Faktúry 2015

Číslo faktúry: 6769540159
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 25,38 € s DPH
Dátum: 21. 01. 2015
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 20148051
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - žiaci
Suma: 679,50 €
Dátum: 21. 01. 2015
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 20148047
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zamestnanci
Suma: 246,38
Dátum: 21. 01. 2015
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 1400075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Náklad za dodávku tepla a TÚV 12/2014
Suma: 1 748,41 € s DPH
Dátum: 21. 01. 2015
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 2901
Dodávateľ: Regionálne vzdelávacie centrum Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Školenie
Suma: 18,00 € s DPH
Dátum: 22. 01. 2015
Podľa objednávky č.: 1/2015
Číslo faktúry: 1501
Dodávateľ: Regionálne vzdelávacie centrum Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Školenie
Suma: 18,00 € s DPH
Dátum: 22. 01. 2015
Podľa objednávky č.: 2/2015
Číslo faktúry: 413172201
Dodávateľ: JurisDat - M. Medlen, Redakcia Škola - MEL, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2
Názov tovaru alebo služby: Predplatné časopisu Škola 2015
Suma: 23,00 € s DPH
Dátum: 27. 01. 2015
Podľa objednávky č.: 3/2015
Číslo faktúry: 7500346594
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 12,72 € s DPH
Dátum: 27. 01. 2015
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 20150039
Dodávateľ: Natália Ulanovská - TROLKA, Baltická 16, 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: Repas tonerov
Suma: 60,00 € s DPH
Dátum: 27. 01. 2015
Podľa objednávky č.: 05/2015
Číslo faktúry: 5041404837
Dodávateľ: PORADCA, s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
Názov tovaru alebo služby: Časopisy - Zákony
Suma: 48,86 € s DPH
Dátum: 29. 01. 2015
Podľa objednávky č.: 6/2015
Číslo faktúry: 2220023388
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny - 01/2014 - 12/2014 (vyúčtovanie)
Suma: 1 441,28 € s DPH
Dátum: 29. 01. 2015
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 301510161
Dodávateľ: BADOCO, s. r. o., Rumunská 11, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 127,49 € s DPH
Dátum: 06. 02. 2015
Podľa objednávky č.: 07/2015
Číslo faktúry: 20158002
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - žiaci
Suma: 770,40 €
Dátum: 09. 02. 2015
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 20158001
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zamestnanci
Suma: 287,02
Dátum: 09. 02. 2015
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 2220073388
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny - 1. Q. 2015
Suma: 762,00 € s DPH
Dátum: 13. 02. 2015
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 1500075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Náklad za dodávku tepla a TÚV 01/2015
Suma: 2 354,26 € s DPH
Dátum: 19. 02. 2015
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 201500096
Dodávateľ: Natália Ulanovská - TROLKA, Baltická 16, 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: Repas tonerov
Suma: 139,14 € s DPH
Dátum: 19. 02. 2015
Podľa objednávky č.: 08/2015
Číslo faktúry: 150206
Dodávateľ: PcProfi, s. r. o., Fintická 14050/119, 080 06 Prešov
Názov tovaru alebo služby: ALF - licencia premium
Suma: 120,00 € s DPH
Dátum: 02. 03. 2015
Podľa objednávky č.: 09/2015
Číslo faktúry: 219530548
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice
Názov tovaru alebo služby: Vodné, stočné - 1. Q. 2015
Suma: 613,08 € s DPH
Dátum: 06. 03. 2015
Číslo faktúry: 221500099
Dodávateľ: DATALAN, a. s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Prenájom zariadení - projekt
Suma: 13,20 € s DPH
Dátum: 09. 03. 2015
Podľa objednávky č.: 10/2015
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 7501317019
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 12,94 € s DPH
Dátum: 09. 03. 2015
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 201500146
Dodávateľ: Natália Ulanovská - TROLKA, Baltická 16, 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: Repas tonerov
Suma: 96,44 € s DPH
Dátum: 09. 03. 2015
Podľa objednávky č.: 11/2015
Číslo faktúry: 1501126800
Dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
Názov tovaru alebo služby: Časopisy
Suma: 19,98 € s DPH
