Faktúry – 03/2011

Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
 Dátum vystavenia: 03. 03. 2011
 Názov tovaru alebo služby: Hlasové služby - pevné linky
 Suma: 30,78 €
 Podľa zmluvy: PDF
 Faktúra: PDF 
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o., Komenského 7, 040 01 Košice
 Dátum vystavenia: 04. 03. 2011
 Názov tovaru alebo služby: Dodávka tepla, TÚV (2010-vyúčtovanie)
 Suma: -21,84 €
 Podľa zmluvy: PDF
 Faktúra: PDF 
Dodávateľ: ŠJ pri Obchodnej akadémii, Polárna 1, 040 12 Košice
 Dátum vystavenia: 11. 03. 2011
 Názov tovaru alebo služby: Režijné náklady žiaci (02/2011)
 Suma: 1 166,40 €
 Podľa zmluvy: PDF
 Faktúra: PDF
Dodávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s. r. o., Komenského 7, 040 01 Košice
 Dátum vystavenia: 11. 03. 2011
 Názov tovaru alebo služby: Dodávka tepla, TÚV (02/2011)
 Suma: 2 425,55 €
 Podľa zmluvy: PDF
 Faktúra: PDF 
Dodávateľ: Gastronom International SK, Záhorácka 36, 901 01 Malacky
 Dátum vystavenia: 16. 03. 2011
 Názov tovaru alebo služby: Termos KOMAXIT a taniere
 Suma: 315,28 €
 Podľa objednávky: PDF
 Faktúra: PDF 
Dodávateľ: Jozef Mihók - COPY DATA SERVICE, Buzulucká 23, 040 22 Košice
 Dátum vystavenia: 21. 03. 2011
 Názov tovaru alebo služby: Servisné práce - tlačiareň a kopírka
 Suma: 65,00 €
 Podľa objednávky: PDF
 Faktúra: PDF 
Dodávateľ: KOMENSKY, s. r. o., Park mládeže 1, 040 01 Košice
 Dátum vystavenia: 31. 03. 2011
 Názov tovaru alebo služby: Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice
 Suma: 9,96 €
 Podľa zmluvy: PDF
 Faktúra: PDF 
Dodávateľ: LIVONEC, s. r. o., Hraničná 13, Poprad
 OZ Košice, Krivá 10, 040 01 Košice
 Dátum vystavenia: 31. 03. 2011
 Názov tovaru alebo služby: Zabezpčenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 1. štvrťrok 2011
 Suma: 83,65 €
 Podľa zmluvy: PDF
 Faktúra: PDF