Objednávky 2018

Číslo objednávky: 01/2018
Dodávateľ: FOCUS-computer, s. r. o., Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: 2 x HDD
Suma: 86,00 € s DPH
Dátum: 11. 01. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 02/2018
Dodávateľ: SLADAN, s. r. o., Bernolákova 29, 040 11 Košice
Názov tovaru alebo služby: Občerstvenie na pracovnú poradu - SF
Suma: 83,34 € s DPH
Dátum: 15. 01. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 03/2018
Dodávateľ: Websupport, s. r. o., Staré grunty 12, 841 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Webhosting
Suma: 81,16 € s DPH
Dátum: 15. 01. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 04/2018
Dodávateľ: V O S P, spol s r. o., Levočská 24, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 162,24 € s DPH
Dátum: 15. 01. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 05/2018
Dodávateľ: PAPERA, s. r. o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 14,78 € s DPH
Dátum: 19. 01. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 06/2018
Dodávateľ: PORADCA, s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
Názov tovaru alebo služby: Zbierky zákonov 2018
Suma: 27,60 € s DPH
Dátum: 01. 02. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 07/2018
Dodávateľ: JurisDat - M. Medlen, Redakcia škola - MEL, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2
Názov tovaru alebo služby: Predplatné časipisu Škola 2018
Suma: 25,00 € s DPH
Dátum: 05. 02. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 08/2018
Dodávateľ: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r .o., Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Manažment školy
Suma: 41,45 € s DPH
Dátum: 05. 02. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 09/2018
Dodávateľ: JTF Partnershop, s. r. o., Horovce 296, 020 62 Horovce
Názov tovaru alebo služby: Jedálenské podnosy
Suma: 240,60 € s DPH
Dátum: 05. 02. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 10/2018
Dodávateľ: PAPERA, s. r. o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 265,39 € s DPH
Dátum: 05. 02. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 11/2018
Dodávateľ: SLOGER-EU, s. r. o., Československej armády 237/6, 934 01 Levice
Názov tovaru alebo služby: Kelímok De Luxe biely 3-dielny 50 ml, doprava po zľave
Suma: 36,38 € s DPH
Dátum: 14. 03. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 12/2018
Dodávateľ: ASANARATES, s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Deratizácia objektu školy
Suma: 24,00 € s DPH
Dátum: 26. 03. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 13/2018
Dodávateľ: Reštaurácia Cassovia, Tr. SNP 88, 040 11 Košice
Názov tovaru alebo služby: Občerstvenie - Deň učiteľov 28. 03. 2018
Suma: 375,00 € s DPH
Dátum: 26. 03. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 14/2018
Dodávateľ: ŠEVT, a. s., Plynárenská 6, 821 09 Bratisalva
Názov tovaru alebo služby: Školské tlačivá
Suma: 29,47 € s DPH
Dátum: 01. 03. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 15/2018
Dodávateľ: Datacomp, s. r. o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice
Názov tovaru alebo služby: Filtre do projektora
Suma: 24,85 € s DPH
Dátum: 01. 03. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 16/2018
Dodávateľ: FOCUS-computer, s. r. o., Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: RAM pamäť
Suma: 35,90 € s DPH
Dátum: 07. 03. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 17/2018
Dodávateľ: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r .o., Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Manažment školy
Suma: 15,00 € s DPH
Dátum: 13. 03. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 18/2018
Dodávateľ: Branislav Dvoriščák - Gastro-galaxi, Slovenská 3267/16, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Vybavenie jedálne
Suma: 89,14 € s DPH
Dátum: 20. 03. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 19/2018
Dodávateľ: PAPERA, s. r. o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 295,37 € s DPH
Dátum: 16. 04. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 20/2018
Dodávateľ: V O S P, spol s r. o., Levočská 24, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 127,80 € s DPH
Dátum: 16. 04. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 21/2018
Dodávateľ: HS Servis, s. r. o., Trieda SNP 88, 040 11 Košice
Názov tovaru alebo služby: Občerstvenie - Deň učiteľov
Suma: 375,00 € s DPH
Dátum: 16. 04. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 22/2018
Dodávateľ: FOCUS-computer, s. r. o., Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Notebook Acer ES17, ruksak
Suma: 515,00 € s DPH
Dátum: 11. 01. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 23/2018
Dodávateľ: PRESTO CO, s. r. o., Ipeľská 156/1, 040 11 Košice
Názov tovaru alebo služby: Školské potreby pre žiakov v HN - dotácia
Suma: 531,20 € s DPH
Dátum: 16. 04. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Podľa žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
Číslo objednávky: 24/2018
Dodávateľ: PAPERA, s. r. o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 125,38 € s DPH
Dátum: 23. 04. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 25/2018
Dodávateľ: Inšitút celoživotného vzdleávania, n. o., Družstevná 2, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Seminár - pers. činnosť a odmeňovanie
Suma: 30,00 €
Dátum: 23. 04. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 26/2018
Dodávateľ: MIRAKL, a. s., - Dr. Max, Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
Názov tovaru alebo služby: Zdravotnícky materiál do lekárničky
Suma: 62,17 € s DPH
Dátum: 03. 05. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 27/2018
Dodávateľ: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r .o., Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Manažment školy
Suma: 41,45 € s DPH
Dátum: 03. 05. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 28/2018
Dodávateľ: LAVERNA SLOVAKIA, s. r. o., Baltická 12, 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: Pracovné odevy
Suma: 174,50 € s DPH
Dátum: 14. 05. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 29/2018
Dodávateľ: FOCUS-computer, s. r. o., Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Notebook Acer a príslušenstvo
Suma: 515,00 € s DPH
Dátum: 22. 05. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 30/2018
Dodávateľ: PORADCA, s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
Názov tovaru alebo služby: Poradca a zákony 2019
Suma: 32,90 € s DPH
Dátum: 23. 05. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 31/2018
Dodávateľ: Škola v prírode Kysak, Kysak 324, 044 81 Kysak
Názov tovaru alebo služby: Škola v prírode - ubytovanie, stravné
Suma: 820,00 € s DPH
Dátum: 24. 05. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 31/2018
Dodávateľ: Osibus - Oskár Kravec, Trieda SNP 1675/34, 040 11 Košice
Názov tovaru alebo služby: Preprava do Školy v prírode Kysak minibusom - 10 žiakov + 3 pedagógovia a späť
Suma: 80,00 € s DPH
Dátum: 24. 05. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 31/2018
Dodávateľ: Škola v prírode Kysak, Kysak 324, 044 81 Kysak
Názov tovaru alebo služby: Škola v prírode - ubytovanie, stravné
Suma: 820,00 € s DPH
Dátum: 24. 05. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 31/2018
Dodávateľ: Osibus - Oskár Kravec, Trieda SNP 1675/34, 040 11 Košice
Názov tovaru alebo služby: Preprava do Školy v prírode Kysak minibusom - 10 žiakov + 3 pedagógovia a späť
Suma: 80,00 € s DPH
Dátum: 24. 05. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 31/2018
Dodávateľ: Škola v prírode Kysak, Kysak 324, 044 81 Kysak
Názov tovaru alebo služby: Škola v prírode - ubytovanie, stravné
Suma: 820,00 € s DPH
Dátum: 24. 05. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 31/2018
Dodávateľ: Osibus - Oskár Kravec, Trieda SNP 1675/34, 040 11 Košice
Názov tovaru alebo služby: Preprava do Školy v prírode Kysak minibusom - 10 žiakov + 3 pedagógovia a späť
Suma: 80,00 € s DPH
Dátum: 24. 05. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 31/2018
Dodávateľ: Škola v prírode Kysak, Kysak 324, 044 81 Kysak
Názov tovaru alebo služby: Škola v prírode - ubytovanie, stravné
Suma: 820,00 € s DPH
Dátum: 24. 05. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 31/2018
Dodávateľ: Osibus - Oskár Kravec, Trieda SNP 1675/34, 040 11 Košice
Názov tovaru alebo služby: Preprava do Školy v prírode Kysak minibusom - 10 žiakov + 3 pedagógovia a späť
Suma: 80,00 € s DPH
Dátum: 24. 05. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 31/2018