Dátum: 09. 03. 2015
Podľa objednávky č.: 12/2015
Číslo faktúry: 20150003
Dodávateľ: Viktor Palutka - IT Hero, Helsinská 2632/2, 040 13 Košice
Názov tovaru alebo služby: Držiak na projektor a montáž interaktívnej tabule
Suma: 122,00 €
Dátum: 10. 03. 2015
Podľa objednávky č.: 13/2015
Číslo faktúry: 150102
Dodávateľ: WD servis, s. r. o., Textilná 1835/4, 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: Servis služ. vozidla
Suma: 763,00 € s DPH
Dátum: 09. 03. 2015
Podľa objednávky č.: 14/2015
Číslo faktúry: 3771468710
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 29,53 € s DPH
Dátum: 17. 03. 2015
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 1500075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Náklad za dodávku tepla a TÚV 02/2015
Suma: 2 246,86 € s DPH
Dátum: 23. 03. 2015
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 1400075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Náklad za dodávku tepla a TÚV 2014 - preplatok
Suma: - 82,50 € s DPH
Dátum: 24. 03. 2015
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 11543869
Dodávateľ: Websupport, s. r. o., Staré grunty 12, 841 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Webhosting, doména .sk (www.szsrovnikova.sk)
Suma: 17,54 € s DPH
Dátum: 24. 03. 2015
Podľa objednávky č.: 15/2015
Číslo faktúry: 8770494254
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 25,62 € s DPH
Dátum: 26. 03. 2015
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 7502282004
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 13,22 € s DPH
Dátum: 27. 03. 2015
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 20158007
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - žiaci
Suma: 632,70 €
Dátum: 31. 03. 2015
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 20158006
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zamestnanci
Suma: 222,25
Dátum: 31. 03. 2015
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 150100294
Dodávateľ: FOCUS-computer, s. r. o., Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: USB kľúče
Suma: 138,00 € s DPH
Dátum: 06. 03. 2015
Podľa objednávky č.: 16/2015
Číslo faktúry: 510166
Dodávateľ: PRESTO CO, s. r. o., Jahodná 4, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Školské potreby - dotácia
Suma: 1 328,00 € s DPH
Dátum: 26. 03. 2015
Podľa žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
Číslo faktúry: 2150760
Dodávateľ: V O S P, spol. s r. o., Levočská 24, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 73,04 € s DPH
Dátum: 08. 04. 2015
Podľa objednávky č.: 18/2015
Číslo faktúry: 20150202
Dodávateľ: ASANARATES, s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Deratizácia
Suma: 24,00 € s DPH
Dátum: 08. 04. 2015
Podľa objednávky č.: 19/2015
Číslo faktúry: 15050165
Dodávateľ: LIVONEC, s. r. o., Hraničná 13, Poprad
Názov tovaru alebo služby: Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 1. štvrťrok 2015
Suma: 83,65 s DPH
Dátum: 13. 04. 2015
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 6772423720
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 25,20 € s DPH
Dátum: 13. 04. 2015
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 20158012
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - žiaci
Suma: 1 114,20 €
Dátum: 13. 04. 2015
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 20158011
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zamestnanci
Suma: 347,98
Dátum: 13. 04. 2015
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 1500010
Dodávateľ: Tomimax, s. r. o., Mierová 26, 040 15 Košice - Šaca
Názov tovaru alebo služby: Oprava odpadovej stúpačky
Suma: 132,00 € s DPH
Dátum: 17. 04. 2015
Podľa objednávky č.: 20/2015
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 1500075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Náklad za dodávku tepla a TÚV 03/2015
Suma: 2 147,93 € s DPH
Dátum: 21. 04. 2015
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 150242
Dodávateľ: LAVERNA SLOVAKIA, s. r. o., Baltická 12, 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: Pracovné odevy
Suma: 43,12 € s DPH
Dátum: 21. 04. 2015
Podľa objednávky č.: 21/2015
Číslo faktúry: 7503246734
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 12,78 € s DPH
Dátum: 27. 04. 2015
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 11559632
