Faktúry 2012

Číslo faktúry: 11618
Dodávateľ: Peter Mrázek, Nádražní 527, 281 44 Zásmuky, Česká republika
Názov tovaru alebo služby: Bioenzymatické prípravky do odpadov
Suma: 247,00 € s DPH
Dátum: 12. 01. 2012
Podľa objednávky č. 1/2012 
Číslo faktúry: 726803511
Dodávateľ: PosAm, spo. s r. o., Odborárska 21, 813 02 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Inštalácia obrazu v mieste klienta
Suma: 298,74 € s DPH
Dátum: 12. 01. 2012
Číslo faktúry: 2011099
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - žiaci
Suma: 951,30 €
Dátum: 12. 01. 2012
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 2011098
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zamestnanci
Suma: 207,87 €
Dátum: 12. 01. 2012
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 12001
Dodávateľ: Daniel Lipták, Námestie kozmonautov 11, 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: Výmena ventilov k vykurovacím telesám
Suma: 444,30 €, dodávateľ nie je platcom DPH
Dátum: 19. 01. 2012
Podľa objednávky č. 2/2012
Číslo faktúry: 5734058938
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 30,56 € s DPH
Dátum: 19. 01. 2012
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 1107500112
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Náklad za dodávku tepla a TÚV 12/2011
Suma: 2 372,60 € s DPH
Dátum: 19. 01. 2012
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Náklad za dodávku tepla a TÚV 01/2012
Suma: 2 692,00 € s DPH
Dátum: 19. 01. 2012
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 7200082687
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Názov tovaru alebo služby: Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011
Suma: - 1 144,43 € s DPH
Dátum: 23. 01. 2012
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 5201201681
Dodávateľ: KOMENSKY, s. r. o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Virtuálna knižnica
Suma: 119,52 € s DPH
Dátum: 25. 01. 2012
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 201200782
Dodávateľ: KOMENSKY, s. r. o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Virtuálna knižnica
Suma: 0,00 € s DPH
Dátum: 25. 01. 2012
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 2128020124
Dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
Názov tovaru alebo služby: Finančný spravodajca
Suma: 21,19 € s DPH
Dátum: 25. 01. 2012
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 120266
Dodávateľ: OLHA TRADE, s. r. o., Krivá 23 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 209,15 € s DPH
Dátum: 06. 02. 2012
Podľa objednávky č. 5/2012
Číslo faktúry: 7484903063
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny - 01/2012, 02/2012
Suma: 399,00 € s DPH
Dátum: 06. 02. 2012
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 1299503
Dodávateľ: JurisDat - M. Medlen, Redakcia Škola - MEL, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2
Názov tovaru alebo služby: Predplatné časopisu Škola 2012
Suma: 20,00 € s DPH
Dátum: 06. 02. 2012
Číslo faktúry: 2122201192
Dodávateľ: ŠEVT, a. s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica
Názov tovaru alebo služby: Tlačivá, poštovné
Suma: 32,98 € s DPH
Dátum: 06. 02. 2012
Podľa objendávky č. 7/2012
Číslo faktúry: 9735069922
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 32,28 € s DPH
Dátum: 19. 01. 2012
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 46120028
Dodávateľ: Železničné zdravotníctvo Košice, s. r. o., Masarykova 9, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Mimoriadna zdravotná prehliadka
Suma: 10,95 € s DPH
Dátum: 10. 02. 2012
Podľa objednávky č. 6/2012
Číslo faktúry: 120462
Dodávateľ: OLHA TRADE, s. r. o., Krivá 23 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 79,15 € s DPH
Dátum: 14. 02. 2012
Podľa objednávky č. 42/2012
Číslo faktúry: 20128003
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zamestnanci
Suma: 234,95 €
Dátum: 14. 02. 2012
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 2011099
