Výročné správy

Výročná správa Rady školy pri Špeciálnej základnej škole, Rovníková 11, Košice za rok 2022
 Dátum: 06. 02. 2023
 Výročná správa: PDF
Výročná správa Rady školy pri Špeciálnej základnej škole, Rovníková 11, Košice za rok 2021
 Dátum: 11. 02. 2022
 Výročná správa: PDF
Výročná správa Rady školy pri Špeciálnej základnej škole, Rovníková 11, Košice za rok 2020
 Dátum: 11. 02. 2021
 Výročná správa: PDF
Výročná správa Rady školy pri Špeciálnej základnej škole, Rovníková 11, Košice za rok 2019
 Dátum: 11. 02. 2020
 Výročná správa: PDF