Objednávky – 02/2011

Dodávateľ: ŠJ pri Obchodnej akadémii, Polárna 1, 040 12 Košice
 Dátum vyhotovenia: 01. 02. 2011
 Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zam. (02/2011)
 Suma: 355,47 €
 Objednávka: PDF
Dodávateľ: ŠJ pri Obchodnej akadémii, Polárna 1, 040 12 Košice
 Dátum vyhotovenia: 01. 02. 2011
 Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - žiaci (02/2011)
 Suma: 1 166,40 €
 Objednávka: PDF
Dodávateľ: PAPIER SERVIS, s. r. o., Južná trieda 66, 040 01 Košice
 Dátum vyhotovenia: 02. 02. 2011
 Názov tovaru alebo služby: Školské a kancelárske potreby
 Suma: 122,18 €
 Objednávka: PDF
Dodávateľ: ŠEVT, a. s., Cementárska 16, 974 72 Banská Bystrica
 Dátum vyhotovenia: 03. 02. 2011
 Názov tovaru alebo služby: Kancelárske potreby
 Suma: 52,01 €
 Objednávka: PDF
Dodávateľ: TESCO STORES SR, a. s., Kamenné nám. 1/A, Bratislava
 Dátum vyhotovenia: 08. 02. 2011
 Názov tovaru alebo služby: LCD Televízor
 Suma: 209,30 €
 Objednávka: PDF
Dodávateľ: OLHA Trade, s. r. o., Krivá 23, 040 01 Košice
 Dátum vyhotovenia: 23. 02. 2011
 Názov tovaru alebo služby: Čistiace a kancelárske potreby
 Suma: 155,58 €
 Objednávka: PDF