Dodávateľ: Škola v prírode Kysak, Kysak 324, 044 81 Kysak
Názov tovaru alebo služby: Škola v prírode - ubytovanie, stravné
Suma: 820,00 € s DPH
Dátum: 24. 05. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 33/2018
Dodávateľ: Osibus - Oskár Kravec, Trieda SNP 1675/34, 040 11 Košice
Názov tovaru alebo služby: Preprava do Školy v prírode Kysak minibusom - 10 žiakov + 3 pedagógovia a späť
Suma: 80,00 € s DPH
Dátum: 24. 05. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 33/2018
Dodávateľ: DE JO, s. r. o., Nováčany 145, 044 21 Nováčany
Názov tovaru alebo služby: Doprava autobusom na biofarmu Zlatý Hýľ - žiaci I. stupňa
Suma: 56,00 € s DPH
Dátum: 01. 06. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 34/2018
Dodávateľ: MG Travel, s. r. o., Kuzmányho 33, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Doprava do Nováčan
Suma: 90,00 € s DPH
Dátum: 13. 16. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 35/2018
Dodávateľ: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r .o., Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Manažment školy
Suma: 41,45 € s DPH
Dátum: 13. 06. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 36/2018
Dodávateľ: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r .o., Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: GDPR komentár
Suma: 31,05 € s DPH
Dátum: 13. 06. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 37/2018
Dodávateľ: LIVONEC, s. r. o., Hraničná 13, Poprad
Názov tovaru alebo služby: Revízia bleskozvodov, odstránenie nedostatkov elektrozariadení podľa CP
Suma: 607,64 € s DPH
Dátum: 13. 06. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 38/2018
Dodávateľ: ŠEVT, a. s., Plynárenská 6, 821 09 Bratisalva
Názov tovaru alebo služby: Kancelárske tlačivá
Suma: 153,48 € s DPH
Dátum: 16. 07. 2018
Číslo objednávky: 39/2018
Dodávateľ: IVES, Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice
Názov tovaru alebo služby:Služby STP APV - k softwaru WinIBEU, WinPAM
Suma: 155,35 € s DPH
Dátum: 16. 07. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 40/2018
Dodávateľ: PRAKTIK MARKET, Rovníková 1458/8, 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: Materiál na údržbu
Suma: 210,28 € s DPH
Dátum: 14. 08. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 41/2018
Dodávateľ: V O S P, spol s r. o., Levočská 24, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 187,08 € s DPH
Dátum: 14. 08. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 42/2018
Dodávateľ: PAPERA, s. r. o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 526,79 € s DPH
Dátum: 14. 08. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 43/2018
Dodávateľ: Tomás Lovász - TL Holding, Hurbanovská 386/23, 946 52 Imeľ
Názov tovaru alebo služby: Montáž interaktívnej tabule
Suma: 249,00 € s DPH
Dátum: 28. 08. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 44/2018
Dodávateľ: PORADCA, s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
Názov tovaru alebo služby: Poradca a zákony 2019
Suma: 33,60 € s DPH
Dátum: 28. 08. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 45/2018
Dodávateľ: GREENPLAN, s. r. o., Poštová 66, 982 01 Tornaľa
Názov tovaru alebo služby: LED žiarovky e27
Suma: 312,10 € s DPH
Dátum: 29. 08. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 46/2018
Dodávateľ: FOCUS-computer, s. r. o., Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Kabeláž
Suma: 48,00 € s DPH
Dátum: 03. 09. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 47/2018
Dodávateľ: Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA), Rastislavova 914/3, 821 08 Bratislava - Ružinov
Názov tovaru alebo služby: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie diel od 04. 09. 2017 - 30. 06. 2018
Suma: 48,00 € s DPH
Dátum: 30. 08. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 48/2018
Dodávateľ: PORADCA, s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
Názov tovaru alebo služby: Prístup na portál VSSR
Suma: 117,00 € s DPH
Dátum: 05. 09. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 49/2018
Dodávateľ: Dimex - Slovensko, s. r. o., Robotnícka 939/2, 036 01 Martin
Názov tovaru alebo služby: Obrus PVC do jedálne
Suma: 64,00 € s DPH
Dátum: 10. 09. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 50/2018
Dodávateľ: LIVONEC, s. r. o., Hraničná 13, Poprad
