Zamestnanci

Mgr. Eva Urbanová – riaditeľka školy, triedna učiteľka 1.SP triedy
Mgr. Klaudia Perlíková – triedna učiteľka 2.SP triedy, administrátorka FB stránky
Mgr. Lucia Lévyová – triedna učiteľka 2.SP triedy, predsedníčka rady školy