Dodávateľ: Websupport, s. r. o., Staré grunty 12, 841 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Webhosting
Suma: 2,78 € s DPH
Dátum: 27. 04. 2015
Podľa objednávky č.: 22/2015
Číslo faktúry: 301510537
Dodávateľ: BADOCO, s. r. o., Rumunská 11, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 276,28 € s DPH
Dátum: 04. 05. 2015
Podľa objednávky č.: 23/2015
Číslo faktúry: 20150063
Dodávateľ: Reštaurácia Cassovia - HS Servis, s. r. o., Trieda SNP 339/88, 040 11 Košice
Názov tovaru alebo služby: Občerstvenie - deň učiteľov
Suma: 359,38 € s DPH
Dátum: 14. 05. 2015
Podľa objednávky č.: 17/2015
Číslo faktúry: 032015
Dodávateľ: Anton Badáň - TOBA, Ľudová 10, 040 11 Košice
Názov tovaru alebo služby: Montáž elektroinštalačného rozvodu
Suma: 270,00 €, dodávateľ nie je platcom DPH
Dátum: 15. 05. 2015
Podľa objednávky č. 24/2015
Číslo faktúry: 22220023388
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny - 2. Q. 2015
Suma: 762,00 € s DPH
Dátum: 15. 05. 2015
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 4773384901
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 24,20 € s DPH
Dátum: 15. 05. 2015
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 84100996
Dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
Názov tovaru alebo služby: Poradca 2016 - predplatné
Suma: 24,90 € s DPH
Dátum: 15. 05. 2015
Podľa objednávky č.: 25/2015
Číslo faktúry: 20158017
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - žiaci
Suma: 748,80 €
Dátum: 15. 05. 2015
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 20158016
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zamestnanci
Suma: 306,07
Dátum: 15. 05. 2015
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 1500075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Náklad za dodávku tepla a TÚV 04/2015
Suma: 1 542,01 € s DPH
Dátum: 25. 05. 2015
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF
Číslo faktúry: 301510672
Dodávateľ: BADOCO, s. r. o., Rumunská 11, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 61,09 € s DPH
Dátum: 25. 05. 2015
Podľa objednávky č.: 26/2015
Číslo faktúry: 11577054
Dodávateľ: Websupport, s. r. o., Staré grunty 12, 841 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Webhosting
Suma: 2,78 € s DPH
Dátum: 25. 05. 2015
Podľa objednávky č.: 27/2015
Číslo faktúry: 2151225
Dodávateľ: V O S P, spol. s r. o., Levočská 24, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 72,70 € s DPH
Dátum: 25. 05. 2015
Podľa objednávky č.: 28/2015
Číslo faktúry: 7504215768
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 12,72 € s DPH
Dátum: 25. 05. 2015
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 84100996
Dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
Názov tovaru alebo služby: Poradca 2016 - predplatné
Suma: 24,90 € s DPH
Dátum: 27. 05. 2015
Podľa objednávky č.: 25/2015
Číslo faktúry: 303825464
Dodávateľ: IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice
Názov tovaru alebo služby: WinPAM, WinIBEU 2015-2016
Suma: 155,35 € s DPH
Dátum: 28. 05. 2015
Podľa objednávky č.: 29/2015
Číslo faktúry: 2119953213
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice
Názov tovaru alebo služby: Vodné, stočné
Suma: 859,55 € s DPH
Dátum: 01. 06. 2015
Číslo faktúry: 20158021
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - žiaci
Suma: 777,60 €
Dátum: 03. 06. 2015
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 20158021
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zamestnanci
Suma: 298,45 
Dátum: 03. 06. 2015
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 11584621
Dodávateľ: Websupport, s. r. o., Staré grunty 12, 841 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Webhosting, doména .sk (www.szsrovnikova.sk)
Suma: 43,76 € s DPH
Dátum: 05. 06. 2015
Podľa objednávky č.: 30/2015
Číslo faktúry: 500150628
Dodávateľ: Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Názov tovaru alebo služby: Časopisy
Suma: 9,00  € s DPH
Dátum: 05. 06. 2015
Podľa objednávky č.: 31/2015
Číslo faktúry: 2774337447
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 24,46 € s DPH
Dátum: 10. 06. 2015
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 1500075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Náklad za dodávku tepla a TÚV 05/2015
Suma: 1 081,06 € s DPH
Dátum: 15. 06. 2015
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF
Číslo faktúry: 7505185558
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 13,36 € s DPH
Dátum: 25. 06. 2015
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 501500415
Dodávateľ: Natália Ulanovská - TROLKA, Baltická 16, 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: Repas tonerov
Suma: 79,91 € s DPH
Dátum: 25. 06. 2015
Podľa objednávky č.: 41/2015
Číslo faktúry: 17167078
Dodávateľ: Dr. M. Šamova - MAŠA, Važecká 2, 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: Materiál na opravy - farby, štetce
Suma: 601,40 € s DPH
Dátum: 25. 06. 2015
Podľa objednávky č.: 33/2015
Číslo faktúry: 35998407
Dodávateľ: Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Vysoká 18, 811 06 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Registrácia - Zelená škola 2015/2016
Suma: 62,20 € s DPH
Dátum: 29. 06. 2015
Podľa objednávky č.: 33/2015
Číslo faktúry: 31730671
Dodávateľ: LIVONEC, s. r. o., Hraničná 13, Poprad
Názov tovaru alebo služby: Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 2. štvrťrok 2015
Suma: 83,65 s DPH
Dátum: 06. 07. 2015
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 20158027
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - žiaci
Suma: 779,40 €
Dátum: 06. 07. 2015
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 20158026
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zamestnanci
Suma: 414,02 
Dátum: 06. 07. 2015
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 91131259
Dodávateľ: HORNBACH Baumarkt SK, spol. s r. o., Galvaniho 9, 821 04 Bratisalva
Názov tovaru alebo služby: Materiál na údržbu
Suma: 198,53 € s DPH
Dátum: 10. 07. 2015
Podľa objednávky č.: 38/2015
Číslo faktúry: 150100943
Dodávateľ: FOCUS-computer, s. r. o., Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Príslušenstvo k PC, iný spotrebný materiál
Suma: 134,20 € s DPH
Dátum: 10. 07. 2015
Podľa objednávky č.: 34/2015
Číslo faktúry: 1775287360
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 24,00 € s DPH
Dátum: 10. 07. 2015
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 301510958
Dodávateľ: BADOCO, s. r. o., Rumunská 11, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 110,86 € s DPH
Dátum: 17. 07. 2015
Podľa objednávky č.: 35/2015
Číslo faktúry: 1500075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Náklad za dodávku tepla a TÚV 06/2015
Suma: 1 001,76 € s DPH
Dátum: 30. 07. 2015
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF
Číslo faktúry: 1152206006
Dodávateľ: ŠEVT, a. s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica
Názov tovaru alebo služby: Tlačivá
Suma: 117,13 € s DPH
Dátum: 30. 07. 2015
Podľa objednávky č.: 36/2015
Číslo faktúry: 20151301
Dodávateľ: ASANARATES, s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Dezinsekcia
Suma: 144,00 € s DPH
Dátum: 30. 07. 2015
Podľa objednávky č.: 19/2015
Číslo faktúry: 4206161085
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 13,79 € s DPH
Dátum: 30. 07. 2015
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 1500023
Dodávateľ: Tomimax, s. r. o., Mierová 26, 040 15 Košice - Šaca
Názov tovaru alebo služby: Rekonštrukcia šatní
Suma: 5 995,00 € s DPH
Dátum: 03. 08. 2015
Podľa objednávky č.: 39/2015
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 2220073388
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny
Suma: 762,00 € s DPH
Dátum: 06. 08. 2015
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 1500024
Dodávateľ: Tomimax, s. r. o., Mierová 26, 040 15 Košice - Šaca
Názov tovaru alebo služby: Penetrácia a maľovanie šatní
Suma: 498,00 € s DPH
Dátum: 07. 08. 2015
Podľa objednávky č.: 40/2015
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 1500075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Náklad za dodávku tepla a TÚV 07/2015
Suma: 946,01 € s DPH
Dátum: 28. 08. 2015
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF
Číslo faktúry: 7507131554
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 12,72 € s DPH
Dátum: 02. 09. 2015
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 2120277992
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice
Názov tovaru alebo služby: Vodné, stočné
Suma: 854,16 € s DPH
Dátum: 02. 09. 2015
Číslo faktúry: 3777191562
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 24,00 € s DPH
Dátum: 09. 09. 2015
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 2151126482
