Objednávky 2012

Číslo objednávky: 
Dodávateľ: PosAm, spol. s r. o., Odborárska 21, 813 02 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Inštalácia obrazu v mieste klienta
Suma: 298,74 € s DPH
Dátum: 21. 12. 2011
Objednávku vyhotovila: Mgr. Jana Valenčáková, riaditeľka školy
Číslo objednávky: 1/2012
Dodávateľ: Peter Mrázek, Nádražní 527, 281 44 Zásmuky, Česká republika
Názov tovaru alebo služby: Bioenzymatické prípravky do odpadov
Suma: 247,00 € s DPH
Dátum: 01. 01. 2012
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 2/2012
Dodávateľ: Daniel Lipták, Námestie kozmonautov 11, 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: Výmena ventilov k vykurovacím telesám
Suma: 444,30 €, dodávateľ nie je platcom DPH
Dátum: 12. 01. 2012
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 3/2012
Dodávateľ: DOR-Plast, Ladislav Baran, Teslová ul., 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: Servis plastových dverí a výmena pántov
Suma: 80,64 € s DPH
Dátum: 08. 03. 2012
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 4/2012
Dodávateľ: ASANARATES, s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Deratizácia
Suma: 24,00 € s DPH
Dátum: 21. 02. 2012
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 5/2012
Dodávateľ: OLHA TRADE, s. r. o., Krivá 23, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 209,15 € s DPH
Dátum: 24. 01. 2012
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 6/2012
Dodávateľ: Železničné zdravotníctvo Košice, s. r. o., Masarykova 9, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Mimoriadna zdravotná prehliadka
Suma: 10,95 € s DPH
Dátum: 02. 02. 2012
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 7/2012
Dodávateľ: ŠEVT, a. s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica
Názov tovaru aleboslužby: Tlačivá, poštovné
Suma: 32,95 € s DPH
Dátum: 27. 01. 2012
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 8/2012
Dodávateľ: HS Servis, s. r. o., Tr. SNP 88, 040 11 Košice
Názov tovaru alebo služby: Večera - SF
Suma: 200,00 € s DPH
Dátum: 22. 03. 2012
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 9/2012
Dodávateľ: OLHA TRADE, s. r. o., Krivá 23, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 126,42,21 € s DPH
Dátum: 13. 04. 2012
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 10/2012
Dodávateľ: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., Odborné nakladateľstvo, Trnavská 84, 821 02 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Personalistika v práci riaditeľa školy - ZD
Suma: 69,05 € s DPH
Dátum: 01. 03. 2012
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 11/2012
Dodávateľ: Igor Bodnár, Skároš 315, 040 11
Názov tovaru alebo služby: Búracie práce a odvoz sutiny
Suma: 4 000,00 €, dodávateľ nie je platcom DPH
Dátum: 02. 07. 2012
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 12/2012
Dodávateľ: ASANARATES, s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Dezinsekcia
Suma: 84,00 € s DPH
Dátum: 02. 07. 2012
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 13/2012
Dodávateľ: TOBA - Anton Badáň, Ľudová 10, 040 11 Košice
Názov tovaru alebo služby: Revízia elektrospotrebičov
Suma: 118,00 €, dodávateľ nie je platcom DPH
Dátum: 04. 07. 2012
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 14/2012
Dodávateľ: Slovenský Červený kríž, ÚzS Košice - mesto, Komenského 19, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Kurz pre získanie odbornej spôsobilosti pre prácu v spoloč. školskom stravovaní
Suma: 35,00 €, dodávateľ nie je platcom DPH
Dátum: 13. 07. 2012
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 15/2012
Dodávateľ: V O S P, spol. s r. o., Levočská 24, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 272,46 € s DPH
Dátum: 13. 07. 2012
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 16/2012
Dodávateľ: NAY Košice, Trolejbusová 6, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Práčka Beko
Suma: 179,10 € s DPH
Dátum: 09. 08. 2012
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 17/2012
Dodávateľ: Dr. M. Šamova - MAŠA, Važecká 2, 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: Dispam čierny
Suma: 5,77 € s DPH
Dátum: 07. 08. 2012
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 18/2012
Dodávateľ: Pavljuk Štefan Praktik Market, Urbanková 30, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Materiál na údržbu
Suma: 215,03 € s DPH
Dátum: 07. 08. 2012
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 19/2012
Dodávateľ: ŠEVT, a. s., Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica
Názov tovaru alebo služby: Revízia elektrospotrebičov
Suma: 169,43 € s DPH
Dátum: 04. 07. 2012
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 20/2012
Dodávateľ: S.E.M.I., s. r. o., Čingovská 8, 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: Guláš - SF
Suma: 68,18 € s DPH
Dátum: 02. 07. 2012
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 21/2012
Dodávateľ: Livonec, s. r. o., Hraničná 13, Poprad
Názov tovaru alebo služby: Kontrola hasiacich prístrojov
Suma: 66,60 € s DPH
Dátum: 31. 08. 2012
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 22/2012
Dodávateľ: V O S P, spol. s r. o., Levočská 24, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 200,14 € s DPH
Dátum: 23. 10. 2012
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 23/2012
Dodávateľ: ASANARATES, s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Deratizácia
Suma: 24,00 € s DPH
Dátum: 08. 11. 2012
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 24/2012
Dodávateľ: MERKURY MARKET SLOVAKIA, s. r. o., Duklianska 11, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Svietidlá
Suma: 188,65 € s DPH
Dátum: 10. 12. 2012
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 25/2012
Dodávateľ: HORNBACH Baumarkt SK, spol. s r. o., Galvaniho 821 04 Bratislva
