Kontakty ZŠ

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím
Rovníková 11
040 12 Košice

e-mail:
zsrovnikova@gmail.com

0911 373 221
Mgr. Eva Urbanová
poverená riaditeľka školy

0908 994 138
Mgr. Zuzana Špaková
personalistika a mzdy

0911 290 112
Ing. Lucia Martinčková
hospodárka školy 

Internetová stránka:
www.szsrovnikova.sk