Oznámenie

Na základe rozhodnutia riaditeľky bude v ŠZŠ Rovníková 11, Košice
obnovené prezenčné vyučovanie pre žiakov všetkých ročníkov
od stredy 7. apríla 2021.

 • V prevádzke bude aj ŠKD a výdajná školská jedáleň.
 • Škola sa riadi aktuálne platnými usmerneniami MŠVVaŠ SR a ÚVZ:
 • Podmienky nástupu do školy:
 • Upozornenie:
  • V zmysle vyhlášky č. 111/2021 ÚVZ SR z 11. 03. 2021 s účinnosťou od 15. 03. 2021 sú za účelom prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) povinní používať preventívnu ochrannú pomôcku v priestoroch školy:
   • žiaci 1. stupňa – rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál alebo šatku,
   • žiaci 2. stupňa – respirátor alebo obdobný prostriedok vždy bez výdychového ventilu,
   • zamestnanci školy – respirátor alebo obdobný prostriedok vždy bez výdychového ventilu,
   • zákonný zástupca žiaka – respirátor alebo obdobný prostriedok vždy bez výdychového ventilu.

Bližšie informácie:
0911 380 241 – riaditeľka školy
0911 373 221 – zástupkyňa RŠ

Mgr. Jana Valenčáková
riaditeľka školy

Oznámenie

Na základe rozhodnutia riaditeľky Špeciálnej základnej školy, Rovníková 11, Košice, s účinnosťou od 8. marca 2021 je prerušené prezenčné vyučovanie.

Žiaci 1. stupňa a 2. stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní až do odvolania.

Pripravené učebné texty, pracovné zošity a pracovné listy je možné vyzdvihnúť v škole počas pracovných dní od 10:00 hod. do 12:00 hod.

Bližšie informácie:
0911 380 241 – riaditeľka školy
0911 373 221 – zástupkyňa RŠ

Mgr. Jana Valenčáková
riaditeľka školy

Oznámenie

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 8.1.2021 je po vianočných prázdninách (trvali od 21.12.2020 do 8.1.2021)

mimoriadne prerušené školské vyučovanie od 11.01.2021.

Žiaci 1. stupňa a 2. stupňa budú vzdelávaní dištančne.

Toto rozhodnutie reaguje na vývoj epidemiologickej situácie v priebehu decembra 2020 a od začiatku roka 2021.

Harmonogram návratu do škôl

Ďalšie informácie:
0911 380 241 – riaditeľka školy
0911 373 221 – zástupkyňa RŠ

Oznámenie

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa: 23.10.2020, sa s účinnosťou od pondelka 26.10.2020 do odvolania:

 • mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v 5. – 10. ročníku ŠZŠ,
 • pre žiakov 2. stupňa ŠZŠ bude zabezpečené dištančné vzdelávanie (po kontakte s triednymi učiteľmi),
 • mimoriadne prerušuje činnosť záujmových krúžkov,
 • žiaci prípravného, prvého, druhého, tretieho a štvrtého ročníka ŠZŠ pokračujú v riadnom vyučovaní v škole, podľa rozvrhu hodín,
 • ŠKD (školský klub detí) bude naďalej v prevádzke do 16:00 hod.,
 • vo výdajnej školskej jedálni sa môžu stravovať žiaci a zamestnanci školy bez zmien,
 • naďalej prísne platia všetky opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 dodržiavanie zásady     ⇒     R – rúško     O – odstup     R – ruky,
 • jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch: 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020,
 • aktuálne informácie na: www.szsrovnikova.sk alebo na TČ: 0911 380 241 – RŠ, 0911 373 221 – ZRŠ

Mgr. Jana Valenčáková
riaditeľka školy

Deň jablka

21. októbra si žiaci I. stupňa pripomenuli aktivitami počas tematického vyučovania „Deň jablka“. Dozvedeli sa o správnej výžive a význame vitamínov pre zdravie. V 1. a 3. ročníku vypĺňali pracovné listy, vymaľovávali omalovánky, vyrábali jabĺčka z papiera. Vyrobili aj ovocný šalát z nastrúhanej mrkvy a jabĺk. Pochutili si na ňom. V triede VNP vyrábali tiež rôzne papierové jabĺčka. Vo 4. ročníku sa zabavili rôznymi veselými úlohami o jablkách, ochutnávali jablká a šťavu z nich, pozerali film o jablku na interaktívnej tabuli.
Výsledky práce všetkých žiakov I. stupňa si pozrite na nástenke na hlavnej chodbe.

Fujdalová
Pokračovať v čítaní