Ekotrieda

V našej škole od školského roka 2012/2013 postupne pretvárame priestory nefunkčného átria medzi pavilónmi. Základom výstavby novej ekotriedy bola chuť všetkých zamestnancov zmeniť neprívetivý betónový priestor na oázu pokoja, relaxu a poznania pre našich žiakov.
Vytvárame podnetné a motivačné prostredie, kde by žiaci priamo v prírodnom prostredí mohli spoznávať, precítiť a objavovať tajomstvá prírody a okolitého života. Spoločnými silami sme vytvorili skalky, ktorým dominujú liečivé rastliny a byliny, ale aj kvety. Aj na školskom dvore máme krásne kvetinové záhony, ovocné stromčeky a kry. Pribudli nám aj kontajnery na výsadbu zeleniny.
Naša ekotrieda má prekrásne zákutie pre hru, šport a oddych, ale aj priestor, ktorý možno využiť vo vyučovaní vecného učenia, vlastivedy, výtvarnej výchovy či pracovného vyučovania. Do samotnej výstavby sa aktívne zapájajú žiaci, učitelia i ostatní zamestnanci školy.

Mgr. Anna Forgáčová