Názov tovaru alebo služby: Revízia elektrozariadení
Suma: 800,00 €, dodávateľ nie je platcom DPH
Dátum: 27. 10. 2014
Podľa objednávky č. 36/2014
Číslo faktúry: 1406272
Dodávateľ: WESTech, s. r. o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Školenie - iPad
Suma: 49,99 € s DPH
Dátum: 28. 10. 2014
Podľa objednávky č.: 48/2014
Číslo faktúry: 7409561696
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 13,28 € s DPH
Dátum: 05. 11. 2014
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 2220023388
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny
Suma: 413,00 € s DPH
Dátum: 11. 11. 2014
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 20148041
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - žiaci
Suma: 1 035,00 €
Dátum: 11. 11. 2014
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 20148042
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zamestnanci
Suma: 364,49
Dátum: 11. 11. 2014
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 140584
Dodávateľ: Dr. M. Šamova - MAŠA, Važecká 2, 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: Farby, štetce
Suma: 155,81 € s DPH
Dátum: 12. 11. 2014
Podľa objednávky č.: 49/2014
Číslo faktúry: 140075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Náklad za dodávku tepla a TÚV 09/2014
Suma: 1 118,86 € s DPH
Dátum: 27. 10. 2014
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 7410524292
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 12,78 € s DPH
Dátum: 27. 11. 2014
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 2767642431
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 25,31 € s DPH
Dátum: 27. 10. 2014
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 31142224
Dodávateľ: KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín
Názov tovaru alebo služby: 7-poschodový rebrík
Suma: 41,37 € s DPH
Dátum: 04. 12. 2014
Podľa objednávky č.: 50/2014
Číslo faktúry: 5570015787
Dodávateľ: IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice
Názov tovaru alebo služby: Školenie
Suma: 20,00 €
Dátum: 04. 12. 2014
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 1400025
Dodávateľ: Tomimax, s. r. o., Mierová 26, 040 15 Košice - Šaca
Názov tovaru alebo služby: Oprava radiátora
Suma: 112,80 € s DPH
Dátum: 08. 12. 2014
Podľa objednávky č.: 51/2014
Číslo faktúry: 2119300420
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice
Názov tovaru alebo služby: Vodné, stočné
Suma: 755,90 € s DPH
Dátum: 08. 12. 2014
Číslo faktúry: 20148046
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - žiaci
Suma: 1 035,00 €
Dátum: 08. 12. 2014
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 20148047
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zamestnanci
Suma: 309,88
Dátum: 08. 12. 2014
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 8768591640
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 25,06 € s DPH
Dátum: 12. 12. 2014
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 140101692
Dodávateľ: FOCUS-computer, s. r. o., Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Redukcie, drobný materiál
Suma: 51,10 € s DPH
Dátum: 12. 12. 2014
Podľa objednávky č.: 56/2014
Číslo faktúry: 1712
Dodávateľ: Regionálne vzdelávacie centrum Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Školenie
Suma: 18,00 € s DPH
Dátum: 12. 12. 2014
Podľa objednávky č.: 52/2014
Číslo faktúry: 339
Dodávateľ: Národný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, 820 09 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Školenie
Suma: 20,00 € s DPH
Dátum: 12. 12. 2014
Podľa objednávky č.: 53/2014
Číslo faktúry: 401150628
Dodávateľ: Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Názov tovaru alebo služby: Časopisy
Suma: 23,50 € s DPH
Dátum: 18. 12. 2014
Číslo faktúry: 14051425
Dodávateľ: LIVONEC, s. r. o., Hraničná 13, Poprad
Názov tovaru alebo služby: Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 4. štvrťrok 2014
Suma: 83,65 s DPH
Dátum: 18. 10. 2014
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 140101778
Dodávateľ: FOCUS-computer, s. r. o., Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: RAM pamäte, router, cartridge, rôzne káble
Suma: 242,80 € s DPH
Dátum: 18. 12. 2014
Podľa objednávky č.: 11/2014
Číslo faktúry: 1400029
Dodávateľ: Tomimax, s. r. o., Mierová 26, 040 15 Košice - Šaca
Názov tovaru alebo služby: Oprava havárie - potrubie
Suma: 93,60 € s DPH
Dátum: 18. 12. 2014
Podľa objednávky č.: 57/2014
Číslo faktúry: 1400075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Náklad za dodávku tepla a TÚV 11/2014
Suma: 1 877,12 € s DPH
Dátum: 18. 12. 2014
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 10122014
Dodávateľ: MERKURY MARKET SLOVAKIA, s. r. o., Duklianska 11, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Plávajúca podlaha, materiál
Suma: 202,13 € s DPH
Dátum: 18. 12. 2014
Podľa objednávky č.: 58/2014
Číslo faktúry: 2143035
Dodávateľ: V O S P, spol. s r. o., Levočská 24, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 97,25 € s DPH
Dátum: 22. 12. 2014
Podľa objednávky č. 59/2014
Číslo kúpnej zmluvy: 1110411720
Dodávateľ: Mobelix SK, s. r. o., Rožňavská 32, 821 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Regál, odpadkové koše
Suma: 198,80 € s DPH
Dátum: 29. 12. 2014
Podľa objednávky č. 60/2012
Číslo faktúry: 9118551
Dodávateľ: HORNBACH Baumarkt SK, spol. s r. o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Brúska, akuskrutkovač, rýle a iný materiál
Suma: 327,80 € s DPH
Dátum: 29. 12. 2014
Podľa objednávky č.: 61/2014
Číslo faktúry: 9118551
Dodávateľ: HORNBACH Baumarkt SK, spol. s r. o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Brúska, akuskrutkovač, rýle a iný materiál
Suma: 327,80 € s DPH
Dátum: 29. 12. 2014
Podľa objednávky č.: 61/2014
Číslo faktúry: 7411491352
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 13,28 € s DPH
Dátum: 29. 12. 2014
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 1412051
Dodávateľ: MK hlas, s. r. o., Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov
Názov tovaru alebo služby: Reproduktory - školský rozhlas
Suma: 409,70 € s DPH
Dátum: 29. 12. 2014
Podľa objednávky č.: 62/2014
Číslo faktúry: 14152
Dodávateľ: ALVEX, spol. s r. o., divízia GASTRO, Štefánikova 35, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Názov tovaru alebo služby: Várnice: 2 l - 2 ks, 10 l - 3 ks
Suma: 983,34 € s DPH
Dátum: 29. 12. 2014
Podľa objednávky č.: 63/2014
Číslo faktúry: 3410701174
Dodávateľ: NAY, a. s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, pobočka Pri prachárni 6, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Šijacie stroje, Xbox hry, kabeláž, PC monitor
Suma: 482,12 € s DPH
Dátum: 31. 12. 2014
Podľa objednávky č.: 64/2014
Číslo faktúry: 70966655
Dodávateľ: KOMENSKY, s. r. o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Virtuálna knižnica
Suma: 119,52 € s DPH
Dátum: 31. 12. 2014
Podľa zmluvy: PDF, objednávka č: 65/2014
Číslo faktúry: 1402001426
Dodávateľ: SOFT-GL, s. r. o., Rampová 4, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Prevádzkový poriadok - software
Suma: 90,00 € s DPH
Dátum: 31. 12. 2014
Podľa objednávky č.: 66/2014
Číslo faktúry: 1400075004
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Náklad za dodávku tepla a TÚV 12/2014
Suma: 524,75 € s DPH
Dátum: 31. 12. 2014
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF