Molekuly hýbte sa

Dňa 5. 5. 2016 v popoludňajších hodinách na pláži na sídlisku Nad jazerom organizovala Súkromná stredná odborná škola Bukovecká 17 v Košiciach zábavné popoludnie – „Molekuly hýbte sa“. AJ naše deti z I. a II. stupňa sa v rámci krúžkov zapojili do netradičných súťaží a športových hier. Odreagovali sa od školy, zacvičili si, zatancovali a za svoje výkony získali sladké odmeny.
SSOŠ na Bukoveckej ulici v Košiciach ďakujeme, že sme sa mohli zapojiť.

Koniarová