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - žiaci
Suma: 1 145,70 €
Dátum: 14. 02. 2012
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 1200075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Náklad za dodávku tepla a TÚV 02/2011
Suma: 2 773,00 € s DPH
Dátum: 20. 02. 2012
Podľa zmluvy: PDF, príloha č. 6 PDF
Číslo faktúry: 2007500101
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Vrátenie rozdielu nákladu za dodávku tepla a TÚV 01/2012
Suma: - 386,15 € s DPH
Dátum: 28. 02. 2012
Podľa zmluvy: PDF, príloha č. 6 PDF
Číslo faktúry: 120737
Dodávateľ: OLHA TRADE, s. r. o., Krivá 23 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 130,21 € s DPH
Dátum: 12. 03. 2012
Podľa objednávky č. 43/2012
Číslo faktúry: 215711425
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice
Názov tovaru alebo služby: Vodné, stočné
Suma: 691,06 € s DPH
Dátum: 12. 03. 2012
Číslo faktúry: 8736066640
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 31,26 € s DPH
Dátum: 12. 03. 2012
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 2007500102
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Vrátenie rozdielu nákladu za dodávku tepla a TÚV 02/2012
Suma: - 393,18 € s DPH
Dátum: 14. 03. 2012
Podľa zmluvy: PDF, príloha č. 6 PDF
Číslo faktúry: 20128009
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - žiaci
Suma: 924,30 €
Dátum: 14. 03. 2012
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 20128009
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zamestnanci
Suma: 227,33 €
Dátum: 14. 03. 2012
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 1107500113
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Preplatok za odber tepla - 2011
Suma: - 414,12 € s DPH
Dátum: 23. 03. 2012
Podľa zmluvy: PDF, príloha č. 6 PDF
Číslo faktúry: 00650312
Dodávateľ: DOR-Plast, Ladislav Baran, Teslová ul., 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: Servis plastových dverí a výmena pántov
Suma: 80,64 € s DPH
Dátum: 23. 03. 2012
Podľa objednávky č. 3/2012
Číslo faktúry: 120266
Dodávateľ: OLHA TRADE, s. r. o., Krivá 23 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 209,15 € s DPH
Dátum: 06. 02. 2012
Podľa objednávky č. 5/2012
Číslo faktúry: 21210519
Dodávateľ: SZM.com, s. r. o., Dénešova 27, 040 23 Košice
Názov tovaru alebo služby: Webhosting, doména .sk
Suma: 48,95 € s DPH
Dátum: 28. 03. 2012
Číslo faktúry: 7203063423
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Bezpečnostná signalizácia
Suma: 0,50 s DPH
Dátum: 28. 03. 2012
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 1007500114-oprava
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Preplatok za odber tepla - 2010
Suma: - 757,83 € s DPH
Dátum: 10. 04. 2012
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 20120292
Dodávateľ: ASANARATES, s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Deratizácia
Suma: 24,00 € s DPH
Dátum: 10. 04. 2012
Podľa objednávky č. 4
Číslo faktúry: 21209160
Dodávateľ: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., Odborné nakladateľstvo, Trnavská 84, 821 02 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Personalistika v práci riaditeľa školy - ZD
Suma: 69,05 € s DPH
Dátum: 11. 04. 2012
Podľa objednávky č. 10/2012
Číslo faktúry: VF52450036
Dodávateľ: HS Servis, s. r. o., Tr. SNP 88, 040 11 Košice
Názov tovaru alebo služby: Večera - SF
Suma: 200,00 € s DPH
Dátum: 11. 04. 2012
Podľa objednávky č. 10/2012
Číslo faktúry: 2007500103
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber tepla 03/2012
Suma: 2 238,68 € s DPH
Dátum: 17. 04. 2012
Podľa zmluvy: PDF, príloha č. 6 PDF
Číslo faktúry: 
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber tepla 04/2012
Suma: 1969,00 € s DPH
Dátum: 17. 04. 2012
Podľa zmluvy: PDF, príloha č. 6 PDF
Číslo faktúry: 3737060554
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 31,48 € s DPH
Dátum: 17. 04. 2012
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 3737060554
