Medzinárodný deň detí

Vyvrcholením činnosti počas celého roka opäť bolo MDD. Začalo programom „Trieda baví triedu“. Pokračovalo veselými hrami. Za získané žetóny si deti nakupovali sladkosti v bufete. Deň detí ukončila diskotéka.

Fujdalová