Mestská súťaž v ľudovom speve

11. mája 2016 sa na ŠZŠ Odborárska 2 v Košiciach konala mestská súťaž v ľudovom speve. 1. miesto v prvej kategórii získala Saška Oračková (4. r.), 2. miesto v prvej kategórii získal Daniel Balog (5. r.) a 2. miesto v tretej kategórii získala Simonka Horváthová (7.A). Do školy sme sa vrátili spokojní s peknými odmenami.

Bubelínyová