Objednávky – 12/2010

Dodávateľ: TIPETEL, s. r. o., Watsonova 53, 040 01 Košice
 Dátum vyhotovenia: 27. 12. 2010
 Názov tovaru alebo služby: Bezpečnostná signalizácia - renovácia
 Suma: 2 529,17 €
 Objednávka: PDF