Bezpečnosť na internete, online šikana, zneužívanie dát

Hrozba na internete číha na každom kroku. Prevencia je veľmi dôležitá. Dnešné popoludnie boli deti oboznámené ako predchádzať hrozbám internetu.

Jano