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 31,48 € s DPH
Dátum: 17. 04. 2012
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 12005257
Dodávateľ: LIVONEC, s. r. o., Hraničná 13, Poprad
Názov tovaru alebo služby: Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 1. štvrťrok 2012
Suma: 83,65 s DPH
Dátum: 19. 04. 2012
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 121131
Dodávateľ: OLHA TRADE, s. r. o., Krivá 23 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 126,42 € s DPH
Dátum: 19. 04. 2012
Podľa objednávky č. 9/2012
Číslo faktúry: 201150628
Dodávateľ: Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Názov tovaru alebo služby: Efeta 1-4/2012
Suma: 12,00 € s DPH
Dátum: 24. 04. 2012
Číslo faktúry: 7204018049
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Bezpečnostná signalizácia
Suma: 0,06 s DPH
Dátum: 28. 03. 2012
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 20128019
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - žiaci
Suma: 1 098,90 €
Dátum: 24. 04. 2012
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 20128018
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zamestnanci
Suma: 293,37 €
Dátum: 24. 04. 2012
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 2220023388
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Názov tovaru alebo služby: Elektrina - dodávka a distribúcia
Suma: 399,00 € s DPH
Dátum: 09. 05. 2012
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 20128028
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - žiaci
Suma: 954,00 €
Dátum: 09. 05. 2012
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 20128024
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zamestnanci
Suma: 234,95 €
Dátum: 09. 05. 2012
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 7738054950
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 31,20 € s DPH
Dátum: 11. 05. 2012
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 
Dodávateľ: Union poisťovňa, a. s., Bajkalská 19/A, 813 60 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Poistenie majetku
Suma: 385,91 € s DPH
Dátum: 21. 05. 2012
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 5570008727
Dodávateľ: IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice
Názov tovaru alebo služby: WinPAM, WinIBEU 2012-2013
Suma: 155,35 €
Dátum: 21. 05. 2012
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 201200434
Dodávateľ: Natália Ulanovská - TROLKA, Baltická 16, 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: Canon NP 6330 - oprava, Canon NP 1550 - oprava
Suma: 184,74 € s DPH
Dátum: 25. 05. 2012
Podľa objednávky č.44/2012
Číslo faktúry: 7205258595
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Bezpečnostná signalizácia
Suma: 1,07 s DPH
Dátum: 25. 05. 2012
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 2007500104
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Vrátenie rozdielu nákladu odberu tepla a TÚV 04/2012
Suma: - 374,68 € s DPH
Dátum: 28. 05. 2012
Podľa zmluvy: PDF, príloha č. 6 PDF
Číslo faktúry: 2115936599
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice
Názov tovaru alebo služby: Vodné, stočné
Suma: 873,86 € s DPH
Dátum: 29. 05. 2012
Číslo faktúry: 121466
Dodávateľ: OLHA TRADE, s. r. o., Krivá 23 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 139,14 € s DPH
Dátum: 29. 05. 2012
Podľa objednávky č. 47/2012
Číslo faktúry: 20128036
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - žiaci
Suma: 1090,80 €
Dátum: 08. 06. 2012
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 20128032
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zamestnanci
Suma: 323,85 €
Dátum: 08. 06. 2012
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 1739047869
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 32,20 € s DPH
Dátum: 12. 06. 2012
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 202150628
Dodávateľ: Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Názov tovaru alebo služby: Predplatné - Vychovávateľ 2-4/2012, Zvonček 1-5/2012
Suma: 8,50 € s DPH
Dátum: 27. 06. 2012
Podľa objednávky č. 48/2012
Číslo faktúry: 12335
Dodávateľ: MUSICA LITURGICA, s. r. o., Šafránova 5, 811 02 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Predplatné - Pán učiteľ 1-5/2012
Suma: 18,90 € s DPH
Dátum: 27. 06. 2012
Podľa objednávky č. 49/2012
Číslo faktúry: 2007500105
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber tepla 05/2012
Suma: 1 036,10 € s DPH
Dátum: 27. 06. 2012
Podľa zmluvy: PDF, príloha č. 6 PDF
Číslo faktúry: 201200552
Dodávateľ: Natália Ulanovská - TROLKA, Baltická 16, 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: Repasované tonery
Suma: 100,26 € s DPH
Dátum: 27. 06. 2012
Podľa objednávky č. 45/2012
Číslo faktúry: 7206432407
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 5,99 € s DPH
Dátum: 27. 06. 2012
Podľa zmluvy: PDF, dodatok: PDF, zmena: PDF
Číslo faktúry: 12050761
Dodávateľ: LIVONEC, s. r. o., Hraničná 13, Poprad
Názov tovaru alebo služby: Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 2. štvrťrok 2012
Suma: 83,65 s DPH
Dátum: 10. 07. 2012
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 20128042
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - žiaci
Suma: 827,10 €
Dátum: 10. 07. 2012
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 12000070
Dodávateľ: S.E.M.I., s. r. o., Čingovská 8, 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: Guláš - SF
Suma: 68,18 € s DPH
Dátum: 16. 07. 2012
Podľa objednávky č. 20/2012
Číslo faktúry: 20120849
Dodávateľ: ASANARATES, s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Dezinsekcia
Suma: 84,00 € s DPH
Dátum: 17. 07. 2012
Podľa objednávky č. 4/2012
Číslo faktúry: 1122205733
Dodávateľ: ŠEVT, a. s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica
Názov tovaru alebo služby: Tlačivá
Suma: 96,78 € s DPH
Dátum: 17. 07. 2012
Podľa objendávky č. 19/2012
Číslo faktúry: 91222006233
Dodávateľ: ŠEVT, a. s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica
Názov tovaru alebo služby: Tlačivá
Suma: 72,65 € s DPH
Dátum: 17. 07. 2012
Podľa objendávky č. 19/2012
Číslo faktúry: 7740042417
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 29,93 € s DPH
Dátum: 17. 07. 2012
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 06/2012
Dodávateľ: Igor Bodnár, Skároš 315, 040 11
Názov tovaru alebo služby: Búracie práce a odvoz sutiny
Suma: 4 000,00 €, dodávateľ nie je platcom DPH
Dátum: 17. 07. 2012
Podľa objednávky č. 11/2012
Číslo faktúry: 2121535
Dodávateľ: V O S P, spol. s r. o., Levočská 24, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 272,45 € s DPH
Dátum: 18. 07. 2012
Podľa objednávky č. 15/2012
Číslo faktúry: 2007500106
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber tepla 06/2012
Suma: 938,20 € s DPH
Dátum: 18. 07. 2012
Podľa zmluvy: PDF, príloha č. 6 PDF
Číslo faktúry: FV/12/118
Dodávateľ: Slovenský Červený kríž, ÚzS Košice - mesto, Komenského 19, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Kurz pre získanie odbornej spôsobilosti pre prácu v spoloč. školskom stravovaní
Suma: 35,00 €, dodávateľ nie je platcom DPH
Dátum: 18. 07. 2012
Podľa objednávky č. 14/2012
Číslo faktúry: 03/2012
Dodávateľ: Anton Badáň - TOBA, Ľudová 10, 040 11 Košice
Názov tovaru alebo služby: Revízia elektrospotrebičov
Suma: 118,00 €, dodávateľ nie je platcom DPH
Dátum: 19. 07. 2012
Podľa objednávky č. 13/2012
Číslo faktúry: 7457918063
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny 06-08/2012
Suma: 399,00 € s DPH
Dátum: 08. 08. 2012
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: Fa062/12
Dodávateľ: Pavljuk Štefan Praktik Market, Urbankova 30, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Materiál na údržbu
Suma: 215,03 € s DPH
Dátum: 13. 08. 2012
Podľa objednávky č. 18/2012
Číslo faktúry: 2741038700
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 30,32 € s DPH
Dátum: 13. 08. 2012