Dodávateľ: Slovenský ochranný zväz autorských pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Autorská licencia na verejné použitie hudobných diel podľa platného sadzobníka SOZA
Suma: 48,00 s DPH
Dátum: 09. 09. 2015
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 1500075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Náklad za dodávku tepla a TÚV 08/2015
Suma: 931,96 € s DPH
Dátum: 16. 09. 2015
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF
Číslo faktúry: 150644
Dodávateľ: LAVERNA SLOVAKIA, s. r. o., Baltická 12, 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: Pracovné odevy
Suma: 102,12 € s DPH
Dátum: 18. 09. 2015
Podľa objednávky č.: 42/2015
Číslo faktúry: 7508104759
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 12,82 € s DPH
Dátum: 29. 09. 2015
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 9150002645
Dodávateľ: ASC Applied Software Consultants, s. r. o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: ASC Agenda - upgrade
Suma: 129,00 € s DPH
Dátum: 29. 09. 2014
Podľa objednávky č.: 43/2015
Číslo faktúry: 15520
Dodávateľ: Indícia, n. o., Karloveská 6C, 841 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Konferencia Roadshow - moderný učiteľ
Suma: 18,00 €
Dátum: 15. 10. 2014
Podľa objednávky č.: 44/2015
Číslo faktúry: 20158035
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - žiaci
Suma: 1 124,10 €
Dátum: 01. 10. 2015
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF
Číslo faktúry: 20158034
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zamestnanci
Suma: 443,52 
Dátum: 01. 10. 2015
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF
Číslo faktúry: 15051014
Dodávateľ: LIVONEC, s. r. o., Hraničná 13, Poprad
Názov tovaru alebo služby: Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 3. štvrťrok 2015
Suma: 83,65 s DPH
Dátum: 13. 10. 2015
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 6778140605
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 24,00 € s DPH
Dátum: 13. 10. 2015
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 1500075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Náklad za dodávku tepla a TÚV 09/2015
Suma: 931,96 € s DPH
Dátum: 22. 10. 2015
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF
Číslo faktúry: 2152574
Dodávateľ: V O S P, spol. s r. o., Budovateľská 48, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Toaletný papier
Suma: 48,34 € s DPH
Dátum: 22. 10. 2015
Podľa objednávky č.: 46/2015
Číslo faktúry: 7509065026
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 13,37 € s DPH
Dátum: 02. 11. 2015
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 1510001406
Dodávateľ: SOFT-GL, s. r. o., Rampová 4, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Školenie
Suma: 20,00 € s DPH
Dátum: 02. 11. 2015
Podľa objednávky č.: 48/2015
Číslo faktúry: 20158040
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - žiaci
Suma: 788,40 €
Dátum: 05. 11. 2015
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF
Číslo faktúry: 20158039
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zamestnanci
Suma: 454,08 
Dátum: 05. 11. 2015
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF
Číslo faktúry: 542015
Dodávateľ: VS-VOP, PhDr. Vladimír Straka, Ostravská 24, 040 11 Košice
Názov tovaru alebo služby: Školenie - Tréning na zvládnutie agresívnych žiakov (pedagogický deň - soc. fond)
Suma: 350,00 € s DPH
Dátum: 03. 11. 2015
Podľa objednávky č.: 46/2015
Číslo faktúry: 1779123138
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 24,00 € s DPH
Dátum: 10. 11. 2015
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 2220023388
Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Názov tovaru alebo služby: Odber elektriny - 3. Q. 2015
Suma: 762,00 € s DPH
Dátum: 13. 11. 2015
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 20150179
Dodávateľ: Ing. Ivan Leško - GAROMA, Sofijská 8, 040 13 Košice
Názov tovaru alebo služby: Kalibrácia teplomerov, teplomer do chladničky
Suma: 30,20 € s DPH
Dátum: 13. 11. 2015
Podľa objednávky č.: 50/2015
Číslo faktúry: 510833
Dodávateľ: PRESTO CO, s. r. o., Jahodná 4, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Školské potreby - dotácia
Suma: 630,80 € s DPH
Dátum: 12. 11. 2015
Podľa žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
Číslo faktúry: 20152340
Dodávateľ: ASANARATES, s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Deratizácia
Suma: 24,00 € s DPH
Dátum: 20. 11. 2015
Podľa objednávky č.: 45/2015
Číslo faktúry: 1500075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Náklad za dodávku tepla a TÚV 10/2015
Suma: 1 693,82 € s DPH
Dátum: 20. 11. 2015
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF
Číslo faktúry: 7510026515
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby mobilnej siete
Suma: 13,01 € s DPH
Dátum: 25. 11. 2015
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 15505
Dodávateľ: Vzdelávacie a regeneračné centrum Kežmarské žľaby 12, 059 60 Vysoké Tatry
Názov tovaru alebo služby: Regenerácia zamestnancov (sociálny fond)
Suma: 993,80 € s DPH
Dátum: 06. 11. 2015
Podľa objednávky č.: 55/2015
Číslo faktúry: 15457
Dodávateľ: Jozef Špigel - VÁHASPOL, Maybaumova 7959, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Ciachovanie a servis mechanických váh
Suma: 110,40 € s DPH
Dátum: 08. 12. 2015
Podľa objednávky č.: 49/2015
Číslo faktúry: 84076208
Dodávateľ: PORADCA, s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
Názov tovaru alebo služby: Poradca 2015
Suma: 24,90 € s DPH
Dátum: 14. 12. 2015
Podľa objednávky č.: 53/2015
Číslo faktúry: 1504738200
Dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
Názov tovaru alebo služby: Finančný spravodajca 2016
Suma: 55,76 € s DPH
Dátum: 17. 12. 2015
Podľa objednávky č.: 54/2015
Číslo faktúry: 15050096
Dodávateľ: LIVONEC, s. r. o., Hraničná 13, Poprad
Názov tovaru alebo služby: Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 4. štvrťrok 2015
Suma: 55,76 s DPH
Dátum: 17. 12. 2015
Podľa zmluvy: PDF
Číslo faktúry: 052015
Dodávateľ: Anton Badáň - TOBA, Ľudová 10, 040 11 Košice
Názov tovaru alebo služby: Revízia elektrospotrebičov a vizuálna prehliadka
Suma: 200,00 €, dodávateľ nie je platcom DPH
Dátum: 17. 12. 2015
Podľa objednávky č. 52/2015
Číslo faktúry: 6778140605
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Faktúra za služby pevnej siete
Suma: 24,00 € s DPH
Dátum: 13. 10. 2015
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF, zmena: PDF, dodatok č. 2: PDF
Číslo faktúry: 70966655
Dodávateľ: Komensky, s. r. o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Virtuálna knižnica
Suma: 119,52 € s DPH
Dátum: 28. 12. 2015
Podľa objednávky č. 56/2015
Číslo faktúry: 1500075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Náklad za dodávku tepla a TÚV 11/2015
Suma: 1 999,28 € s DPH
Dátum: 28. 12. 2015
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF
Číslo faktúry: 11209205
Dodávateľ: Indícia, n. o., Karloveská 6C, 841 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Školenie - Comenia Script
Suma: 60,00 €
Dátum: 28. 12. 2014
Podľa objednávky č.: 57/2015
Číslo faktúry: 20158044
Dodávateľ: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady - zamestnanci
Suma: 415,80 
Dátum: 28. 12. 2015
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1: PDF
Číslo faktúry: 219530548
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice
Názov tovaru alebo služby: Vodné, stočné - 4. Q. 2015
Suma: 938,34 € s DPH
Dátum: 28. 12. 2015
Číslo faktúry: 150101919
Dodávateľ: FOCUS-computer, s. r. o., Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M125nw - 2 ks, DDRAM2 2 GB - 9 ks
Suma: 525,00 € s DPH
Dátum: 31. 12. 2015
Podľa objednávky č.: 58/2015
Číslo faktúry: 150101913
Dodávateľ: FOCUS-computer, s. r. o., Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M125nw, fotoaparát NikonCoolpix, spotrebný materiál
Suma: 507,35 € s DPH
Dátum: 31. 12. 2015
Podľa objednávky č.: 58/2015
Číslo faktúry: 91143252
Dodávateľ: HORNBACH Baumarkt SK, spol. s r. o., Galvaniho 9, 821 04 Bratisalva
Názov tovaru alebo služby: Motyky, kovové konzoly
Suma: 116,25 € s DPH
Dátum: 31. 12. 2015
Podľa objednávky č.: 59/2015
Číslo faktúry: 1110512801
Dodávateľ: Mobelix SK, s. r. o., Rožňavská 32, 821 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Riad a príbory do jedálne
Suma: 253,76 € s DPH
Dátum: 31. 12. 2015
Podľa objednávky č.: 60/2015
Číslo faktúry: 1500075001
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o, Komenského 7, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Náklad za dodávku tepla a TÚV 12/2015
Suma: 762,54 € s DPH
Dátum: 31. 12. 2015
Podľa zmluvy: PDF, dodatok č. 1/2014: PDF, dodatok č. 2/2014: PDF, dodatok č. 1/2015: PDF