Faktúry – 12/2010

Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
 Dátum vystavenia: 03. 12. 2010
 Názov tovaru alebo služby: Hlasové služby - pevné linky
 Suma: - 35,51 €
 Podľa zmluvy: PDF
 Faktúra: PDF
Dodávateľ: TIPETEL, s. r. o., Watsonova 53, 040 01 Košice
 Dátum vystavenia: 29. 12. 2010
 Názov tovaru alebo služby: Bezpečnostná signalizácia - renovácia
 Suma: 2 529,17 €
 Podľa objednávky: PDF
 Faktúra: PDF