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 20128038
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zamestnanci
Suma: 275,59 €
Dátum: 13. 08. 2012
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 7207487654
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 14,82 € s DPH
Dátum: 17. 08. 2012
Podľa zmluvy: PDF, dodatok: PDF, zmena: PDF
Číslo faktúry: 7208543718
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 17,04 € s DPH
Dátum: 06. 09. 2012
Podľa zmluvy: PDF, dodatok: PDF, zmena: PDF
Číslo faktúry: 2116343877
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice
Názov tovaru alebo služby: Vodné, stočné
Suma: 701,09 € s DPH
Dátum: 07. 09. 2012
Číslo faktúry: 1200075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Náklad za dodávku tepla a TÚV 07/2012
Suma: 934,68 € s DPH
Dátum: 07. 09. 2012
Podľa zmluvy: PDF, príloha č. 6 PDF
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Náklad za dodávku tepla a TÚV 09/2012
Suma: 1 065,00 € s DPH
Dátum: 11. 09. 2012
Podľa zmluvy: PDF, príloha č. 6 PDF
Číslo faktúry: 1200075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Náklad za dodávku tepla a TÚV 08/2012
Suma: 938,54 € s DPH
Dátum: 24. 09. 2012
Podľa zmluvy: PDF, príloha č. 6 PDF
Číslo faktúry: 8742028490
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 29,96 € s DPH
Dátum: 24. 09. 2012
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 91-2-0002883
Dodávateľ: ASC Applied Software Consultants, s. r. o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: ASC Agenda - upgrade
Suma: 129,00 € s DPH
Dátum: 24. 09. 2012
Číslo faktúry: 12051122
Dodávateľ: LIVONEC, s. r. o., Hraničná 13, Poprad
Názov tovaru alebo služby: Kontrola hasiacich prístrojov
Suma: 66,60 s DPH
Dátum: 24. 09. 2012
Podľa objednávky č. 21/2012
Číslo faktúry: 212112623
Dodávateľ: Slovenský ochranný zväz autorských pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Autorská licencia na verejné použitie hudobných diel podľa platného sadzobníka SOZA
Suma: 48,00 s DPH
Dátum: 24. 09. 2012
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 7209697517
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 13,33 € s DPH
Dátum: 25. 09. 2012
Podľa zmluvy: PDF, dodatok: PDF, zmena: PDF
Číslo faktúry: 12051205
Dodávateľ: LIVONEC, s. r. o., Hraničná 13, Poprad
Názov tovaru alebo služby: Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 3. štvrťrok 2012
Suma: 83,65 s DPH
Dátum: 11. 10. 2012
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 20128047
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - žiaci
Suma: 946,80 €
Dátum: 11. 10. 2012
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 20128046
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zamestnanci
Suma: 295,91 €
Dátum: 11. 10. 2012
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 6743015954
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 31,32 € s DPH
Dátum: 12. 10. 2012
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 1200009
Dodávateľ: Tomimax, s. r. o., Mierová 26, 040 15 Košice - Šaca
Názov tovaru alebo služby: Výmena kuren. ventilov
Suma: 1 500 € s DPH
Dátum: 16. 10. 2012
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 
Dodávateľ: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Štúrova 7, 040 70 Košice
Názov tovaru alebo služby: Poistenie hnuteľných vecí/Poistenie zodpovednosti za škodu
Suma: 66,39 € s DPH
Dátum: 16. 10. 2012
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 2007500109
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Vrátenie rozdielu nákladu za dodávku tepla a TÚV 09/2012
Suma: - 122,93 € s DPH
Dátum: 26. 10. 2012
Podľa zmluvy: PDF, príloha č. 6 PDF
Číslo faktúry: 7210663119
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 14,16 € s DPH
Dátum: 29. 10. 2012
Podľa zmluvy: PDF, dodatok: PDF, zmena: PDF
Číslo faktúry: 1122210632
Dodávateľ: ŠEVT, a. s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica
Názov tovaru alebo služby: Vysvedčenia
Suma: 22,80 € s DPH
