Výročné správy

Výročná správa Rady školy pri Základnej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím, Rovníková 11, Košice za rok 2022
 Dátum: 03. 03. 2023
 Výročná správa: PDF
Výročná správa Rady školy pri Základnej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím, Rovníková 11, Košice za rok 2021
 Dátum: 20. 04. 2022
 Výročná správa: PDF