Faktúry 2016

Číslo faktúry: 07357639
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 24,00 € s DPH
Dátum: 11. 01. 2016
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 20158045
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady 12/2015
Suma: 1 142,10 
Dátum: 11. 01. 2016
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF
Číslo faktúry: 20158052
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - žiaci
Suma: 750,60 
Dátum: 11. 01. 2016
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF
Číslo faktúry: 20158053
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zamestnanci
Suma: 323,40 €
Dátum: 11. 01. 2016
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF
Číslo faktúry: 1500075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Náklad za dodávku tepla a TÚV 12/2015
Suma: 1 515,79 € s DPH
Dátum: 19. 01. 2016
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF
Číslo faktúry: 201601354
Dodávateľ: Soft-Tech, s. r. o., Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov
Názov tovaru alebo služby: Tonery, USB AData c906 8 GB
Suma: 93,39 € s DPH
Dátum: 19. 01. 2016
Podľa objednávky č.: 1/2016
Číslo faktúry: 2160151
Dodávateľ: V O S P, spol. s r. o., Budovateľská 48, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Toaletný papier, čistiace prostriedky
Suma: 106,99 € s DPH
Dátum: 22. 01. 2016
Podľa objednávky č.: 6/2016
Číslo faktúry: 5041505355
Dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
Názov tovaru alebo služby: Finančný spravodajca
Suma: 12,46 € s DPH
Dátum: 22. 01. 2016
Podľa objednávky č.: 7/2016
Číslo faktúry: 2220023388
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny 2015
Suma: 338,63 € s DPH
Dátum: 22. 01. 2016
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 31730671
Dodávateľ: LIVONEC, s. r. o., Hraničná 13, Poprad
Názov tovaru alebo služby: Kontrola a oprava hasiacich prístrojov
Suma: 165,60 s DPH
Dátum: 22. 01. 2016
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 7600378324
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 13,18 € s DPH
Dátum: 26. 01. 2016
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 600150628
Dodávateľ: Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Názov tovaru alebo služby: Časopisy
Suma: 9,00  € s DPH
Dátum: 05. 06. 2016
Podľa objednávky č.: 3/2016
Číslo faktúry: 301610086
Dodávateľ: BADOCO, s. r. o., Rumunská 11, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky, ochranné pracovné pomôcky, pomôcky na upratovanie
Suma: 397,69 € s DPH
Dátum: 26. 01. 2016
Podľa objednávky č.: 4/2016
Číslo faktúry: 1688503
Dodávateľ: JurisDat - M. Medlen, Redakcia Škola - MEL, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2
Názov tovaru alebo služby: Predplatné časopisu Škola 2016
Suma: 23,00 € s DPH
Dátum: 26. 01. 2015
Podľa objednávky č.: 5/2016
Číslo faktúry: 2220023388
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny
Suma: 846,00 € s DPH
Dátum: 09. 02. 2016
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 9781858785
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 24,48 € s DPH
Dátum: 09. 02. 2016
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 20168003
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - žiaci
Suma: 733,50 €
Dátum: 09. 02. 2016
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF
Číslo faktúry: 20168004
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zamestnanci
Suma: 322,08 
Dátum: 09. 02. 2016
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF
Číslo faktúry: 1602000310
Dodávateľ: SOFT-GL, s. r. o., Rampová 4, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Školenie
Suma: 30,00 € s DPH
Dátum: 11. 02. 2016 
Podľa objednávky č.: 8/2016
Číslo faktúry: 2120806882
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice
Názov tovaru alebo služby: Vodné, stočné
Suma: 601,67 € s DPH
Dátum: 12. 01. 2016
Číslo faktúry: 2016013
Dodávateľ: MarDur, s. r. o., Klemensova 15, 811 09 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Interaktívne knihy s perom
Suma: 80,87 € s DPH
Dátum: 12. 02. 2016 
Podľa objednávky č.: 8/2016
Číslo faktúry: 1600075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Náklad za dodávku tepla a TÚV 01/2016
Suma: 2 462,26 € s DPH
Dátum: 17. 02. 2016
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF
Číslo faktúry: 7601333664
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 12,72 € s DPH
Dátum: 26. 02. 2016
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 121600428
Dodávateľ: DATALAN, a . s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Prenájom zariadení
Suma: 13,20 € s DPH
Dátum: 26. 02. 2016
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 20168009
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - žiaci
Suma: 742,50 
Dátum: 17. 03. 2016
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF
Číslo faktúry: 20168010
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zamestnanci
Suma: 290,40 €
Dátum: 11. 01. 2016
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF
Číslo faktúry: 6782781562
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 24,00 € s DPH
Dátum: 17. 03. 2016
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 1600075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Náklad za dodávku tepla a TÚV 02/2016
Suma: 2 142,77 € s DPH
Dátum: 17. 03. 2016
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF
Číslo faktúry: 610208
Dodávateľ: PRESTO CO, s. r. o., Jahodná 4, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Školské potreby - dotácia
Suma: 1 328,00 € s DPH
Dátum: 23. 03. 2016
Podľa žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
Číslo faktúry: 7964485607
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Názov tovaru alebo služby: Preplatok za odber elektriny za rok 2015
Suma: - 80,39 € s DPH
Dátum: 22. 03. 2016
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 11650159
Dodávateľ: Websupport, s. r. o., Staré grunty 12, 841 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Webhosting, doména .sk (www.szsrovnikova.sk)
Suma: 58,52 € s DPH
Dátum: 22. 03. 2015
Podľa objednávky č.: 14/2016
Číslo faktúry: 7602289933
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 17,59 € s DPH
Dátum: 23. 03. 2016
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 1500075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Preplatok za odber tepla za rok 2015
Suma: - 133,85 € s DPH
Dátum: 24. 03. 2016
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF
Číslo faktúry: 11650159
Dodávateľ: Websupport, s. r. o., Staré grunty 12, 841 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Webhosting, doména .sk (www.szsrovnikova.sk)
Suma: 58,52 € s DPH
Dátum: 22. 03. 2015
Podľa objednávky č.: 14/2016
Číslo faktúry: 20168014
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - žiaci
Suma: 871,20 
Dátum: 11. 04. 2016
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF
Číslo faktúry: 20168015
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zamestnanci
Suma: 370,92 €
Dátum: 11. 04. 2016
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF
Číslo faktúry: 216050158
Dodávateľ: LIVONEC, s. r. o., Hraničná 13, Poprad
Názov tovaru alebo služby: Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 1. štvrťrok 2016
Suma: 83,65 s DPH
Dátum: 11. 04. 2016
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 20160376
Dodávateľ: ASANARATES, s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Deratizácia
Suma: 24,00 € s DPH
Dátum: 20. 04. 2016
Podľa objednávky č.: 12/2016
Číslo faktúry: 2290107836
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny
Suma: 317,04 € s DPH
Dátum: 20. 04. 2016
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 1600075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Náklad za dodávku tepla a TÚV 03/2016
Suma: 2 027,36 € s DPH
Dátum: 20. 04. 2016
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF
Číslo faktúry: 36575046
Dodávateľ: Reštaurácia Cassovia - HS Servis, s. r. o., Trieda SNP 339/88, 040 11 Košice
Názov tovaru alebo služby: Občerstvenie - deň učiteľov
Suma: 266,20 € s DPH
Dátum: 21. 04. 2015
Podľa objednávky č.: 11/2016
Číslo faktúry: 7603244926
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 14,80 € s DPH
Dátum: 22. 04. 2016
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 201607738
Dodávateľ: Soft-Tech, s. r. o., Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov
Názov tovaru alebo služby: Tonery, USB AData c906 8 GB
Suma: 128,83 € s DPH
Dátum: 26. 04. 2016
Podľa objednávky č.: 15/2016
Číslo faktúry: 2016022697
Dodávateľ: Herbia, a. s., Oline lekáreň Pilulka24, Podunajská 27, 821 06 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Vybavenie lekárničiek
Suma: 97,06 € s DPH
Dátum: 04. 05. 2016
Podľa objednávky č.: 17/2016
Číslo faktúry: 11680201
Dodávateľ: Websupport, s. r. o., Staré grunty 12, 841 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Webhosting, (www.szsrovnikova.sk)
Suma: 21,01 € s DPH
Dátum: 09. 05. 2015
Podľa objednávky č.: 18/2016
Číslo faktúry: 601610625
Dodávateľ: BADOCO, s. r. o., Rumunská 11, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky, pomôcky na upratovanie
Suma: 132,87 € s DPH
Dátum: 09. 05. 2016
Podľa objednávky č.: 19/2016
Číslo faktúry: 20168018
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - žiaci
Suma: 963,90 €
Dátum: 09. 05. 2016
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF
Číslo faktúry: 20168017
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zamestnanci
Suma: 364,32 
Dátum: 09. 05. 2016
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF
Číslo faktúry: 1600075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Náklad za dodávku tepla a TÚV 04/2016
Suma: 1 467,07 € s DPH
Dátum: 16. 05. 2016
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF
Číslo faktúry: 2290107836
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny
Suma: 317,04 € s DPH
Dátum: 16. 05. 2016
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 160191
Dodávateľ: Dr. M. Šamova - MAŠA, Važecká 2, 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 108,82 € s DPH
Dátum: 19. 05. 2016
Podľa objednávky č.: 20/2016
Číslo faktúry: 160192
Dodávateľ: Dr. M. Šamova - MAŠA, Važecká 2, 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: Farby, laky
Suma: 357,22 € s DPH
Dátum: 19. 05. 2016
Podľa objednávky č.: 21/2016
Číslo faktúry: 7604212201
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 14,47 € s DPH
Dátum: 20. 05. 2016
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 2121127607
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice
Názov tovaru alebo služby: Vodné, stočné
Suma: 1 042,64 € s DPH
Dátum: 27. 05. 2016
Číslo faktúry: 6784634844
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 27,73 € s DPH
Dátum: 30. 05. 2016
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 322016
Dodávateľ: Škola v prírode Kysak, Kysak 324, 044 81 Kysak
Názov tovaru alebo služby: Škola v prírode
Suma: 800,00 € s DPH
Dátum: 06. 06. 2016
Podľa objednávky č.: 10/2016
Číslo faktúry: 2016014
Dodávateľ: CityBUS - Ing. Radovan Štefko, Wurmova 1122/17, 040 23 Košice
Názov tovaru alebo služby: Doprava žiakov do ŠvP Kysak a zo ŠvP Kysak
Suma: 80,00 € s DPH
Dátum: 06. 06. 2016
Podľa objednávky č.: 16/2016
Číslo faktúry: 602150628
Dodávateľ: Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Názov tovaru alebo služby: Časopis - Vychovávateľ 2016
Suma: 6,00  € s DPH
Dátum: 06. 06. 2016
Podľa objednávky č.: 23/2016
Číslo faktúry: 20168023
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - žiaci
Suma: 912,60 
Dátum: 06. 06. 2016
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF
Číslo faktúry: 20168022
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zamestnanci
Suma: 401,28 €
Dátum: 06. 06. 2016
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF
Číslo faktúry: 1600075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Náklad za dodávku tepla a TÚV 05/2016
Suma: 1 135,57 € s DPH
Dátum: 14. 06. 2016
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF, dodatok č. 1/2016: PDF
Číslo faktúry: 2290107836
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny
Suma: 327,31 € s DPH
Dátum: 14. 06. 2016
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 5590022459
Dodávateľ: IVES, Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice
Názov tovaru alebo služby: WimPAM, WinIBEU 2016-2017
Suma: 155,35 € s DPH
Dátum: 14. 06. 2016
Podľa objednávky č.: 24/2016
Číslo faktúry: 485276930
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 24,00 € s DPH
Dátum: 22. 06. 2016
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 7605150879
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 14,56 € s DPH
Dátum: 29. 06. 2016
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 2016462
Dodávateľ: Junior Achievement Slovensko, n. o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Registrácia programu Ja a peniaze
Suma: 30,00 € s DPH
Dátum: 06. 07. 2016
Podľa objednávky č.: 25/2016
Číslo faktúry: 7786495592
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 28,86 € s DPH
Dátum: 06. 07. 2016
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 216050614
Dodávateľ: LIVONEC, s. r. o., Hraničná 13, Poprad
Názov tovaru alebo služby: Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 2. štvrťrok 2016
Suma: 83,65 s DPH
Dátum: 06. 07. 2016
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 20168028
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - žiaci
Suma: 728,10 
Dátum: 06. 07. 2016
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF
Číslo faktúry: 20168027
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zamestnanci
Suma: 430,32 €
Dátum: 06. 07. 2016
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF
Číslo faktúry: 1110512801
Dodávateľ: MobelixSK, s. r. o., Rožňavská 32, 821 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Policová skrinka
Suma: 89,90 € s DPH
Dátum: 12. 07. 2016
Podľa objednávky č.: 26/2016
Číslo faktúry: 0716172938
Dodávateľ: JYSK, s. r. o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Kancelárska stolička, držiaky na toaletný papier
Suma: 50,00 € s DPH
Dátum: 12. 07. 2016
Podľa objednávky č.: 27/2016
Číslo faktúry: 1603189000
Dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
Názov tovaru alebo služby: Finančný spravodajca 2017
Suma: 26,40 € s DPH
Dátum: 26. 07. 2016
Podľa objednávky č.: 28/2016
Číslo faktúry: 1162207712
Dodávateľ: ŠEVT, a. s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Pedagogické tlačivá
Suma: 107,44 € s DPH
Dátum: 26. 07. 2016
Podľa objednávky č.: 29/2016
Číslo faktúry: 7606130220
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 14,48 € s DPH
Dátum: 26. 07. 2016
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 2016461
Dodávateľ: Junior Achievement Slovensko, n. o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Školenie programu Ja a peniaze
Suma: 50,00 € s DPH
Dátum: 26. 07. 2016
Podľa objednávky č.: 25/2016
Číslo faktúry: 84125254
Dodávateľ: PORADCA, s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
Názov tovaru alebo služby: Poradca 2017
Suma: 24,90 € s DPH
Dátum: 09. 078. 2016
Podľa objednávky č.: 30/2016
Číslo faktúry: 8787423782
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 28,01 € s DPH
Dátum: 09. 08. 2016
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 1600075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Náklad za dodávku tepla a TÚV 06/2016
Suma: 1 011,77 € s DPH
Dátum: 10. 08. 2016
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF, dodatok č. 1/2016: PDF
Číslo faktúry: 216005
Dodávateľ: V O S P, spol. s r. o., Budovateľská 48, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 99,98 € s DPH
Dátum: 10. 08. 2016
Podľa objednávky č.: 31/2016
Číslo faktúry: 2290107836
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny
Suma: 328,44 € s DPH
Dátum: 11. 08. 2016
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 1600075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Náklad za dodávku tepla a TÚV 07/2016
Suma: 951,86 € s DPH
Dátum: 12. 08. 2016
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF, dodatok č. 1/2016: PDF
Číslo faktúry: 7607099224
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 15,28 € s DPH
Dátum: 31. 08. 2016
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 9160001881
Dodávateľ: ASC Applied Software Consultants, s. r. o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: ASC Agenda - upgrade
Suma: 129,00 € s DPH
Dátum: 31. 08. 2016
Podľa objednávky č.: 32/2016
Číslo faktúry: 2290107836
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice
Názov tovaru alebo služby: Vodné, stočné
Suma: 223,76 € s DPH
Dátum: 06. 09. 2016
Číslo faktúry: 1788354008
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 28,01 € s DPH
Dátum: 12. 09. 2016
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 2121534467
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice
Názov tovaru alebo služby: Vodné, stočné
Suma: 844,32 € s DPH
Dátum: 12. 09. 2016
Číslo faktúry: 81000321
Dodávateľ: Indícia, n. o., Karloveská 6C, 841 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Comenia Script
Suma: 67,40 € s DPH
Dátum: 13. 09. 2016
Podľa objednávky č.: 34/2016
Číslo faktúry: 5916032588
Dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
Názov tovaru alebo služby: VSSR portál - ročný prístup
Suma: 84,00 € s DPH
Dátum: 14. 09. 2016
Podľa objednávky č.: 35/2016
Číslo dobro: 1603189000
Dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
Názov tovaru alebo služby: Finančný spravodajca 2017 - dobropis
Suma: - 26,40 € s DPH
Dátum: 14. 09. 2016
Podľa objednávky č.: 28/2016
Číslo faktúry: 2161125501
Dodávateľ: Slovenský ochranný zväz autorských pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Autorská licencia na verejné použitie hudobných diel podľa platného sadzobníka SOZA
Suma: 48,00 s DPH
Dátum: 14. 09. 2015
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 2290107836
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice
Názov tovaru alebo služby: Vodné, stočné
Suma: 242,28 € s DPH
Dátum: 19. 09. 2016
Číslo faktúry: 1600075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Náklad za dodávku tepla a TÚV 08/2016
Suma: 958,10 € s DPH
Dátum: 19. 09. 2016
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF, dodatok č. 1/2016: PDF
Číslo faktúry: 7608065158
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 14,42 € s DPH
Dátum: 26. 09. 2016
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 216051003
Dodávateľ: LIVONEC, s. r. o., Hraničná 13, Poprad
Názov tovaru alebo služby: Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 3. štvrťrok 2016
Suma: 83,65 s DPH
Dátum: 12. 10. 2016
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 1600019
Dodávateľ: Tomimax, s. r. o., Mierová 26, 040 15 Košice - Šaca
Názov tovaru alebo služby: Oprava rozvodov odpadu v učebni č. 27
Suma: 594,00 € s DPH
Dátum: 12. 10. 2015
Podľa objednávky č.: 38/2015
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 160410
Dodávateľ: Dr. M. Šamova - MAŠA, Važecká 2, 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: Farby na maľovanie pomôcok
Suma: 39,45 € s DPH
Dátum: 13. 10. 2016
Podľa objednávky č.: 39/2016
Číslo faktúry: 20168035
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - žiaci
Suma: 490,50 
Dátum: 13. 10. 2016
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 20168036
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zamestnanci
Suma: 330,00 €
Dátum: 13. 10. 2016
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 6789284653
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 28,13 € s DPH
Dátum: 13. 10. 2016
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 1600075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Náklad za dodávku tepla a TÚV 09/2016
Suma: 1 090,31 € s DPH
Dátum: 17. 10. 2016
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF, dodatok č. 1/2016: PDF
Číslo faktúry: 2290107836
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny
Suma: 315,25 € s DPH
Dátum: 17. 10. 2016
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 7609026348
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 15,31 € s DPH
Dátum: 02. 11. 2016
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 20161810
Dodávateľ: ASANARATES, s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Deratizácia
Suma: 24,00 € s DPH
Dátum: 02. 11. 2016
Podľa objednávky č.: 30/2016
Číslo faktúry: 20168040
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - žiaci
Suma: 550,80 
Dátum: 02. 11. 2016
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 20168041
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zamestnanci
Suma: 341,88 €
Dátum: 02. 11. 2016
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 16486
Dodávateľ: Vzdelávacie a regeneračné centrum Kežmarské žľaby 12, 059 60 Vysoké Tatry
Názov tovaru alebo služby: Regenerácia zamestnancov (sociálny fond)
Suma: 951,40 € s DPH
Dátum: 03. 11. 2016
Podľa objednávky č.: 40/2016
Číslo faktúry: 4790220134
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 28,51 € s DPH
Dátum: 07. 11. 2016
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 301611090
Dodávateľ: BADOCO, s. r. o., Rumunská 11, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky, ochranné pracovné pomôcky, pomôcky na upratovanie
Suma: 187,39 € s DPH
Dátum: 09. 11. 2016
Podľa objednávky č.: 42/2016
Číslo faktúry: 610771