Dátum: 02. 11. 2012
Podľa objednávky č. 50/22,80
Číslo faktúry: 2122384
Dodávateľ: V O S P, spol. s r. o., Levočská 24, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 200,14 € s DPH
Dátum: 02. 11. 2012
Podľa objednávky č. 22/2012
Číslo faktúry: 1200009
Dodávateľ: Tomimax, s. r. o., Mierová 26, 040 15 Košice - Šaca
Názov tovaru alebo služby: Výmena kuren. ventilov
Suma: 834,00 € s DPH
Dátum: 02. 11. 2012
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 120894
Dodávateľ: PRESTO CO, s. r. o., Jahodná 4, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Školské potreby - dotácia
Suma: 1 743,00 € s DPH
Dátum: 08. 11. 2012
Podľa žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
Číslo faktúry: 7484903063
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny - 09/2012, 11/2012
Suma: 399,00 € s DPH
Dátum: 09. 11. 2012
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 20128047
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - žiaci
Suma: 1 199,70 €
Dátum: 09. 11. 2012
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 20128046
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zamestnanci
Suma: 377,19 €
Dátum: 09. 11. 2012
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber tepla 11/2012
Suma: 2 547,00 € s DPH
Dátum: 15. 11. 2012
Podľa zmluvy: PDF, príloha č. 6 PDF
Číslo faktúry: 4744003974
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 41,04 € s DPH
Dátum: 16. 11. 2012
Podľa zmluvy: PDF, dodatok: PDF
Číslo faktúry: 20121488
Dodávateľ: ASANARATES, s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Deratizácia
Suma: 24,00 € s DPH
Dátum: 16. 11. 2012
Podľa objednávky č. 4
Číslo faktúry: 
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber tepla 10/2012
Suma: 1 294,69 € s DPH
Dátum: 20. 11. 2012
Podľa zmluvy: PDF, príloha č. 6 PDF
Číslo faktúry: 12KVF954
Dodávateľ: Hygotrend SK, s. r. o., M. R. Štefánika 22, 010 01 Žilina
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 62,06 € s DPH
Dátum: 20. 11. 2012
Podľa objednávky č. 51/2012
Číslo faktúry: 7211745139
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 11,99 € s DPH
Dátum: 23. 11. 2012
Podľa zmluvy: PDF, dodatok: PDF, zmena: PDF
Číslo faktúry: 201200988
Dodávateľ: Natália Ulanovská - TROLKA, Baltická 16, 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: Renovácia tonerov
Suma: 151,76 € s DPH
Dátum: 27. 11. 2012
Podľa objednávky č.46/2012
Číslo faktúry: 70966655
Dodávateľ: KOMENSKY, s. r. o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Virtuálna knižnica
Suma: 119,52 € s DPH
Dátum: 27. 11. 2012
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 203150628
Dodávateľ: Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Názov tovaru alebo služby: Efeta, Zvesti MS a MK SR, Zvonček, Vychovávateľ - časopisy
Suma: 29,50 € s DPH
Dátum: 05. 12. 2012
Číslo faktúry: 121668
Dodávateľ: PcProfi, s. r. o., Rumanova 22, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Interaktívny program ALF - upgrade, Obrázkové CD s 30 000 clipartmi
Suma: 179,00 € s DPH
Dátum: 05. 12. 2012
Číslo faktúry: 2116666527
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice
Názov tovaru alebo služby: Vodné, stočné
Suma: 984,10 € s DPH
Dátum: 07. 12. 2012
Číslo faktúry: 20128060
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - žiaci
Suma: 891,90 €
Dátum: 07. 12. 2012
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 20120859
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zamestnanci
Suma: 280,67 €
Dátum: 07. 12. 2012
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 7483
Dodávateľ: HORNBACH Baumarkt SK, spol. s r. o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Svietidlá a materiál
Suma: 220,12 € s DPH
Dátum: 12. 12. 2012
Podľa objednávky č. 25/2012
Číslo faktúry: 991211745
Dodávateľ: DATART INTERNATIONAL, a. s., Pernerova 35, 18600 Praha 8, ČR
Názov tovaru alebo služby: Notebook Eeasy Note TE11HC-B8304G50Mnks - 2x, Wireless myš - 2x
