Záložka do knihy spája školy

Česko-slovenský projekt „Záložka do knihy spája školy“ organizuje Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave v spolupráci s Národným pedagogickým múzeom a Knižnicou J. A. Komenského v Prahe pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. Jeho hlavným cieľom je podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrábajú, a následne si ich medzi sebou vymieňajú.   Každým rokom je vyhlásená nová téma. Projekt nie je časovo náročný, deti si ho obľúbili. Žiaci vytvoria záložky do kníh, ľubovoľnou technikou na nich stvárnia vyhlásenú tému a vymenia si ich s partnerskou školou. Školy navzájom nadväzujú kontakty, poznávajú život žiakov v iných školách, mestách na Slovensku alebo v Českej republike.

Mgr. Magdaléna Koniarová