Objednávky 2014

Číslo objednávky: 1/2014
Dodávateľ: KOMENSKY, s. r. o., Park mládeže 1, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Virtuálna knižnica
Suma: 119,52 € s DPH
Dátum: 16. 01. 2014
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 2/2014
Dodávateľ: JurisDat - M. Medlen, Redakcia škola - MEL, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2
Názov tovaru alebo služby: Predplatné časipisu Škola 2014
Suma: 22,00 € s DPH
Dátum: 17. 01. 2014
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 3/2014
Dodávateľ: BADOCO, s. r. o., Rumunská 11, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 111,14 € s DPH
Dátum: 23. 01. 2014
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 4/2014
Dodávateľ: V O S P, spol. s r. o., Levočská 24, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 73,42 € s DPH
Dátum: 23. 01. 2014
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 5/2014
Dodávateľ: Anton Badáň - TOBA, Ľudová 10, 040 11 Košice
Názov tovaru alebo služby: Inštalácia zásuviek a ističov
Suma: 250,00 €, dodávateľ nie je platcom DPH
Dátum: 24. 01. 2014
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 6/2014
Dodávateľ: PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s. r. o., Na stanicu 16, 010 09 Žilina
Názov tovaru alebo služby: Pracovné odevy
Suma: 134,36 € s DPH
Dátum: 03. 02. 2014
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 7/2014
Dodávateľ: LAVERNA SLOVAKIA, s. r. o., Baltická 12, 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: LUX SABINA nohavice na traky
Suma: 33,54 € s DPH
Dátum: 11. 02. 2014
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 7/2014
Dodávateľ: LAVERNA SLOVAKIA, s. r. o., Baltická 12, 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: LUX SABINA nohavice na traky
Suma: 33,54 € s DPH
Dátum: 11. 02. 2014
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 9/2014
Dodávateľ: WESTech, s. r. o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Kábel k iPadom
Suma: 78,50 € s DPH
Dátum: 04. 03. 2014
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 10/2014
Dodávateľ: Natália Ulanovská - TROLKA, Baltická 16, 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: Repas tonerov
Suma: 112,81 € s DPH
Dátum: 20. 03. 2014
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 11/2014
Dodávateľ: FOCUS-computer, s. r. o., Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: HP multifunkčná tlačiareň, router
Suma: 100,40 € s DPH
Dátum: 24. 03. 2014
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 12/2014
Dodávateľ: ASANARATES, s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Deratizácia
Suma: 24,00 € s DPH
Dátum: 01. 04. 2014
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 13/2014
Dodávateľ: Websupport, s. r. o., Staré grunty 12, 841 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Webhosting, doména .sk (www.szsrovnikova.sk)
Suma: 48,18 € s DPH
Dátum: 01. 04. 2014
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 14/2014
Dodávateľ: Ing. Monika Ihnatová - EKONA, Madridská 2, 040 13 Košice
Názov tovaru alebo služby: Školenie - kyberšikanovanie
Suma: 64,00 € s DPH
Dátum: 01. 04. 2014
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 15/2014
Dodávateľ: S.E.M.I., s. r. o., Čingovská 8, 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: Deň učiteľov - obedové menu
Suma: 135,60 € s DPH
Dátum: 01. 04. 2014
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 16/2014
Dodávateľ: PRESTO CO, s. r. o, Jahodná 4, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Školské potreby - dotácia
Suma: 1 510,60 € s DPH
Dátum: 01. 04. 2014
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Podľa žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
Číslo objednávky: 17/2014
Dodávateľ: V O S P, spol. s r. o., Levočská 24, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 101,32 € s DPH
Dátum: 02. 05. 2014
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 18/2014
Dodávateľ: Július Bodnár KOVOMONT, Jarmočná 2, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Oprava oplotenia
Suma: 2 107,20 € s DPH
Dátum: 05. 05. 2014
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 19/2014
Dodávateľ: DOR-Plast, Ladislav Baran, Teslová ul., 040 12
Názov tovaru alebo služby: Oprava pántov na stredných vchodových dverách
Suma: 61,80 € s DPH
Dátum: 20. 05. 2014
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 20/2014
Dodávateľ: Natália Ulanovská - TROLKA, Baltická 16, 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: Tonery
Suma: 80,70 € s DPH
Dátum: 21. 05. 2014
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 21/2014
Dodávateľ: Národný ústav celoživotného vzdelávania, Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Školenie - zákon o správnom konaní
Suma: 20,00 € s DPH
Dátum: 21. 05. 2014
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 22/2014
Dodávateľ: Asociácia správcov registratúry, M. R. Štefánika 310, 972 71 Nováky
