Husľový kľúčik 2017

Simonka Horváthová, žiačka 8.A triedy, dňa 24. mája 2017 úspešne ukončila svoju spevácku kariéru na našej škole. V Bratislave na celoslovenskom kole speváckej súťaže „Husľový kľúčik“ získala krásne 3. miesto. Nikolka Horváthová, žiačka 3. ročníka, získala 2. miesto v krajskej súťaži v Trebišove a postúpila do celoslovenského kola, kde reprezentovala našu školu v kategórii mladších žiakov. Obom dievčatám gratulujeme k dosiahnutým úspechom.

Koniarová

Pokračovať v čítaní

Mestská súťaž v ľudovom speve

11. mája 2016 sa na ŠZŠ Odborárska 2 v Košiciach konala mestská súťaž v ľudovom speve. 1. miesto v prvej kategórii získala Saška Oračková (4. r.), 2. miesto v prvej kategórii získal Daniel Balog (5. r.) a 2. miesto v tretej kategórii získala Simonka Horváthová (7.A). Do školy sme sa vrátili spokojní s peknými odmenami.

Bubelínyová

Krajská súťaž v ľudovom speve – Spievanky

28. apríla 2016 traja žiaci reprezentovali našu školu v krajskej súťaži v ľudovom speve žiakov špeciálnych základných škôl. V silnej konkurencii 14 škôl obstáli naši na výbornú.
1. miesto v prvej kategórii získala Saška Oračková (4. r.) a 2. miesto v tretej kategórii získala Simonka Horváthová (7.A). Domov sme sa vrátili šťastní s krásnymi vecnými odmenami.

Bubelínyová Pokračovať v čítaní

Talent show – MČ Nad jazerom

Dňa 15. 4. 2016 sa v KS Jazero uskutočnila Talent Show, do ktorej sa zapojili aj deti našej školy. Nebáli sa konkurencie, ukázali svoj talent a popasovali sa so svojimi rovesníkmi. V kategórii literárno-dramatické umenie vystúpili Saša Oračková (4. r.) a Dávid Horváth (6.A), ktorý obsadil krásne 3. miesto. Vo výtvarnej súťaži získala Viktória Balogová (6.A) krásne 2. miesto. V speve súťažili Františka Balogová (8.A) a Simona Horváthová (7.A).
Za výkony a odvahu všetkým gratulujeme! Pokračovať v čítaní

Spievanky

Dňa 30. 4. 2014 sa konala krajská súťaž v ľudovom speve  žiakov „Spievanky“ v Spojenej škole internátnej v Spišských Vlachoch. Naša škola sa jej zúčastnila aj tento rok, zastupovali nás  3 žiaci v 2 kategóriách: v 1. kategórii Zdenka Čonková z 1. A a Daniel Balog z 3. ročníka v 2. kategórii Simona Horváthová z 5.A. Pokračovať v čítaní