Suma: 777,98 € s DPH
Dátum: 12. 12. 2012
Podľa objednávky č. 28/2012
Číslo faktúry: 9745005024
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 25,96 € s DPH
Dátum: 13. 12. 2012
Podľa zmluvy: PDF, dodatok: PDF
Číslo faktúry: Fa094/12
Dodávateľ: Pavljuk Štefan Praktik Market, Urbankova 30, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Vešiaky
Suma: 79,30 € s DPH
Dátum: 13. 12. 2012
Podľa objednávky č. 29/2012
Číslo faktúry: 12051622
Dodávateľ: LIVONEC, s. r. o., Hraničná 13, Poprad
Názov tovaru alebo služby: Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 4. štvrťrok 2012
Suma: 83,65 s DPH
Dátum: 19. 12. 2012
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 82122002
Dodávateľ: DATART INTERNATIONAL, a. s., Pernerova 35, 18600 Praha 8, ČR
Názov tovaru alebo služby: Monitor, fotoaparát
Suma: 224,90 € s DPH
Dátum: 19. 12. 2012
Podľa objednávky č. 33/2012
Číslo faktúry: 120101526
Dodávateľ: FOCUS-computer, s. r. o., Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: PC, router, externý harddisk, USB
Suma: 537,00 € s DPH
Dátum: 19. 12. 2012
Podľa objednávky č. 32/2012
Číslo faktúry: 7/FK/12/2012
Dodávateľ: MERKURY MARKET SLOVAKIA, s. r. o., Duklianska 11, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Svietidlá
Suma: 188,65 € s DPH
Dátum: 19. 12. 2012
Podľa objednávky č. 24/2012
Číslo faktúry: 777
Dodávateľ: PhDr. Marta Samova - MASA, Važecká 2, 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: Maliarske farby
Suma: 1 046,79 € s DPH
Dátum: 19. 12. 2012
Podľa objednávky č. 31/2012
Číslo faktúry: 2227/2012
Dodávateľ: Krosit, s. r. o., Ptácelova 44, 63600 Brno, ČR
Názov tovaru alebo služby: Nábytok - zborovňa
Suma: 20 107,00 CZK
Dátum: 19. 12. 2012
Podľa objednávky č. 30/2012
Číslo faktúry: 1311600001
Dodávateľ: KORATEX, a. s., Krajinská 30, 821 06 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Dvere
Suma: 900,60 € s DPH
Dátum: 19. 12. 2012
Podľa objednávky č. 31/2012
Číslo faktúry: 6/FK/12/2012
Dodávateľ: MERKURY MARKET SLOVAKIA, s. r. o., Duklianska 11, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Stoly a stoličky - jedáleň
Suma: 1 020,07 € s DPH
Dátum: 19. 12. 2012
Podľa objednávky č. 34/2012
Číslo faktúry: 12/00001712
Dodávateľ: Lenka Petrášová - UNI - AKTIVITY, Tatranská 33, 974 11 Banská Bystrica
Názov tovaru alebo služby: Výdajný ohrievací stôl
Suma: 838,95 € s DPH
Dátum: 20. 12. 2012
Podľa objednávky č. 35/2012
Číslo faktúry: 1200075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Vrátenie rozdielu nákladu odberu tepla a TÚV 11/2012
Suma: - 311,30 € s DPH
Dátum: 21. 12. 2012
Podľa zmluvy: PDF, príloha č. 6 PDF
Číslo faktúry: 7500
Dodávateľ: HORNBACH Baumarkt SK, spol. s r. o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Náradie
Suma: 230,34 € s DPH
Dátum: 21. 12. 2012
Podľa objednávky č. 36/2012
Číslo faktúry: 201201096
Dodávateľ: Natália Ulanovská - TROLKA, Baltická 16, 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: Repasované tonery, skartátor, tabule
Suma: 1 080,92 € s DPH
Dátum: 28. 12. 2012
Podľa objednávky č. 40/2012
Číslo faktúry: 17/FK/12/2012
Dodávateľ: MERKURY MARKET SLOVAKIA, s. r. o., Duklianska 11, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Kuchynská linka
Suma: 141,30 € s DPH
Dátum: 28. 12. 2012
Podľa objednávky č. 39/2012
Číslo faktúry: 15/FK/12/2012
Dodávateľ: MERKURY MARKET SLOVAKIA, s. r. o., Duklianska 11, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Koberec, drez, žiarovky
Suma: 324,43 € s DPH
Dátum: 28. 12. 2012
Podľa objednávky č. 37/2012
Číslo faktúry: 45269318
Dodávateľ: ASKO NÁBYTOK, s. r. o., Cesta na Senec 28, 811 08 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Nábytok, riad
Suma: 141,30 € s DPH
Dátum: 28. 12. 2012
Podľa objednávky č. 38/2012
Číslo kúpnej zmluvy: XCTVHP
Dodávateľ: Mobelix SK, s. r. o., Rožňavská 32, 821 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Nábytok, príbory
Suma: 1 110,43 € s DPH
Dátum: 31. 12. 2012
Podľa objednávky č. 41/2012