Názov tovaru alebo služby: Školenie - registratúra
Suma: 39,00 € s DPH
Dátum: 21. 05. 2014
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 23/2014
Dodávateľ: Pavljuk Štefan Praktik Market, Urbankova 30, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Zámky na skrine, materiál na údržbu
Suma: 97,34 € s DPH
Dátum: 30. 05. 2014
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 24/2014
Dodávateľ: Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Názov tovaru alebo služby: Časopisy
Suma: 8,50 € s DPH
Dátum: 05. 06. 2014
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 25/2014
Dodávateľ: BADOCO, s. r. o., Rumunská 11, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 254,78 € s DPH
Dátum: 16. 06. 2014
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 26/2014
Dodávateľ: WESTech, s. r. o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: iPad, HDMI to DVI redukcia, Apple TV
Suma: 400,20 € s DPH
Dátum: 19. 06. 2014
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 27/2014
Dodávateľ: OLHA TRADE, s. r. o., Krivá 23, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 71,44 € s DPH
Dátum: 27. 06. 2014
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 28/2014
Dodávateľ: IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice
Názov tovaru alebo služby: WinPAM, WinIBEU 2014-2015
Suma: 155,35 €
Dátum: 27. 06. 2014
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 29/2014
Dodávateľ: FOCUS-computer, s. r. o., Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Spotrebný materiál
Suma: 34,45 € s DPH
Dátum: 08. 07. 2014
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 30/2014
Dodávateľ: Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Vysoká 18, 811 06 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Zelená škola - registrácia
Suma: 82,70 € s DPH
Dátum: 08. 07. 2014
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 31/2014
Dodávateľ: Pavljuk Štefan Praktik Market, Urbankova 30, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Materiál na údržbu
Suma: 193,78 € s DPH
Dátum: 06. 08. 2014
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 33/2014
Dodávateľ: ŠEVT, a. s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica
Názov tovaru alebo služby: Tlačivá
Suma: 153,78 € s DPH
Dátum: 16. 07. 2014
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 34/2014
Dodávateľ: PORADCA, s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
Názov tovaru alebo služby: Časopisy - Zákony "Poradca 2015"
Suma: 24,90 € s DPH
Dátum: 31. 07. 2014
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 35/2014
Dodávateľ: Anton Badáň - TOBA, Ľudová 10, 040 11 Košice
Názov tovaru alebo služby: Revízia bleskozvodu
Suma: 300,00 €, dodávateľ nie je platcom DPH
Dátum: 27. 08. 2014
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 36/2014
Dodávateľ: Anton Badáň - TOBA, Ľudová 10, 040 11 Košice
Názov tovaru alebo služby: Revízia elektrozariadení
Suma: 800,00 €, dodávateľ nie je platcom DPH
Dátum: 27. 08. 2014
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 37/2014
Dodávateľ: ASANARATES, s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Deratizácia, dezinsekcia
Suma: 60,00 € s DPH
Dátum: 27. 08. 2014
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 38/2014
Dodávateľ: V O S P, spol. s r. o., Levočská 24, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 84,02 € s DPH
Dátum: 02. 09. 2014
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 39/2014
Dodávateľ: BADOCO, s. r. o., Rumunská 11, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 179,58 € s DPH
Dátum: 02. 09. 2014
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 40/2014
Dodávateľ: ASC Applied Software Consultants, s. r. o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: ASC Agenda - upgrade
Suma: 129,00 € s DPH
Dátum: 04. 09. 2014
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 41/2014
Dodávateľ: Tomimax, s. r. o., Mierová 26, 040 15 Košice - Šaca
Názov tovaru alebo služby: Oprava prípojky a ventilu TÚV
Suma: 540,00 € s DPH
Dátum: 04. 09. 2014
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 42/2014
Dodávateľ: Ján Ulanovský - ULCO, Jesenná 6, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Oprava akumulátora
Suma: 30,00
Dátum: 19. 09. 2014
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 43/2014
Dodávateľ: FOCUS-computer, s. r. o., Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Kabeláž, VGA rozbočovač
Suma: 12,84 € s DPH
Dátum: 19. 03. 2014
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 44/2014
Dodávateľ: V O S P, spol. s r. o., Levočská 24, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 58,86 € s DPH
Dátum: 07. 10. 2014
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 45/2014
Dodávateľ: Vzdelávacie a regeneračné centrum Kežmarské žľaby, Kežmarské žľaby 12, 059 60 Vysoké Tatry
Názov tovaru alebo služby: Metodický deň spojený s regeneráciou zamestnancov (sociálny fond)
Suma: 978,60 € s DPH
