Spievanky

Dňa 5. 5. 2022 Spojená škola internátna v Spišských Vlachoch usporiadala krajskú súťaž v ľudovom speve žiakov špeciálnych škôl. Zdenka Čonková (9.A), Adam Kónya (7.A) a Sebastián Kónya (5.A) sa zúčastnili tejto súťaže, kde získali diplom za účasť.

Gratulujeme

Koniarová

Husľový kľúčik 2017

Simonka Horváthová, žiačka 8.A triedy, dňa 24. mája 2017 úspešne ukončila svoju spevácku kariéru na našej škole. V Bratislave na celoslovenskom kole speváckej súťaže „Husľový kľúčik“ získala krásne 3. miesto. Nikolka Horváthová, žiačka 3. ročníka, získala 2. miesto v krajskej súťaži v Trebišove a postúpila do celoslovenského kola, kde reprezentovala našu školu v kategórii mladších žiakov. Obom dievčatám gratulujeme k dosiahnutým úspechom.

Koniarová

Pokračovať v čítaní

Mestská súťaž v ľudovom speve

11. mája 2016 sa na ŠZŠ Odborárska 2 v Košiciach konala mestská súťaž v ľudovom speve. 1. miesto v prvej kategórii získala Saška Oračková (4. r.), 2. miesto v prvej kategórii získal Daniel Balog (5. r.) a 2. miesto v tretej kategórii získala Simonka Horváthová (7.A). Do školy sme sa vrátili spokojní s peknými odmenami.

Bubelínyová

Krajská súťaž v ľudovom speve – Spievanky

28. apríla 2016 traja žiaci reprezentovali našu školu v krajskej súťaži v ľudovom speve žiakov špeciálnych základných škôl. V silnej konkurencii 14 škôl obstáli naši na výbornú.
1. miesto v prvej kategórii získala Saška Oračková (4. r.) a 2. miesto v tretej kategórii získala Simonka Horváthová (7.A). Domov sme sa vrátili šťastní s krásnymi vecnými odmenami.

Bubelínyová Pokračovať v čítaní

Talent show – MČ Nad jazerom

Dňa 15. 4. 2016 sa v KS Jazero uskutočnila Talent Show, do ktorej sa zapojili aj deti našej školy. Nebáli sa konkurencie, ukázali svoj talent a popasovali sa so svojimi rovesníkmi. V kategórii literárno-dramatické umenie vystúpili Saša Oračková (4. r.) a Dávid Horváth (6.A), ktorý obsadil krásne 3. miesto. Vo výtvarnej súťaži získala Viktória Balogová (6.A) krásne 2. miesto. V speve súťažili Františka Balogová (8.A) a Simona Horváthová (7.A).
Za výkony a odvahu všetkým gratulujeme! Pokračovať v čítaní

Spievanky

Dňa 30. 4. 2014 sa konala krajská súťaž v ľudovom speve  žiakov „Spievanky“ v Spojenej škole internátnej v Spišských Vlachoch. Naša škola sa jej zúčastnila aj tento rok, zastupovali nás  3 žiaci v 2 kategóriách: v 1. kategórii Zdenka Čonková z 1. A a Daniel Balog z 3. ročníka v 2. kategórii Simona Horváthová z 5.A. Pokračovať v čítaní