Názov tovaru alebo služby: Kontrola hasiacich prístrojov
Suma: 98,40 € s DPH
Dátum: 10. 09. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 51/2018
Dodávateľ: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r .o., Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Manažment školy
Suma: 41,45 € s DPH
Dátum: 10. 09. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 52/2018
Dodávateľ: Market24.sk, Stará Vajnorská 37, blok H, 831 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Riad do jedálne
Suma: 46,35 € s DPH
Dátum: 17. 09. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 53/2018
Dodávateľ: Indícia, n. o., Karloveská 6C, 841 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Školenie - Comenia Script
Suma: 55,00 € s DPH
Dátum: 26. 09. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 54/2018
Dodávateľ: HORNBACH Baumarkt SK, spol. s r. o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Materiál na údržbu
Suma: 80,24 € s DPH
Dátum: 26. 09. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 55/2016
Dodávateľ: Vzdelávacie a regeneračné centrum Kežmarské žľaby 12, 059 60 Vysoké Tatry
Názov tovaru alebo služby: Regenerácia zamestnancov (sociálny fond)
Suma: 1 047,00 € s DPH
Dátum: 26. 09. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 56/2016
Dodávateľ: LALIM, s. r. o., Mateja Bela 59, 010 15 Žilina
Názov tovaru alebo služby: Výpočtová technika - príslušenstvo
Suma: 60,60 € s DPH
Dátum: 26. 09. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 57/2018
Dodávateľ: PRESTO CO, s. r. o., Ipeľská 156/1, 040 11 Košice
Názov tovaru alebo služby: Školské potreby pre žiakov v HN - dotácia
Suma: 514,60 € s DPH
Dátum: 01. 10. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Podľa žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
Číslo objednávky: 58/2018
Dodávateľ: TOMIMAX, s. r. o., Mierová 112/26, 040 15 Košice - Šaca
Názov tovaru alebo služby: Oprava rozvodov odpadu na poschodí pavilónu B
Suma: 108,00 € s DPH
Dátum: 09. 11. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 59/2018
Dodávateľ: ASANARATES, s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Deratizácia objektu školy
Suma: 24,00 € s DPH
Dátum: 19. 11. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 60/2018
Dodávateľ: Indícia, n. o., Karloveská 6C, 841 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Balíčky Comenia Script
Suma: 117,70 € s DPH
Dátum: 19. 11. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 61/2018
Dodávateľ: PAPERA, s. r. o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 146,28 € s DPH
Dátum: 19. 11. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 62/2018
Dodávateľ: KOREM, s. r. o. - Pracovné odevy 123, Wurmova 6, 040 23 Košice
Názov tovaru alebo služby: Pracovná obuv
Suma: 46,60 € s DPH
Dátum: 19. 11. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 63/2018
Dodávateľ: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r .o., Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Manažment školy
Suma: 41,45 € s DPH
Dátum: 19. 11. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 64/2018
Dodávateľ: ASC Applied Software Cunsultants, s. r. o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: ASC Agenda - upgrade 2019
Suma: 159,00 € s DPH
Dátum: 20. 11. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 65/2018
Dodávateľ: FIT-CENTER.SK, Iwona Kwietniewska, Široká 590/3, 736 01 Havířov, Česká republika
Názov tovaru alebo služby: Školské pomôcky - ŠKD
Suma: 34,82 € s DPH
Dátum: 03. 12. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 66/2018
Dodávateľ: Lydiaanet s. r. o., Bottova 2, 927 01 Šaľa
Názov tovaru alebo služby: Školské pomôcky - ŠKD
Suma: 27,13 € s DPH
Dátum: 03. 12. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 67/2018
Dodávateľ: Ing. Andrea Kákošová - POLOM, Urbárska 944/11, 971 01 Prievidza
Názov tovaru alebo služby: Školské pomôcky - ŠKD
Suma: 158,95 € s DPH
Dátum: 03. 12. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 68/2018
Dodávateľ: Štefan Strachan, Za vodou 1247/8, 064 01 Stará Ľubovňa
Názov tovaru alebo služby: Lyžiarsky výcvik v dňoch 13. 01. 2019 - 17. 01. 2019 - ubytovanie a strava
Suma: 2 250,00 € s DPH
Dátum: 21. 12. 2018
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy