Objednávky 2015

Číslo objednávky: 01/2015
Dodávateľ: Regionálne vzdelávacie centrum Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Školenie
Suma: 18,00 € s DPH
Dátum: 08. 01. 2015
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 02/2015
Dodávateľ: Regionálne vzdelávacie centrum Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Školenie
Suma: 18,00 € s DPH
Dátum: 08. 01. 2015
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 03/2015
Dodávateľ: JurisDat - M. Medlen, Redakcia škola - MEL, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2
Názov tovaru alebo služby: Predplatné časipisu Škola 2015
Suma: 23,00 € s DPH
Dátum: 12. 01. 2015
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 05/2015
Dodávateľ: Natália Ulanovská - TROLKA, Baltická 16, 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: Repas tonerov
Suma: 60,00 € s DPH
Dátum: 16. 01. 2015
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 06/2015
Dodávateľ: PORADCA, s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
Názov tovaru alebo služby: Časopisy - Zákony
Suma: 48,86 € s DPH
Dátum: 16. 01. 2015
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 07/2015
Dodávateľ: BADOCO, s. r. o., Rumunská 11, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 127,49 € s DPH
Dátum: 03. 02. 2015
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 08/2015
Dodávateľ: Natália Ulanovská - TROLKA, Baltická 16, 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: Repas tonerov
Suma: 139,14 € s DPH
Dátum: 19. 02. 2015
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 09/2015
Dodávateľ: PcProfi, s. r. o., Fintická 14050/119, 080 06 Prešov
Názov tovaru alebo služby: ALF - licencia premium
Suma: 120,00 € s DPH
Dátum: 20. 02. 2015
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 10/2015
Dodávateľ: DATALAN, a. s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Prenájom zariadení - projekt
Suma: 13,20 € s DPH
Dátum: 23. 02. 2015
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 11/2015
Dodávateľ: Natália Ulanovská - TROLKA, Baltická 16, 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: Repas tonerov
Suma: 96,44 € s DPH
Dátum: 02. 03. 2015
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 12/2015
Dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
Názov tovaru alebo služby: Časopisy
Suma: 19,98 € s DPH
Dátum: 02. 03. 2015
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 13/2015
Dodávateľ: Viktor Palutka - IT Hero, Helsinská 2632/2, 040 13 Košice
Názov tovaru alebo služby: Držiak na projektor a montáž interaktívnej tabule
Suma: 122,00 € 
Dátum: 02. 03. 2015
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 14/2015
Dodávateľ: WD servis, s. r. o., Textilná 1835/4, 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: Servis služ.vozidla
Suma: 763,00 € s DPH
Dátum: 09. 03. 2015
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 15/2015
Dodávateľ: Websupport, s. r. o., Staré grunty 12, 841 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Webhosting, doména .sk (www.szsrovnikova.sk)
Suma: 17,54 € s DPH
Dátum: 16. 03. 2015
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 16/2015
Dodávateľ: FOCUS-computer, s. r. o., Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: USB kľúče
Suma: 138,00 € s DPH
Dátum: 05. 03. 2015
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 17/2015
Dodávateľ: Reštaurácia Cassovia - HS Servis, s. r.o., Trieda SNP 339/88, 040 11 Košice
Názov tovaru alebo služby: Občerstvenie - deň učiteľov
Suma: 359,38 € s DPH
Dátum: 01. 04. 2015
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 18/2015
Dodávateľ: V O S P, spol s r. o., Levočská 24, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 73,04 € s DPH
Dátum: 01. 04. 2015
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 19/2015
Dodávateľ: ASANARATES, s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Deratizácia
Suma: 24,00 € s DPH
Dátum: 01. 04. 2015
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 20/2015
Dodávateľ: Tomimax, s. r. o., Mierová 26, 040 15 Košice - Šaca
Názov tovaru alebo služby: Oprava odpadovej stúpačky
Suma: 132,00 € s DPH
Dátum: 08. 04. 2015
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 21/2015
Dodávateľ: LAVERNA SLOVAKIA, s. r. o., Baltická 12, 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: Pracovné odevy
Suma: 43,12 € s DPH
Dátum: 11. 04. 2015
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 22/2015
Dodávateľ: Websupport, s. r. o., Staré grunty 12, 841 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Webhosting
Suma: 2,78 € s DPH
Dátum: 15. 04. 2015
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 23/2015
Dodávateľ: BADOCO, s. r. o., Rumunská 11, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 276,28 € s DPH
Dátum: 27. 04. 2015
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 24/2015
Dodávateľ: Anton Badáň - TOBA, Ľudová 10, 040 11 Košice
Názov tovaru alebo služby: Montáž elektroinštalačného rozvodu
Suma: 270,00 €, dodávateľ nie je platcom DPH
Dátum: 27. 04. 2015
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 25/2015
Dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
Názov tovaru alebo služby: Poradca 2016 - predplatné
Suma: 49,80 € s DPH
Dátum: 18. 05. 2015
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 26/2015
Dodávateľ: BADOCO, s. r. o., Rumunská 11, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 61,09 € s DPH
Dátum: 19. 05. 2015
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 27/2015
Dodávateľ: Websupport, s. r. o., Staré grunty 12, 841 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Webhosting
Suma: 2,78 € s DPH
Dátum: 20. 05. 2015
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 28/2015
Dodávateľ: V O S P, spol s r. o., Levočská 24, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 72,70 € s DPH
Dátum: 20. 05. 2015
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 29/2015
Dodávateľ: IVES, Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice
Názov tovaru alebo služby: WinPAM, WinIBEU 2015-2016
Suma: 72,70 € s DPH
Dátum: 25. 05. 2015
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 30/2015
Dodávateľ: Websupport, s. r. o., Staré grunty 12, 841 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Webhosting, doména .sk (www.szsrovnikova.sk)
Suma: 43,76 € s DPH
Dátum: 02. 06. 2015
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 31/2015
Dodávateľ: Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Názov tovaru alebo služby: Časopisy
Suma: 9,00 € s DPH
Dátum: 02. 06. 2015
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 32/2015
Dodávateľ: Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Vysoká 18, 811 06 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Registrácia - Zelená škola 2015/2016
Suma: 62,20 € s DPH
Dátum: 23. 06. 2015
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 33/2015
Dodávateľ: Dr. M. Šamova - MAŠA, Važecká 2, 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: Materiál na opravy - farby, štetce
Suma: 601,40 € s DPH
Dátum: 23. 06. 2015
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 34/2015
Dodávateľ: FOCUS-computer, s. r. o., Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Príslušenstvo k PC, iný spotrebný materiál
Suma: 134,20 € s DPH
Dátum: 01. 07. 2015
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 35/2015
Dodávateľ: BADOCO, s. r. o., Rumunská 11, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Čistiace prostriedky
Suma: 110,86 € s DPH
Dátum: 02. 07. 2015
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 36/2015
Dodávateľ: ŠEVT, a. s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica
Názov tovaru alebo služby: Tlačivá
Suma: 117,13 € s DPH
Dátum: 03. 07. 2015
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 37/2015
Dodávateľ: ASANARATES, s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Dezisenkcia
Suma: 144,00 € s DPH
Dátum: 09. 07. 2015
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 38/2015
Dodávateľ: HORNBACH Baumarkt SK, spol. s r. o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Materiál na údržbu
Suma: 198,53 € s DPH
Dátum: 10. 07. 2015
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 39/2015
Dodávateľ: Tomimax, s. r. o., Mierová 26, 040 15 Košice - Šaca
Názov tovaru alebo služby: Rekonštrukcia šatní
Suma: 5 995,00 € s DPH
Dátum: 15. 07. 2015
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 40/2015
Dodávateľ: Tomimax, s. r. o., Mierová 26, 040 15 Košice - Šaca
Názov tovaru alebo služby: Penetrácia a maľovanie šatní
Suma: 498,00 € s DPH
Dátum: 04. 08. 2015
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 42/2015
Dodávateľ: LAVERNA SLOVAKIA, s. r. o., Baltická 12, 040 12 Košice
Názov tovaru alebo služby: Pracovné odevy
Suma: 102,12 € s DPH
Dátum: 16. 09. 2015
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 43/2015
Dodávateľ: ASC Applied Software Consultants, s. r. o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: ASC Agenda - upgrade
Suma: 129,00 € s DPH
Dátum: 25. 09. 2015
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 44/2015
Dodávateľ: Indícia, n. o., Karloveská 6C, 841 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Konferencia Roadshow - moderný učiteľ
Suma: 18,00 €
Dátum: 25. 09. 2015
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 45/2015
Dodávateľ: ASANARATES, s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Deratizácia
Suma: 18,00 €
Dátum: 26. 10. 2015
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 46/2015
Dodávateľ: V O S P, spol s r. o., Budovateľská 24, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Toaletný papier
Suma: 48,34 € s DPH
Dátum: 22. 10. 2015
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 47/2015
Dodávateľ: VS-VOP, PhDr. Vladimír Straka, Ostravská 24, 040 11 Košice
Názov tovaru alebo služby: Školenie - Tréning na zvládnutie agresívnych žiakov (pedagogický deň - soc. fond)
Suma: 350,00 € s DPH
Dátum: 26. 10. 2015
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 48/2015
Dodávateľ: SOFT-GL, s. r. o., Rampová 4, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Školenie
Suma: 20,00 € s DPH
Dátum: 26. 10. 2015
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 49/2015
Dodávateľ: Jozef Špigel - VÁHASPOL, Maybaumova 7959, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Ciachovanie a servis mechanických váh
Suma: 110,40 € s DPH
Dátum: 08. 12. 2015
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 50/2015
Dodávateľ: Ing. Ivan Leško - GAROMA, Sofijská 8, 040 13 Košice
Názov tovaru alebo služby: Kalibrácia teplomerov, teplomer do chladničky
Suma: 30,20 € s DPH
Dátum: 10. 11. 2015
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 51/2015
Dodávateľ: PRESTO CO, s. r. o., Jahodná 4, 080 01 Prešov
Názov tovaru alebo služby: Školské potreby - dotácia
Suma: 630,80 € s DPH
Dátum: 04. 11. 2015
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Podľa žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
Číslo objednávky: 52/2015
Dodávateľ: Anton Badáň - TOBA, Ľudová 10, 040 11 Košice
Názov tovaru alebo služby: Revízia elektrospotrebičov a vizuálna prehliadka
Suma: 200,00 €, dodávateľ nie je platcom DPH
Dátum: 03. 12. 2015
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 53/2015
Dodávateľ: PORADCA, s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
Názov tovaru alebo služby: Poradca 2015
Suma: 24,90 € s DPH
Dátum: 14. 12. 2015
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 54/2015
Dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
Názov tovaru alebo služby: Finančný spravodajca 2016
Suma: 55,76 € s DPH
Dátum: 08. 12. 2015
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 55/2015
Dodávateľ: Vzdelávacie a regeneračné centrum Kežmarské žľaby 12, 059 60 Vysoké Tatry
Názov tovaru alebo služby: Regenerácia zamestnancov (sociálny fond)
Suma: 993,80 € s DPH
Dátum: 08. 12. 2015
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 56/2015
Dodávateľ: Komensky, s. r. o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Virtuálna knižnica
Suma: 119,52 € s DPH
Dátum: 08. 12. 2015
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 57/2015
Dodávateľ: Indícia, n. o., Karloveská 6C, 841 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Školenie - Comenia Script
Suma: 60,00 €
Dátum: 08. 12. 2015
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 58/2015
Dodávateľ: FOCUS-computer, s. r. o., Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice
Názov tovaru alebo služby: Tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M125nw, DDRAM2 2 GB - 9 ks
Suma: 1 032,35 € s DPH
Dátum: 28. 12. 2015
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 59/2015
Dodávateľ: HORNBACH Baumarkt SK, spol. s r. o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Motyky, kovové konzoly
Suma: 116,25 € s DPH
Dátum: 28. 12. 2015
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy
Číslo objednávky: 60/2015
Dodávateľ: Mobelix SK, s. r. o., Rožňavská 32, 821 04 Bratislava
Názov tovaru alebo služby: Riad a príbory do jedálne
Suma: 253,76 € s DPH
Dátum: 28. 12. 2015
Objednávku vyhotovila: Ing. Lucia Martinčková, hosp. školy