Dodávateľ: PRESTO CO, s. r. o., Jahodná 4, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Školské potreby - dotácia
Suma: 614,20 € s DPH
Dátum: 10. 11. 2016
Podľa žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
Číslo faktúry: 1600075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Náklad za dodávku tepla a TÚV 10/2016
Suma: 1 626,82 € s DPH
Dátum: 23. 11. 2016
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF, dodatok č. 1/2016: PDF
Číslo faktúry: 2290107836
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny
Suma: 364,01 € s DPH
Dátum: 23. 11. 2016
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 301611587
Dodávateľ: BADOCO, s. r. o., Rumunská 11, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 228,67 € s DPH
Dátum: 01. 12. 2016
Podľa objednávky č.: 41/2016
Číslo faktúry: 51605287
Dodávateľ: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Manažment školy
Suma: 70,55 € s DPH
Dátum: 01. 12. 2016
Podľa objednávky č.: 47/2016
Číslo faktúry: 7609997539
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 14,32 € s DPH
Dátum: 01. 12. 2016
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 000068736
Dodávateľ: Soft-Tech, s. r. o., Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov
Názov tovaru alebo služby: Tonery
Suma: 286,28 € s DPH
Dátum: 01. 12. 2016
Podľa objednávky č.: 48/2016
Číslo faktúry: 5570024168
Dodávateľ: IVES, Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice
Názov tovaru alebo služby: Školenie
Suma: 20,00 € s DPH
Dátum: 01. 12. 2016
Podľa objednávky č.: 49/2016
Číslo faktúry: 216051361
Dodávateľ: LIVONEC, s. r. o., Hraničná 13, Poprad
Názov tovaru alebo služby: Kontrola, revízia
Suma: 64,80 s DPH
Dátum: 02. 12. 2016
Podľa objednávky č.: 50/2016
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 2121849736
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice
Názov tovaru alebo služby: Vodné, stočné
Suma: 813,61 € s DPH
Dátum: 02. 12. 2016
Číslo faktúry: 20168045
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - žiaci
Suma: 637,20 
Dátum: 05. 12. 2016
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 20168046
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zamestnanci
Suma: 360,36 €
Dátum: 05. 12. 2016
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 216051401
Dodávateľ: LIVONEC, s. r. o., Hraničná 13, Poprad
Názov tovaru alebo služby: Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 4. štvrťrok 2016
Suma: 83,65 s DPH
Dátum: 14. 12. 2016
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 4791153592
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 28,15 € s DPH
Dátum: 14. 12. 2016
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF, dodatok č. 3: PDF
Číslo faktúry: 2290107836
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny
Suma: 357,61 € s DPH
Dátum: 16. 12. 2016
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 1600075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Náklad za dodávku tepla a TÚV 11/2016
Suma: 2 009,68 € s DPH
Dátum: 16. 12. 2016
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF, dodatok č. 1/2016: PDF
Číslo faktúry: 161081
Dodávateľ: LAVERNA SLOVAKIA, s. r. o., Baltická 12, 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: Pracovná obuv, odev
Suma: 132,14 € s DPH
Dátum: 22. 12. 2016
Podľa objednávky č.: 51/2016
Číslo faktúry: 2016020
Dodávateľ: Interaktívna trieda.sk, s. r. o., Hurbanovská 386/23, 946 52 Imeľ
Názov tovaru alebo služby: Interaktívna tabuľa TL Elite 82'' + projektor BENQ MX806ST + držiak
Suma: 1 357,00 € s DPH 
Dátum: 28. 12. 2016 
Podľa objednávky č.: 44/2016
Číslo faktúry: 1600280
Dodávateľ: ENERCOM, s. r. o., Novozámocká 80/102, 949 05 Nitra
Názov tovaru alebo služby: Šplhacia zostava 902D
Suma: 2 525,04 € s DPH 
Dátum: 28. 12. 2016 
Podľa objednávky č.: 45/2016, 53/2016
Číslo faktúry: 160101995
Dodávateľ: FOCUS-computer, s. r. o., Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Spotrebný materiál, výpočtová technika, mikrofón, repruduktor
Suma: 213,20 € s DPH 
Dátum: 28. 12. 2016 
Podľa objednávky č.: 54/2016
Číslo faktúry: 1600075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Náklad za dodávku tepla a TÚV 12/2016
Suma: 330,47 € s DPH
Dátum: 28. 12. 2016
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF, dodatok č. 1/2016: PDF