Verejné obstarávanie

Názov: Odstránenie havarijného stavu plochej strechy
Číslo: 1
Výzva: Odstránenie havarijného stavu plochej strechy - PDF
Celková hodnota: 34 103,00 € s DPH
Dátum zverejnenia: 5. októbra 2021
Lehota na predkladanie ponúk: do 13. októbra 2021, 19:00
Termín dodania plnenia: do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy
Objednávateľ: Špeciálna základná škola, Rovníková 11, Košice