Názov tovaru alebo služby: Svietidlá a materiál
Suma: 220,12 € s DPH
Dátum: 10. 12. 2012
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 26/2012
Dodávateľ: KORATEX, a. s., Krajinská 30, 821 06 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Dvere
Suma: 900,60 € s DPH
Dátum: 17. 12. 2012
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 28/2012
Dodávateľ: DATART INTERNATIONAL, a. s., Pernerova 35, 18600 Praha 8, ČR
Názov tovaru alebo služby: Notebook Eeasy Note TE11HC-B8304G50 Mnks - 2x, Wireless myš - 2x
Suma: 777,98 € s DPH
Dátum: 05. 12. 2012
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 29/2012
Dodávateľ: Pavljuk Štefan Praktik Market, Urbanková 30, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Vešiaky
Suma: 79,30 € s DPH
Dátum: 11. 12. 2012
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 30/2012
Dodávateľ: Krosit, s. r. o., Potácelova 44, 36300 Brno, ČR
Názov tovaru alebo služby: Nábytok - zborovňa
Suma: 788,57 €
Dátum: 14. 12. 2012
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 31/2012
Dodávateľ: PhDr. Marta Samova - MASA, Važecká 2, 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: Maliarske farby
Suma: 1 046,79 € s DPH
Dátum: 10. 12. 2012
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 32/2012
Dodávateľ: FOCUS-computer, s. r. o., Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: PC, router, externý harddisk, USB
Suma: 537,00 € s DPH
Dátum: 14. 12. 2012
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 33/2012
Dodávateľ: DATART INTERNATIONAL, a. s., Pernerova 35, 18600 Praha 8, ČR
Názov tovaru alebo služby: Monitor, fotoaparát
Suma: 224,90 € s DPH
Dátum: 14. 12. 2012
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 34/2012
Dodávateľ: MERKURY MARKET SLOVAKIA, s. r. o., Duklianska 11, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Stoly a stoličky - jedáleň
Suma: 1 020,07 € s DPH
Dátum: 14. 12. 2012
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 35/2012
Dodávateľ: Lenka Petrášová - UNI - AKTIVITY, Tatranská 33, 974 11 Banská Bystrica
Názov tovaru alebo služby: Výdajný ohrievací stôl
Suma: 838,95 € s DPH
Dátum: 14. 12. 2012
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 36/2012
Dodávateľ: HORNBACH Baumarkt SK, spol. s r. o., Galvaniho 821 04 Bratislva
Názov tovaru alebo služby: Náradie
Suma: 230,34 € s DPH
Dátum: 10. 12. 2012
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 37/2012
Dodávateľ: MERKURY MARKET SLOVAKIA, s. r. o., Duklianska 11, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Koberec, drez, žiarovky
Suma: 324,43 € s DPH
Dátum: 21. 12. 2012
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 38/2012
Dodávateľ: ASKO NÁBYTOK, s. r. o., Cesta na Senec 28, 811 08 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Nábytok, riad
Suma: 1 004,97 € s DPH
Dátum: 21. 12. 2012
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 39/2012
Dodávateľ: MERKURY MARKET SLOVAKIA, s. r. o., Duklianska 11, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Kuchynská linka
Suma: 141,30 € s DPH
Dátum: 21. 12. 2012
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 40/2012
Dodávateľ: Natália Ulanovská - TROLKA, Baltická 16, 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: Repasované tonery, skartátor, tabule
Suma: 1 080,92 € s DPH
Dátum: 21. 12. 2012
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 41/2012
Dodávateľ: Mobelix SK, s. r. o., Rožňavská 32, 821 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Nábytok, príbory
Suma: 1 110,43 € s DPH
Dátum: 21. 12. 2012
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 42/2012
Dodávateľ: OLHA TRADE, s. r. o., Krivá 23, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 79,15 € s DPH
Dátum: 07. 02. 2012
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 43/2012
Dodávateľ: OLHA TRADE, s. r. o., Krivá 23, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 130,21 € s DPH
Dátum: 12. 03. 2012
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 44/2012
Dodávateľ: Natália Ulanovská - TROLKA, Baltická 16, 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: Canon NP 6330 - oprava, Canon NP 1550 - oprava
Suma: 184,74 € s DPH
Dátum: 15. 05. 2012
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 45/2012
Dodávateľ: Natália Ulanovská - TROLKA, Baltická 16, 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: Repasované tonery
Suma: 100,26 € s DPH
Dátum: 23. 06. 2012
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 46/2012
Dodávateľ: Natália Ulanovská - TROLKA, Baltická 16, 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: Renovácia tonerov
Suma: 151,76 € s DPH
Dátum: 22. 11. 2012
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 47/2012
Dodávateľ: OLHA TRADE, s. r. o., Krivá 23, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 139,14 € s DPH
Dátum: 22. 05. 2012
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 48/2012
Dodávateľ: Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Názov tovaru alebo služby: Predplatné - Vychovávateľ 2-4/2012, Zvonček 1-5/2012
Suma: 8,50 € s DPH
Dátum: 05. 06. 2012
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 49/2012
Dodávateľ: MUSICA LITURGICA, s. r. o., Šafránova 5, 811 02 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Predplatné - Pán učiteľ 1-5/2012
Suma: 18,90 € s DPH
Dátum: 20. 06. 2012
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 50/2012
Dodávateľ: ŠEVT, a. s., Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica
Názov tovaru alebo služby: Vysvedčenia
Suma: 22,80 € s DPH
Dátum: 24. 10. 2012
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 21/2012
Dodávateľ: Hygotrend SK, s. r. o., M. R. Štefánika 22, 010 01 Žilina
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 62,06 € s DPH
Dátum: 20. 11. 2012
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy