Zápisnice zo zasadnutí rady školy

Zápisnica z neverejného dištančného zasadnutia rady školy
 Dátum: 29. 04. 2022
 Výročná správa: PDF
Zápisnica zo zasadnutia rady školy
 Dátum: 18. 02. 2022
 Výročná správa: PDF
Zápisnica z neverejného dištančného zasadnutia rady školy
 Dátum: 14. 12. 2021
 Výročná správa: PDF
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia rady školy
 Dátum: 09. 11. 2021
 Výročná správa: PDF