Dátum: 08. 10. 2014
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 46/2014
Dodávateľ: ASANARATES, s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Deratizácia
Suma: 24,00 € s DPH
Dátum: 13. 10. 2014
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 47/2014
Dodávateľ: PRESTO CO, s. r. o, Jahodná 4, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Školské potreby - dotácia
Suma: 1 278,20 € s DPH
Dátum: 14. 10. 2014
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Podľa žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
Číslo objednávky: 48/2014
Dodávateľ: WESTech, s. r. o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Školenie - iPad
Suma: 49,99 € s DPH
Dátum: 21. 10. 2014
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 49/2014
Dodávateľ: Dr. M. Šamova - MAŠA, Važecká 2, 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: Farby, štetce
Suma: 155,81 € s DPH
Dátum: 03. 11. 2014
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 50/2014
Dodávateľ: KRUPA KAJO, s. r. o., M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín
Názov tovaru alebo služby: 7-poschodový rebrík
Suma: 41,37 € s DPH
Dátum: 27. 11. 2014
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 51/2014
Dodávateľ: Tomimax, s. r. o., Mierová 26, 040 15 Košice - Šaca
Názov tovaru alebo služby: Oprava radiátora
Suma: 112,80 € s DPH
Dátum: 03. 12. 2014
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 52/2014
Dodávateľ: Regionálne vzdelávacie centrum Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Školenie
Suma: 18,00 € s DPH
Dátum: 04. 12. 2014
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 53/2014
Dodávateľ: Národný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, 820 09 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Školenie
Suma: 20,00 € s DPH
Dátum: 05. 12. 2014
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 54/2014
Dodávateľ: Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Názov tovaru alebo služby: Časopisy
Suma: 23,50 € s DPH
Dátum: 05. 12. 2014
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 55/2014
Dodávateľ: FOCUS-computer, s. r. o., Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: RAM pamäte, router, cartridge, rôzne káble
Suma: 242,80 € s DPH
Dátum: 05. 12. 2014
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 56/2014
Dodávateľ: FOCUS-computer, s. r. o., Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Redukcie, drobný materiál
Suma: 51,10 € s DPH
Dátum: 12. 12. 2014
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 57/2014
Dodávateľ: Tomimax, s. r. o., Mierová 26, 040 15 Košice - Šaca
Názov tovaru alebo služby: Oprava havárie - potrubie
Suma: 93,60 € s DPH
Dátum: 12. 12. 2014
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 58/2014
Dodávateľ: MERKURY MARKET SLOVAKIA, s. r. o., Duklianska 11, 080 01 /rešov
Názov tovaru alebo služby: Plávajúca podlaha, materiál
Suma: 202,13 € s DPH
Dátum: 16. 12. 2014
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 59/2014
Dodávateľ: V O S P, spol. s r. o., Levočská 24, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 97,25 € s DPH
Dátum: 17. 12. 2014
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 60/2014
Dodávateľ: Mobelix SK, s. r. o., Rožňavská 32, 821 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Regál, odpadkové koše
Suma: 198,80 € s DPH
Dátum: 22. 12. 2014
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 61/2014
Dodávateľ: HORNBACH Baumarkt SK, spol. s r. o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Brúska, akuskrutkovač, rýle a iný materiál
Suma: 327,80 € s DPH
Dátum: 22. 12. 2014
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 62/2014
Dodávateľ: MK hlas, s. r. o., Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov
Názov tovaru alebo služby: Reproduktory - školský rozhlas
Suma: 409,70 € s DPH
Dátum: 22. 12. 2014
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 63/2014
Dodávateľ: ALVEX, spol. s r. o., divízia GASTRO, Štefánikova 35, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Názov tovaru alebo služby: Várnice: 2 l - 2 ks, 10 l - 3 ks
Suma: 983,34 € s DPH
Dátum: 22. 12. 2014
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 64/2014
Dodávateľ: NAY, a. s. Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, pobočka Pri prachárni 6, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Šijacie stroje, Xbox hry, kabeláž, PC monitor
Suma: 482,12 € s DPH
Dátum: 22. 12. 2014
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 65/2014
Dodávateľ: KOMENSKY, s. r. o., Park mládeže 1, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Virtuálna knižnica
Suma: 119,52 € s DPH
Dátum: 23. 12. 2014
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 66/2014
Dodávateľ: SOFT-GL, s. r. o., Rampová 4, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Prevádzkový poriadok - software
Suma: 90,00 € s DPH
Dátum: 23. 12. 2014
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy